'שמש יזרעאל'

יום עיון מסכם בנושא מיצוי פוטנציאל סולארי במועצה


קרן קימת לישראל - אגף המדען הראשי ומרכז השל לקיימות' בשיתוף המועצה האזורית עמק יזרעאל מזמינים ליום עיון מסכם בנושא

'שמש יזרעאל' - מיצוי פוטנציאל סולארי במועצה - יום שני י"ז אב התשפ"א 26.07.2021  בבית הספר 'עמקים-תבור', בקיבוץ מזרע

ההשתתפות ללא עלות, בהרשמה מראש כאן   |   לפרטים נוספים: יערה בן נחום  energy@heschel.org.il

סדר היום:

10:00 התכנסות
10:15 מושב ראשון

ברכות:

  • שי חג'ג' יו"ר מרכז השלטון האזורי
  • אייל בצר ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל
  • רוני ארז מנכ"לית מרכז השל לקיימות
  • ד"ר דורון מרקל המדען הראשי של קק"ל

יעדי האנרגיה בישראל - אוריאל בבצ'יק, מנהל אגף אנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה

'שמש יזרעאל': תוצרים ומסקנות מרכזיות יערה בן נחום, מרכז השל לקיימות


מגיבים לתוצרים:

  • קרן קימת לישראל
  • משרד האנרגיה
  • המשרד להגנת הסביבה
  • מינהל התכנון
  • מרכז השלטון האזורי
  • מהנדסת הוועדה המרחבית לתכנון ולבניה 'יזרעאלים'

גגות סולאריים

2:00 הפסקה וכיבוד קל
12:30 מושב שני
שולחנות
עבודה:
* מחלקים היסטוריים וסוגיית אנרגיה מתחדשת בקיבוצים
* מיצוי הפוטנציאל במושבים - אתגרים ופתרונות
* סולארי על גגות פרטיים
* אגרי-וולטאי

14:00 סיום משוער