"משמיים גשם טוב ניתך" (אהוד מנור)

גשמי הברכה שירדו בשבועות האחרונים, מלאו את אגם ברוך, כתוצאה ממהלך מתוכנן של רשות ניקוז ונחלים קישון


אגם כפר ברוך נחפר בשנת 1953 בלב עמק יזרעאל, על ערוץ הקישון,  לצורך לכידת מי שיטפונות. עד ייבושו, במשך עשרות שנים האגם יצר צומח ונופי מים ייחודיים.

בשולי האגם התפתחו בתי גידול לחים מגוונים וייחודיים, שהיוו תחליף לביצות שהשתרעו בעמק יזרעאל עד תחילת המאה ה- 20, והפכו לשטחים חקלאיים עם ייבושן. בתי גידול אלה היוו מקומות מפלט ייחודיים, בהם התקיימו צמחיה עשירה ובעלי חיים - שרידי הצמחייה ובעלי החיים שהתקיימו בעמק בעבר.
בשנות ה-90 האגם יובש, לאחר שנתגלתה השפעה שלילית על מפלס מי התהום והמלחת קרקעות חקלאיות. כיום, המתקן משמש לוויסות ולכידת מי שיטפונות.

גשמי הברכה שירדו בשבועות האחרונים, מלאו את אגם ברוך במי שיטפונות, כתוצאה ממהלך מתוכנן של רשות ניקוז ונחלים קישון. במסגרת העבודות, הועמק הניקוז הקיים והוסדר מערך שעוצר את המים זמנית ומשחררם באיטיות, בתום הגשמים. זאת, על מנת לשפר את תפקודו ההנדסי של המתקן בתפיסת מי שיטפונות וויסות זרימתם במורד הקישון. בכך, נמנעות הצפות ביישובים הסמוכים, מתאפשרת פעילות אנושית, המתקיימת במורדות ונמנעת הצטברות של עודפי מים בקרקעות כבדות והמלחתן.

חיים חמי - מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים קישון: "רשות ניקוז ונחלים קישון השקיעה סכומים משמעותיים בהקמת המערך המדובר, במטרה ללכוד את מי השיטפונות ולשחררם באופן מבוקר. המערך הממוחשב והייחודי שהקמנו מונע הצפות במורד הנחל ומאפשר היקוות מים לאורך זמן. השהיית המים נועדה לצמצם עד מאד את האפשרות של הצפות במורד הנחל ומונעת פגיעה באזורי תעשייה ובאזורים מיושבים."

אייל בצר - ראש המועצה: "אגם ברוך הנו פנינת נוף בעמק. המועצה האזורית עמק יזרעאל, בשיתוף עם רשות ניקוז ונחלים קישון, קק"ל וגופים נוספים, מקדמת פיתוח נופי של המקום, כך שיאפשר לתושבים ולכל בית ישראל ליהנות מהאתר הייחודי, נופיו הנפלאים והטבע המונגש בו."

צילום של אגם כפר ברוך

צילום של אגם כפר ברוך

 צילום: אבי אריש