ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, בראשות ח"כ מיקי חיימוביץ', קוראת לביצוע סקר בריאות בעמק

"על משרד התחבורה, רשות שדות והתעופה ומנהל התכנון להזמין סקר השפעת בריאות, לבחינת השלכות הקמתו של שדה תעופה נוסף בעמק יזרעאל על בריאות התושבים ועל איכות הסביבה"


בתחילת יולי החולף, סיירו חברי ועדת הפנים והגנת הסביבה בעמק יזרעאל, על מנת לעמוד מקרוב על הבעייתיות שבהקמת שדה תעופה אזרחי משלים לנתב"ג, בעמק. בעקבות הסיור, פנתה יו"ר הוועדה ח"כ מיקי חיימוביץ, בשם הוועדה, לשרת התחבורה והבטיחות בדרכים, מירי רגב, ולמנהלת מנהל התכנון, דלית זילבר, בבקשה כי משרד התחבורה ומנהל התכנון יפעלו על מנת לוודא כי כל החלטה תתקבל רק לאחר שתיבדקנה כל האפשרויות התכנוניות, על מנת למזער ככל הניתן את הנזק לאוצרות הטבע ולאזרחי המדינה.

הוועדה אף ביקשה ממשרד התחבורה, רשות שדות התעופה ומנהל התכנון להזמין "סקר השפעה על הבריאות" אשר ייתן מענה בנושא השפעת הקמתו של שדה תעופה בסדר הגודל המתוכנן באזור, על בריאות התושבים ועל איכות הסביבה.

ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל אייל בצר אמר בעקבות פניית ח"כ חיימוביץ: "תודה לח"כ חיימוביץ ולוועדה, על האומץ להתייצב מול רשויות התכנון ולהתריע על המחדל בהעדרו של סקר בריאות עד עתה. עצם העובדה שהמדינה סברה כי היא יכולה להתקדם עם הקמתה של תשתית לאומית כה רחבה, בליבו של אזור המיושב בצפיפות בעשרות יישובים ללא סקר בריאות, היא מחדל שטוב שהוועדה עצרה אותו. יש לקוות כי דרישתה של ועדת הפנים והגנת הסביבה תבוצע בהקדם, למען קידום פתרון תעופתי ראוי למדינה, שיימנע הקמת שדה מוגבל ביכולתו והרסני בהשלכותיו, לתושבי העמק ולא פחות מכך, לאזרחי ישראל כולם."

ח"כ מיקי חיימוביץ' , ראשי רשויות וחברי מטה המאבק נגד הקמת שדה התעופה בעמק

ח"כ מיקי חיימוביץ', ראש המועצה אייל בצר וראש מועצת רמת ישי