"ב-2020 ממריאים מנבטים!"


 

 

 

 

עליית מדרגה במאבק נגד הקמת שדה תעופה בינ"ל בעמק יזרעאל- מאחדים כוחות עם הרשויות במרכז ובדרום סיכום ביניים- אוקטובר 2018

 

בחודש יולי 2018, התקיימה בחולון פגישה ביוזמת המועצה האזורית עמק יזרעאל, בה נכחו ראשי רשויות ונציגי רשויות מאזור עמק יזרעאל, מרכז הארץ והדרום. מטרת הפגישה: איחוד כוחות לפעילות משותפת בזירה הארצית ובקרב מקבלי ההחלטות, להקמת שדה תעופה בינלאומי נוסף בנבטים שבנגב, ולהסרת רמת דוד מהחלופות למיקום שדה התעופה. כחלק מהפגישה הצטרפו ראשי רשויות רבים ממרכז הארץ, בניהן חולון, ראשל"צ, יהוד-מונוסון, אזור, בית דגן, שדות דן, בת ים ונוספות, לאמנה המשותפת של ראשי הרשויות בעמק ובדרום, שנחתמה בינואר האחרון.

מדובר בעליית מדרגה משמעותית במאבק נגד הקמת שדה התעופה בעמק יזרעאל ובעד הקמתו בנבטים.

 

זוהי נקודת זמן ראויה וטובה לעדכן אתכם תושבי העמק, בסיכום הביניים של המאבק נגד הקמת שדה תעופה אזרחי בינלאומי בעמק יזרעאל, ולשם כך נבצע סקירה מראשית האירועים:

בשנת 2014 קיבלה הממשלה את החלטה 2050, לקידום תכנון שדה תעופה בינ"ל ברמת דוד. בהחלטה צוין שהיא אינה מייתרת בדיקת חלופות. לאחר קבלת ההחלטה, הקימה מליאת המועצה האזורית עמק יזרעאל ועדה לבחינת השלכותיה, אשר הורכבה מתושבי העמק: נציגי היישובים הסמוכים לרמת דוד, חקלאים, טייסים, מהנדסי כבישים ונציגי המועצה ובראשותה סגן ראש המועצה. הוועדה פעלה במשך כשנה מול מומחים, ראשי מועצות סובבות נתב"ג, תושבים ועוד, ולבסוף המליצה באופן חד משמעי להתנגד למהלך.

בעקבות דרישות חוזרות ונשנות של המועצה האזורית עמק יזרעאל מהממשלה וממנהל התכנון, הוקמה ועדה ממשלתית לבדיקת חלופות נוספות למיקום שדה התעופה ולאחר תהליך במסגרתו הוצעו 21 חלופות, נותרו על השולחן שתיים: רמת-דוד ונבטים.

 

ביולי 2016 החליטה מליאת המועצה ברוב גדול ובתמיכת מטה המאבק האזורי, להתנגד להקמת שדה תעופה בינ"ל במרחב רמת דוד. המועצה ביצעה סקרים מהם עלה כי רוב מוחלט של תושבי המועצה מתנגדים לשדה בינלאומי ברמת דוד.

 

באוגוסט 2017, חברנו לרשויות השכנות והקמנו את פורום העמק- לניהול משותף של המאבק, בו חברות גם מועצה אזורית מגידו, מועצה מקומית קריית טבעון ומועצה מקומית רמת ישי. תושבי העמק הקימו מטה מאבק וחברו ליוזמות המועצה. במשותף קיימנו פגישות בכנסת ועם אנשי ציבור, על מנת לסכל את ההחלטה. 

 

המועצה, במימונה הבלעדי, ביצעה בדיקות לבחינת השפעת עומס הרעש העתידי במקרה של הפעלת שדה תעופה אזרחי בצד שדה תעופה צבאי מוקטן מהקיים היום והמליצה למליאה להתנגד ליוזמה זו.

כל אותה העת, המשיכה המועצה לדרוש מהממשלה וממנהל התכנון בדיקת חלופות נוספות. בעקבות דרישה חד-משמעית זו, פסקו ההצהרות הפומביות של ראש הממשלה ושל שר התחבורה בנושא הקמת נמל התעופה ברמת דוד.

