קריאה לנשים כותבות

הספרייה האזורית והמועצה מזמינים נשים כותבות ביישובי העמק להציע, על בסיס התנדבותי, שעת סיפור או הרצאה המבוססים על ספר שכתבו.


הפעילות היא חלק מתוך מגוון הפעילויות המוצעות על-ידי המועצה, לכבוד חודש האישה הבינלאומי, בחודש מרץ 2020 והיא תתקיים במספר יישובים בעמק.

באירוע עצמו יוכלו הכותבות להציג את ספריהן למכירה.

 

כל כותבת המעוניינת לקיים פעילות זו מוזמנת לשלוח את ההצעות אל הספרייה האזורית .

יש לכלול בהצעה את הפרטים הבאים:

 

1. אופי הפעילות

2. קהל היעד

3. משך הזמן הנדרש

4. אמצעים הנדרשים לפעילות (תאורה, מיקרופון וכד')

 

את ההצעות יש לשלוח במייל אל:

נורית גבעוני

ספרייה אזורית עמק יזרעאל

nuritg@eyz.org.il

 

יש לשלוח את ההצעות עד 15.1.20