מביטים קדימה לגיל השלישי!

יצאה לדרך תכנית אב בנושא הזדקנות מיטבית במועצה


התוכנית האסטרטגית האחרונה, בתחום הוותיקים, נעשתה לפני כעשור והתמקדה בהיבטים קהילתיים, ללא מענה לצרכים הפיזיים של הוותיקות והוותיקים בתחום המועצה.

בשנים האחרונות נצבר ידע רב בנושא, במיוחד במהלך תקופת הקורונה. זאת, לצד גידול משמעותי באוכלוסיית הוותיקים בעמק והקמת תכניות לאומיות לקידום תחום זה.

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2030 תהווה אוכלוסיית הוותיקים כרבע מתושבי המועצה האזורית עמק יזרעאל. לאור זאת, הוחלט במועצה להוציא לפועל תכנית אב בנושא הזדקנות מיטבית, לקידום מענים שונים עבור ותיקות וותיקי העמק.

מטרות התוכנית: קידום שיתופי פעולה רב-תחומיים, מיצוב אוכלוסיית הוותיקים כנכס לקהילות העמק, יצירת תשתית תכנונית ומשימות לביצוע, קידום סוגיות קהילתיות ופיזיות ואסדרה של מערכת השירות היישובית והמועצתית.

ממחקרים בתחום, עולה כי קיימים מספר ערכים מובילים להזדקנות מיטבית: יצירת שייכות ומשמעות בקהילה, יזמות ומנהיגות, רב-דוריות כערך מוביל, הנגשה - בהיבטים פיזיים, חברתיים, בריאותיים וכלכליים, התייחסות לצרכים הייחודיים על פני רצף תפקודי משתנה.

במהלך השנים האחרונות, נעשו מספר מיפויים בנושא. מתוך הנתונים עלו מספר פערים ובהתאמה, נקבעו נושאי ליבה ויעדים לקידום.

בהסתמך על המיפויים שנעשו בנושא, במהלך שנת 2023 תיבנה ותיכתב תכנית עבודה עם המלצות לפעולה, בשני היבטים:
האחד - התמקדות בנושאים פיזיים, כגון: התאמת הדיור ביישובים לגיל השלישי ובדיקת מבני הציבור ביישוב והתאמתם לשימוש אוכלוסיית הוותיקים.
השני - התמקדות בנושאים קהילתיים, כגון: הכנה לפרישה - מתן כלים ומענים לקראת הפרישה לגמלאותֿ ובמהלכה, פיתוח רצף שירותים ביישובים ובמרחב המועצתי, מיצוי זכויות - הקמת מרכז הכוון לטובת מיצוי זכויות עבור הוותיקים ומשפחותיהם, פיתוח מנגנון הפעלה מועצתי-יישובי לאסדרת מבנה ארגוני בתחום, הרחבת מרכז היום 'סב-יום' למרכז רב-תכליתי ופיתוח טכנולוגיה וחיבור לתשתיות דיגיטליות קיימות וחדשות.

לי יהב, מנהלת אגף קהילה ורווחה במועצה, אמרה: "האתגר שלנו הוא ליצור שירותים מתקדמים ורלוונטיים, תוך קידום שיתופי פעולה רחבים, אשר רואים את הוותיקים במרכז. העמק הוא מקום נפלא לגדול בו ותפקידנו לדאוג שהוא יהיה מקום נפלא להזדקן בו."

דליה אייל, מ"מ ראש המועצה וסגניתו, הוסיפה: "אוכלוסיית הוותיקים  במועצה גדלה משנה לשנה, בפנינו אתגרים רבים, התכנית הרחבה תייצר עבורנו תכניות עבודה הן ברמה המועצתית והן ברמה היישובית, במטרה לספק לוותיקי העמק מענים מיטביים."

אייל בצר, ראש המועצה, סיכם: "המועצה ממשיכה לקדם את תחום הוותיקים, לשיפור איכות חייהם ועל מנת לספק מענה כולל ושלם לצרכיהם, היום ובעתיד. ותיקי העמק הם האבן השואבת ליצירת קהילת ותיקים חזקה, חיונית ובריאה. תכנית האב החדשה נועדה לעזור לנו להגיע לכל אחד ואחת מוותיקי העמק היקרים שלנו, למענם ולרווחתם."