גם משרד החקלאות נגד בניית שדה התעופה בעמק יזרעאל!

דבר שיגרום לפגיעה משמעותית בתוצרת החקלאית של האזור


החלופה הצפונית לשדה המשלים/מקביל לנתב"ג תפגע באופן משמעותי בחקלאות הסובבת את שטח השדה המתוכנן.

במסמך שפרסם לאחרונה משרד החקלאות, יש התייחסות למגבלות שעלולות לחול על ענפי גידולים חקלאיים שונים, המוגדרים כ"מושכי ציפורים”. בין השאר, מדובר בגידולי גרעינים של חיטה, אפונה, תירס, מזון לבהמות ועוד. בנוסף, שדה תעופה משית מגבלות גם על פעילות רפתות, לולים ומבני חקלאות שמהווים גורם משיכה לציפורים, ברדיוס רחב מאוד משטח השדה.

בסיכום המסמך נכתב כי "חטיבת שטח חיונית, בה מתקיימת שנים רבות חקלאות אינטנסיבית, פורחת ומשגשגת, צפויה להפוך לחטיבת שטח בה תוגבל יכולת הייצור החקלאי ובהתאם, הפריון החקלאי יפחת בה, דרמטית".

על פי הדו״ח, המשמעות היא השפעה על שטחים בהיקף 185 אלף דונם! פרטים נוספים שנגלים לראשונה מדברים על הפקעות שטחים נרחבות ביישובי העמק, כאשר היישוב שממנו יגרעו השטחים הרבים ביותר הוא קיבוץ יפעת, שבו יופקעו יותר מ- 1,800 דונם, המהווים 27% משטח היישוב.

המועצה ממשיכה לפעול, בכל הכוח, נגד התוכנית להקים שדה תעופה בינלאומי בעמק כי ישראל חייבת ביטחון תזונתי. לא נסכים לפגיעה בחקלאות היזרעאלית והישראלית!

למידע נוסף, קיראו את הכתבה בוואלה

מפה - שטח השדה המתוכנן ברמת דוד (בכחול) וטווח המגבלות המשוער

שטח השדה המתוכנן ברמת דוד (בכחול) וטווח המגבלות המשוער

פגישת פורום הרשויות המשותף עם שר החקלאות, אלון שוסטר

פגישת פורום הרשויות המשותף עם שר החקלאות, אלון שוסטר