הצהרת שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל


 

כ"ז שבט תשע"ח

12 פברואר 2018

 

לכבוד,

מר אייל בצר

ראש מ.א עמק יזרעאל

 

שלום רב,

 

הנדון: שדה תעופה בינלאומי חדש

סימוכין: מכתבך י"ט שבט תשע"ח ) 4.2.18 )

 

אני תומך נלהב בהקמת נמל התעופה החדש בדרום.

העליתי זאת בישיבת הממשלה בהשתתפות הרמטכ"ל וסוכם ע"י רה"מ כי יבחן פעם נוספת

את הנושא עם הצבא ושר הביטחון.

 

אודה על עדכון ואשתדל לסייע.

בברכה,

אורי יהודה אריאל הכהן

שר החקלאות ופיתוח הכפר

 

העתקים:

מר מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל

מר ניר מאיר, מזכ"ל התנועה הקיבוצית

מר עמיר ריטוב, יו"ר מרכז המועצות האזוריות