מקדמים ייצוג מגדרי שווה ביישובי העמק!

בשבוע שעבר התקיים מפגש נשי בנושא קידום שוויון מגדרי


המפגש ייצר שיח משותף כיצד ניתן לקדם שוויון בקרב מקבלי ומקבלות ההחלטות, ביישובי העמק. זאת, מתוך הבנה כי יש בכוחו של ייצוג מגדרי שווה בקרב מקבלי ההחלטות להעלות את איכות החיים של כלל התושבים. השילוב בין השניים והעשייה המשותפת, הם שיובילו לתוצאות הטובות ביותר!

הנתונים מראים כי רק 17.9% מיו"ר הוועד המקומי ביישובי העמק הן נשים, רק 5% מיו"ר האגודות החקלאיות הן נשים, רק 15.5% מחברי/ות המליאה הן נשים ובמועצה מועסקות 33% נשים בתפקידים סטטוטוריים בכירים.

את המפגש הובילו דליה אייל, מ"מ ראש המועצה וסגניתו, גילה סטולרו, מנהלת המחלקה לשוויון מגדרי, דקלה יוחאי רוטמן ומיכל ניר ארבץ, מנהלות אשכולות היישובים הצפוני והמזרחי במועצה. במפגש השתתפו כעשרים נשים מיישובי העמק השונים, רובן משמשות בהם בתפקידי מפתח.

במפגש השתתפה שני אלדן חיימי, מעמותת כ"ן (כוח נשים), שסיפקה נתונים ותמונת מצב בנוגע לייצוג נשים בשלטון המקומי לשנת 2019. תמונת המצב הכללית בנוגע לאיוש תפקידים סטטוטוריים בכירים ברשויות לא השתנה מאז 2017 ועומד על שיעור של 21% נשים בלבד.

המשתתפות במפגש, שהתקיים באמצעות זום, שיתפו כי נושא המגדר בנפשן ורוצות לקדם אותו, מאמינות שיש וניתן לעשות הרבה הן ברמת חשיבה והן ברמה פרואקטיבית ומבינות את המשמעות החיובית של נשים המהוות חלק ממקבלי ההחלטות מתוך הכרה בכך שגיוון ושוויוניות מקדמים חיים מאוזנים.

עוד עלה במפגש, כי נשים כמעט לא מעמידות את עצמן לתפקידים, פעמים רבות בשל חוסר אמונה ביכולתן לייצר השפעה. יש תחושה שאשה כל הזמן צריכה להוכיח מהו הערך המוסף שהיא מביאה איתה.

כדי לשבור את "תקרת הזכוכית", עלו הצעות לפעולה, כגון: קידום ייצוג נשים בדירקטוריונים, יצירת מאגר משרות לנשים פוטנציאליות, נטוורקינג עם נשים נוספות בעמק, הקמת חממה נשית שתכלול קורס מנהיגות, מנטוריות, יצירת רשת לעזרה הדדית, העדפה מתקנת בבחירות כולל שריון מקומות אחראית שוויון מגדרי יישובי ועוד.

דליה אייל מ"מ מקום ראש המועצה וסגניתו, סיכמה: "היה מפגש מצוין. החלטנו, הפעם, לברר את הסוגיות עם נשים שמעורבות ופעילות בקהילה. עלו רעיונות נהדרים מצד המשתתפות. אנחנו רתומות לנושא, נמשיך לקיים דיון רחב ומעמיק וליצור מרחב המאפשר ומעודד נשים ללכת הלאה ולקדם את עצמן."