ממשיכים לקדם את פיתוח השטחים הפתוחים בשיתוף קהילות האשכול המזרחי בעמק יזרעאל

בסיור שנערך עם צוות מקצועי מטעם המועצה ובהדרכת רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי, נבחנו חלופות לפיתוח מערכת שבילי הליכה, שיחברו בין הקהילות וביניהן לבין נחל תבור וכן, הוצגה תוכנית לפיתוח אזור מעיינות קישיון


ראש המועצה אייל בצר, סגניו ומנהלים בכירים במועצה, יצאו ביום חמישי החולף (22.10) לסיור מקצועי, לבחינת תוכניות לפיתוח השטחים הפתוחים, העוטפים את קהילות העמק.

הסיור התקיים בהמשך לסיור מקדים, שנערך במעלה נחל תבור בהשתתפות פורום ועדות איכות סביבה, ואשר כלל נציגים מיישובי האשכול המזרחי במועצה, בהדרכת רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי. הסיור התקיים במטרה לייצר שיתופי פעולה וחיבור בין הנחל לבין הקהילות המתקיימות בסמוך לו.

את הסיור הובילו ראש המועצה, אייל בצר ומנכ"ל רשות ניקוז ונחלים ירדן, עובד יבין, אשר ערך סקירה של התוכניות לפיתוח בקעת כסולות. הסיור החל בדברת והתמקד בשיתופי פעולה עם החקלאים והקהילה ובחשיבה משותפת על ביצוע מערכת שבילי הליכה חדשים, שייצרו חיבור בין היישובים דוברת, גזית, עין דור ואחוזת ברק לבין נחל תבור. זאת, לרבות ביצוע תשתיות ניקוז, שימור קרקע ושיקום שטחים חלקים במרחב.

משם, נערכה סקירת שטח על פרויקט ניקוז ופיתוח נחל תבור באזור היישובים השכנים, דבוריה ואכסאל והסיור המשיך לאיתור מוקד טיילי אופציונלי באזור עין דור. המשלחת סיימה את הסיור באזור עיינות קישיון, שם נבחנה תוכנית לפיתוח ושיקום המעיינות, הכוללת חיבור בין חקלאות לקהילה, חינוך, תיירות ועוד.

אייל בצר, ראש המועצה אמר: "אני רואה חשיבות רבה בהעמקת הפעילות ליצירת חיבור בין השטחים הפתוחים והנחלים, לבין קהילות כלל יישובי המועצה ויישובי האשכול המזרחי בפרט. בשלב הבא, נפעל לקידום תוכניות ומשאבים לפיתוח האזור, כציר מרכזי".

עובד יבין, מנכ"ל רשות הניקוז הוסיף: "מציאות משנה חיבורים - וחיבורים מייצרים מציאות. הזיקה בין הקהילה לבין הנחל תורמת לשיקומו וטיפוחו על ידי התושבים ובאמצעות הפעילות המשותפת, נוצרים חיבורים בין קהילות ואנשים".

סיור הנהלת המועצה בשטחים הפתוחים שבאשכול המזרחי