 

בנובמבר 2017, הציגה המועצה הארצית לתכנון ולבניה הצעה לקדם את שדה התעופה ברמת דוד, כחלופה הנבחרת. הנימוקים שהציגה הוועדה בבחינת החלופות, היו בחלקם הגדול מוטים ולא משכנעים. ראוי לציין כי אתר נבטים, מוגדר כבר עתה כשדה תעופה בינלאומי, שהמדינה השקיעה בו כסף רב למטרה זו בדיוק. זאת ועוד, עפ"י הנתונים שנמסרו, הסתבר שההצהרות הקודמות להקמת נמל תעופה משלים לנתב"ג היו מטעות, וכי בכוונת הממשלה להקים נמל תעופה בהיקף מקביל לנתב"ג (20 מיליון נוסעים בשנה), עד לשנת היעד 2050.

 

לקראת הישיבה, פעלו המועצה האזורית עמק יזרעאל ושותפיה לשכנוע חברי המועצה הארצית לאשר את חלופת נבטים ולא את רמת דוד. בישיבה עצמה, הסברנו בפירוט את הסכנות הרבות האורבות לעמק יזרעאל ולתושביו מהקמת שדה תעופה בינ"ל ברמת דוד. הצגנו בפני הועדה את ממצאי החקר היסודי שנעשה ע"י המועצה וע"י פעילי ההתנגדות להקמת שדה התעופה, כולל נתונים על מפגעי הרעש, גובה הטיסות העתידיות מעל בתי התושבים ועוד. מיקום נמל התעופה האזרחי הגדול במרכז העמק, יביא להרס ולאובדן כל המאפיין אותו – החקלאות, השטחים הפתוחים, איכות הסביבה והאוויר, ועוד. ההיסטוריה החשובה של בניין הארץ ויסודות הציונות יאבדו. הובהר לחברי המועצה הארצית שעליהם האחריות האישית לתוצאות הקשות של החלטה שגויה זו, אם תתקבל על ידם.

 

בעקבות הנוכחות המשמעותית של נציגי העמק בישיבה, וההסברים המפורטים על היתרונות שבבחירת חלופת נבטים, המועצה הארצית החליטה לבדוק גם את חלופת נבטים בתכנית מפורטת ולא רק את רמת דוד, בעלות של עשרות מיליוני שקלים. אנו רואים בשינוי ההחלטה הישג משמעותי במאבק לביטול התכנית המקורית של הועדה.

 

בינואר 2018, המועצה האזורית עמק יזרעאל יזמה פגישה עם ראשי רשויות בדרום. בפגישה בעיריית באר שבע נכחו ראשי רשויות מהדרום - באר שבע, דימונה, עומר, שער הנגב, רמת נגב, ירוחם, ערד, בני שמעון, מיתר, ערער, ונווה מדבר - וראשי הרשויות חברי פורום העמק. יחד חתמו ראשי הרשויות בעמק ובדרום על אמנה משותפת, הקוראת לממשלת ישראל להקים את נמל התעופה הבינ"ל בנבטים. בנוסף סוכם לממן במשותף את המאבק.

 

במאי 2018, אימצה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה בדיקות נוספות עליהן המליצו המועצה האזורית עמק יזרעאל ונציגי מטה המאבק, במסגרת התסקיר הסביבתי שיבוצע בשתי החלופות לנמל התעופה הבא של ישראל. מאוחר יותר התברר כי מתכנית התסקיר הושמטו מספר סעיפי בחינה סביבתיים מהותיים והכרחיים, בראשם השפעת הקמתו של שדה תעופה ברמת דוד על החקלאות בסביבתו בפרט ובעמק בכלל, וכן השפעת הציפורים על הטיסות, שהרי עמק יזרעאל נמצא בלבו של נתיב מעופן של ציפורים רבות. הודות למאמצי פורום העמק, חזרה בה המועצה הארצית לתכנון ובנייה והשיבה את הסעיפים לגביהם כבר הצהירה כי ייבחנו.

