מערכת החינוך העמק יזרעאלית ממשיכה במסעה לעיצוב תמונת העתיד החינוכית של העמק, עם הקמת מנהלת משותפת

ממשיכים לגבש את תמונת העתיד החינוכית בהובלתו של מנהל אגף החינוך הנכנס, יפתח גיא


המסע החינוכי החל לפני כשנה וחצי בהובלתה של רחל שחורי, מנהלת אגף החינוך היוצאת. זהו תהליך חשיבה רחב ועמוק, לקידום מערכת חינוך מיטבית בעמק יזרעאל, אשר כולל את כלל מערכות החינוך בעמק, מגיל לידה ועד התיכון.

החזון שהוגדר הנו גיבוש עולם הערכים של מערכת החינוך בכלל ושל מערכת החינוך העמק יזרעאלית בפרט, בהתבוננות על נושאים, כגון: למידה חדשנית, פריצת דרך טכנולוגית, בחינת המרחב הפיזי של מערכת החינוך, תפקיד מערכת החינוך בקהילה, מיפוי מוסדות חינוך ועוד.

יפתח גיא, מנהל אגף החינוך הנכנס, עוסק כעת בהאצת התהליכים שהוטמעו במהלך המסע ובמימושם, הלכה למעשה. כפועל יוצא מכך, שלב המסע הסתיים וכעת, בשלב היישומי, עיקר העיסוק הוא יצירת מתווה לעבודה. השנה, המסע משנה את שמו ונכנס לפרקטיקה חינוך עמק יזרעאלי - יחד מצמיחים חלומות.

במסגרת זו, הוקמה מינהלת משותפת לקידום הנושא, בראשות ראש המועצה - אייל בצר, מ"מ וסגניתו - דליה אייל ומנהל אגף החינוך - יפתח גיא. הוקמו שמונה צוותים וכל צוות עוסק בנושא שונה ומורכב מנציגי בתי הספר, מערכות הגיל הרך, נציגי הקהילות ביישובים ומהמועצה. מטרת ל צוות הינה לבנות תוכנית עבודה בתחומו, בהתאם לעקרונות החינוכיים, שעלו במסע.

התחומים שייבחנו:

  1. מוסדות, תשתיות, מיפוי ובינוי
  2. יזמות וחדשנות חינוכית
  3. בניית מודל יישובי - פיתוח ויצירת מענים ברמה היישובית
  4. הגיל הרך
  5. מניעת התנהגויות בסיכון
  6. פיתוח מנהיגות חינוכית
  7. חינוך לקיימות
  8. משפחות מיוחדות

כל צוות מונה כ- 15 איש, מומחי תוכן ובעלי עניין בתחום. בכל חודש, יתקיים מפגש לשיתוף מידע וסנכרון תהליכים.

במפגש ההתנעה, ראש המועצה אייל בצר העניק מינוי רשמי לראשי הצוותים ואישר את כיווני העבודה שהוגדרו: "אני שמח ומברך על כניסתו של השלב הבא בתהליך החשיבה על החינוך העמק יזרעאלי. המטרה היא שבתום השנה, יגישו מנהלי הצוותים תוכניות עבודה, בכל אחד מהתחומים, שיבוצעו בשנה שלאחריה. החינוך בעמק הוא אבן דרך מרכזית וחשובה לכולנו. אנו נמשיך להיות חוד החנית!"