"משחק ילדים"

הושלמו עבודות הנגשה ושדרוג בגני משחקים רבים, ברחבי המועצה


חנוכת גני משחקים באלון הגליל

חנוכת גן משחקים באלוני אבא
צילום: שאול רחמים

ביישובים רבים, ברחבי המועצה, הונגשו במהלך השנה החולפת גני משחקים עבור ילדים עם מוגבלויות. זאת, במסגרת קול קורא של משרד החקלאות, על מנת שלילד.ה עם מוגבלות תהיה נגישות רציפה בגני המשחקים, בין מתקני השעשועים והפעילויות השונות. ישובים ברחבי המועצה, שעמדו בקריטריונים הנדרשים, נענו לקול הקורא.

גני המשחקים נחנכו, לאחרונה, במעמד ראש המועצה אייל בצר, נציגי משרד החקלאות, נציגי היישובים ועובדי אגף ההנדסה במועצה.

נהלל - הוקם מתחם פאמפטרק, הכולל מסלול אתגרי משופע, התבצעו עבודות פיתוח מורכבות; יציקת משטחים משופעים, הקמת תשתיות למים, השקיה ודשא טבעי.

בלפוריה – בוצעו עבודות שדרוג בגן המשחקים הקיים ומתקנים ישנים הוחלפו בחדשים, הותקנו נדנדות המותאמות לילדים בעלי מוגבלויות ובוצעו עבודות פיתוח נרחבות, לרבות סלילת דרכי גישה נגישות והתקנת דשא סינטטי.

אלוני אבא - גן המשחקים הקיים שודרג ונעשו בו עבודות פיתוח ותשתיות נרחבות; הסדרת חניה נגישה ודרכי גישה. שודרגו מתקנים קיימים והתווספו מתקנים עבור ילדים עם מוגבלויות, הותקנה ברזיה דו צדדית, רשת הצללה ודשא סינטטי.

הסוללים – הוקם גן משחקים לפעוטות וחצר עם מתקני כושר נגישים. בוצעו עבודות פיתוח להסדרת דרכי גישה, הותקנו משחקים ומתקני כושר אתגרי, דשא סינטטי וגדר תוחמת.

אלון הגליל גן המשחקים הקיים שודרג והוקמה חצר עם מתקני כושר וכלים מוזיקליים. במרחב החצר בוצעו עבודות פיתוח והנגשה, הותקנו מתקנים ייחודיים לכושר גופני אתגרי ולמשחק ילדים.

עבודת הניהול והפיקוח, בשלל הפרויקטים, נעשתה על ידי משה נחימוב מנהל מחלקת מבני ציבור באגף ההנדסה במועצה, שבמסגרת תפקידו, אחראי גם על הנגשת מבנים: "נושא ההנגשה לכלל האוכלוסייה, באשר היא, הנו נר לרגלינו. יצירת שוויון הזדמנויות הינה ערך עליון, שיש לקדמו בכל תחומי החיים".

ראש המועצה אייל בצר, אמר: "גני משחקים חדשים הם סמל לצמיחה והתחדשות ביישובים. המועצה תמשיך לתמוך ולספק מענים לכל התושבים, לאור הצמיחה הדמוגרפית, ממנה נהנה העמק, ללא הבדלים. אין ספק שגני המשחקים החדשים והמונגשים יספקו רגעי נחת רבים לכל הקטנטנים והגדולים, כאחד!"

חנוכת גן משחקים בבלפוריה

חנוכת גן משחקים בנהלל