 

יחד, קוראים ראשי הרשויות בעמק, במרכז ובדרום לממשלת ישראל לבחור לאלתר בחלופת שדה התעופה הקיים בנבטים שבנגב, לצד צמצום משמעותי של נפח הטיסות בנתב"ג, אשר חצה זה מכבר את רף 20 מיליון הנוסעים בשנה ובכך חרג משמעותית מהקיבולת המאושרת. פתרון זה הינו פתרון אסטרטגי המיטיב עם כל אזורי הארץ, תוך שמירה על אינטרסים ארציים ומקסום יתרונות תחבורתיים, תשתיתיים, כלכליים, סביבתיים וביטחוניים.

 

חלופת חיפה

מתחילת הדרך, עלתה השאלה מדוע לא נבדקה חלופת חיפה, כשכבר קיים בעיר שדה תעופה. לפני כשנה, שר התחבורה הצהיר שהוחלט להאריך את מסלול ההמראה בו עד הים, כדי שיאפשר המראות ונחיתות של טיסות לאירופה וממנה. כבר בשנת 1995, ראש העיר חיפה דאז, עמרם מצנע, קידם תכנית להארכת המסלול לתוך הים ולהפוך את שדה התעופה לשדה בינלאומי מתאים לטיסות ארוכות. לא ברור מדוע נבלמה יוזמה זו בשנים האחרונות.

 

המועצה האזורית עמק יזרעאל דרשה מיו"ר המועצה הארצית לתכנון להחזיר את חלופת חיפה לבדיקה. יו"ר הועדה, אביגדור יצחקי, הוזמן לטיסה מעל שדה התעופה בחיפה, כדי להוכיח לו שניתן להפוך אותו לבינלאומי. הוא התרשם שהדבר מעשי ובפגישה נוספת אתו, הוא הבטיח לקדם את בדיקת החלופה. עקב התנגדות רת"א – הגורם המקצועי לעניין זה, הבדיקה לא נעשתה. לכן, החליטה מליאת המועצה האזורית עמק יזרעאל לבצע ולממן בדיקה זו, בעלות של 50,000 אירו, ע"י חברה אירופאית בינלאומית, מומחית בנושא. בדצמבר 2017, החברה הגישה את המלצותיה, הקובעות כי ניתן להתאים את שדה התעופה בחיפה לטיסות בינלאומיות בזמן קצר יחסית. ובהפרעה מזערית לסביבה.

 

ביוני 2018, הציגה המועצה האזורית עמק יזרעאל הסתייגות בישיבת ועדת התכנון המחוזית בנושא תמ"א לנמל חיפה, הקוראת להסדרת שימושי הקרקע השונים באזור הנמל, באופן שלא יסתום את הגולל על תכניות עתידיות אפשריות להקמת שדה תעופה בינ"ל משלים, על בסיס השדה הקיים. הודות לנוכחות נציגי המועצה בדיון והצגתם המנומקת, המליצה הוועדה המחוזית למועצה הארצית לתכנון ולבנייה, להוסיף לתכנון סעיפים הנוגעים גם לשדה התעופה, בציינה כי היא סבורה שראוי לא לפגוע באפשרות להקמת שדה תעופה בינלאומי משלים לנתב"ג בחיפה. עוד נכתב בהחלטת הוועדה, כי זו ממליצה למועצה הארצית לתכנון ובנייה להתייחס לאמור בדו"ח הבינלאומי שהוצג ע"י מועצה אזורית עמק יזרעאל, ובמסקנותיו, בטרם תקבל החלטה סופית לעניין אישור התמ"א לנמל חיפה.

המועצה ממשיכה ומקיימת מגעים ופגישות עם גופים ואנשים הרלוונטיים לאפשרות להחזיר את חלופת חיפה לתכנון מפורט, כמו זה המתבצע לגבי נבטים ורמת דוד.

 

ביולי 2018, כאמור בתחילת מסמך זה, חברו ראשי רשויות רבים במרכז הארץ לראשי הרשויות בעמק ובדרום, באמנה לפעילות משותפת בזירה הארצית ובקרב מקבלי ההחלטות, להקמת שדה תעופה בינלאומי נוסף בנבטים שבנגב, ולהסרת רמת דוד מהחלופות למיקום שדה התעופה.

