הנחה בארנונה למפקדי מילואים פעילים

מליאת המועצה אישרה פה אחד את ההנחה הגבוהה ביותר שניתן להעניק


מליאת המועצה מוקירה את חיילי המילואים ולאור זאת, אישרה פה אחד הנחת ארנונה בגובה 25% למפקדי מילואים פעילים. מדובר במתן ההנחה המקסימלית האפשרית!

ביום ה-25  באוקטובר, נכנס לתוקפו התיקון לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), המקנה למועצה סמכות לתת הנחה בשיעור של עד 25% מהארנונה הכללית שהוטלה על מחזיק בנכס שהנו מפקד מילואים פעיל, כהגדרתו בפקודות הצבא. לצפייה בתקנות - לחצו כאן

ההנחה תינתן עד 100 מ"ר, רטרואקטיבית - החל מינואר 2022.

אייל בצר ראש המועצה: "אנו, כמועצה, תמיד נוטים לתת את ההנחה המקסימלית, המתאפשרת על פי חוק, לתושבינו ככלל ולמשרתים במילואים בפרט. אנו מצדיעים לכל המשרתים בצה"ל, גאים ושמחים להעניק הנחה משמעותית בארנונה למפקדים במילואים, על תרומתם לביטחון המדינה ולהגנתה."

 

ראש המועצה בישיבת המליאה

ישיבת המליאה של המועצה