מקדמים עסקים ומצמיחים את הכלכלה המקומית!

קידום עסקים קטנים כמנוע צמיחה כלכלי במועצה


עסקים קטנים הם אחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים לכלכלה המקומית. הם מאפשרים למצות את היתרונות הייחודיים של עמק יזרעאל, כמו גם לתת ביטוי ליכולות וכישרונות מקומיים, להביא לכדי מימוש גיוון תעסוקתי ומהווים מקור פרנסה מכבד.

המועצה רואה חשיבות רבה בקידום הכלכלה המקומית בכלל ובעסקים הקטנים בפרט.

אגף התפעול במועצה אחראי, בין היתר, על קידום העסקים הקטנים במועצה.

אלון טל - מנהל אגף התפעול, אחראי במסגרת תפקידו גם על מחלקת רישוי עסקים. צוות המחלקה פועל על מנת לסייע ולהנגיש את התהליכים הכרוכים בהשגת רישיונות עסק: "מתפקידנו לסייע לעסקים לפעול בצורה חוקית. אנו רואים זאת כזכות לתת שירות איכותי וללוות כל עסק באופן צמוד", אומר אלון.

"המועצה מעמידה לטובת העסקים הקטנים מגוון רחב של כלים במטרה לעודד אותם ולתמוך בהם, מתוך הכרה בחשיבות הכלכלה המקומית בעמק. מזה שנים שהמועצה, בשיתוף עם 'מעברים בעמק', מקדמת עסקים קטנים, כולל ליווי אישי ופרסום באתר ייעודי - 'ירוק לבן'."

בנוסף, במהלך השנתיים האחרונות, מחלקת התיירות במועצה מקדמת את עסקי התיירות הפועלים בעמק יזרעאל ככלל, ואת יקבי העמק הפועלים במסגרת המותג 'עמק יין'. זאת, באמצעות קיום פעילויות משותפות, ירידים, פרסום ויחסי ציבור.

השנה, המועצה התחילה בהפעלת מיזם חדש של B2B שנקרא 'ביזרעאל'. הרעיון שעומד מאחורי המיזם הינו לרכז את פעילות השיווק של העסקים הקטנים באמצעות גורם מתכלל אחד, שיידע לפתוח דלתות ולייצר חיבור לעסקים גדולים. המיזם, שפועל תחת החברה הכלכלית עמק יזרעאל, נמצא בתחילת דרכו. לשם קידום הנושא נשכרו שירותיו של מומחה בתחום, שכבר מיפה וריכז עשרות עסקים, אותם יחבר אל העסקים הגדולים.

אייל בצר - ראש המועצה, סיכם: "העסקים הקטנים הנם פוטנציאל כלכלי משמעותי עבור תושבינו ועבור העמק כולו. המועצה מעוניינת לקדם עסקים אלו ולסייע להם, מתוך אמונה שככל שיותר תושבות ותושבים יצליחו למצוא פרנסה מכבדת במסגרת כישוריהם ורצונם - כך ייטב לעמק כולו. המועצה פועלת בצורה רחבה תוך השקעת משאבים רבים, על מנת לתמוך בעסקים הקטנים ולעודד אותם.
אני קורא לתושבי העמק לפרגן לעסקים הקטנים ולעודד כלכלה מקומית!"

אלון טל מנהל אגף תפעול עם נתי חזן פקח רישוי עסקים ועם בעלי מרקטו - עסק מקומי במועצה