 

באוגוסט 2018 התקיימה פגישה עם זאב בילסקי, יו"ר המועצה הארצית לתכנון ובניה. שמחנו להיווכח כי בילסקי תומך בנבטים כאתר הנכון להקמת שדה התעופה. מתוך הבנה כי התנגדות משרד הביטחון וחיל האוויר היא החסם העיקרי לבחירה בחלופת נבטים, מ.א עמק יזרעאל תמשיך ותעשה כל מאמץ, בסיוע קצינים בכירים בחיל האוויר בעבר ובהווה, להסיר התנגדות זו ולקידום הבחירה בנבטים.

 

באוגוסט 2018 התקיימה פגישה גם עם שר האוצר משה כחלון, אשר הצהיר על תמיכתו המלאה בנבטים, כמיקום הנכון לשדה תעופה בינלאומי נוסף לישראל. השר כחלון הביע נכונות לפעול בצורה נמרצת, על מנת לקדם את הקמת שדה התעופה בנגב ולא בעמק יזרעאל.

 

בספטמבר 2018 נרשם הישג נוסף לפורום ראשי הרשויות בעמק יזרעאל ובדרום. בפגישה שהתקיימה עם סגן שר הבריאות יעקב ליצמן ומנכ"ל משרד הבריאות מר משה בן סימן טוב, נענה סגן השר לדרישתם של ראשי הרשויות והנחה את נציגו במועצה הארצית לתכנון ולבנייה לעמוד על כך שיבוצע תסקיר הבוחן השפעת שדה תעופה בינלאומי על הבריאות ועל שיעורי תחלואה, בשני האתרים בנגב ובעמק יזרעאל.

 

לסיכום

לאורך כל שנות המאבק, מבצעת המועצה האזורית עמק יזרעאל פעילות שוטפת ונמרצת ועושה את כל המאמצים, להקמת שדה התעופה הבינלאומי הנוסף של מדינת ישראל, המתוכנן ליותר מ - 20 מיליון נוסעים בשנה, בנבטים שבנגב, מיקום לגביו יש תמימות דעים בין מומחים רבים, אזרחים ורשויות רבות בצפון, במרכז ובדרום. ישנה הסכמה רחבה כי הקמת שד"ת בינלאומי בנבטים אפשרית בפרק זמן קצר ובהשקעה כלכלית מינימלית, שני שיקולים העולים בקנה אחד עם הצורך המהותי והמיידי בצמצום נפח פעילותו של נתב"ג, אשר יאפשר רווחה מסוימת לתושבי האזור, בנוסף להפחתת זיהום האוויר, הפגיעה בסביבה והרעש. בנוסף, האתר בנבטים יועד בתכנון המקורי לשמש כשדה תעופה בינלאומי והקמתו תהווה זרז לפיתוח הנגב, תוך יצירת מוקדי תעסוקה רבים ויציבים, מבלי שייפגעו איכות הסביבה ואיכות חייהם של תושביו.

 

המועצה פועלת למניעת הקמתו של שדה התעופה בעמק יזרעאל אל מול מקבלי ההחלטות, אנשי מקצוע מומחים מתחומים שונים, אנשי חיל האוויר בעבר ובהווה, שרים וחברי כנסת, חברי ועדות רלוונטיות ברמה המחוזית והארצית, חברי ועדות כנסת ועוד. בתוך כך, השקיעה המועצה למעלה מ-500,000 ₪ במאבק שדה התעופה, במימון בלעדי של בדיקות מומחים מהארץ ומחו"ל ופעילות נרחבת משנת 2014.

 

המועצה תמשיך ותעשה ככל שביכולתה לבד ובשיתוף פעולה עם כל תומכי המאבק והרשויות השותפות לו, להסרת חלופת רמת דוד מסדר היום ולמען הקמת שדה התעופה הנוסף לישראל בנגב. כעת המאבק עולה שלב, בעקבות שיתוף הפעולה וההסכמה הנרחבת בין הרשויות בעמק, במרכז ובדרום, השותפות למטרות ולדרך גם יחד.