אושר תקציב המועצה לשנת 2024

מליאת המועצה אישרה את תקציב המועצה השוטף לשנת 2024, אשר יעמוד על כ- 480 מיליון ₪


בישיבה של מליאת המועצה, שהתקיימה ביום ראשון החולף, הוצג תקציב השוטף של המועצה האזורית עמק יזרעאל, העומד על סך של כ- 480 מיליון ₪. זאת, על סמך הנתונים שהוצגו בדו"ח הרבעון הרביעי לשנת 2023.

מספר תושבי המועצה ממשיך לגדול מדי שנה בכ-700 תושבות ותושבים. כיום, מונה המועצה האזורית כ- 44,000 נפשות. כ- 45% מתקציב המועצה מושקע בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ויתרתו מושקעת בתקציבי רווחה, תרבות, איכות הסביבה, ביטחון, ישובים, תשתיות, ילדים ונוער, ותיקים, צעירים וקהילה.

התקציב מאוזן ומשקף את ההשקעה הרבה של המועצה, בכל תחומי החיים בה.
תוכנית פיתוח לשנתיים הקרובות תובא לאישור מליאת המועצה בסוף דצמבר 2024 והיקפה יעמוד על כ- 150 מיליון ₪. ההשקעה בתקציב תשקף את תנופת הפיתוח האדירה, המתקיימת בעמק בכל התחומים, לרווחת התושבות והתושבים.

שגיא וייץ - גזבר המועצה: "תקציב 2024 נבנה בהתאם למדיניות המועצה, על בסיס ביצוע תקציב 2023 ובהתחשב בצרכים שהתווספו לשנת 2024 נוכח המלחמה ובהינתן המקורות שעומדים לרשות המועצה. בבניית התקציב נלקחו בחשבון כלל התחייבויות המועצה, אל מול ההכנסות והמקורות התקציביים העומדים לרשותה.
תקציב זה נועד לקדם ולחזק את פעילות המועצה למען תושבות ותושבי המועצה באופן מיטבי, תוך שמירה על תקציב מאוזן ועל מעמדה של המועצה כרשות יציבה ובמטרה להפוך לרשות איתנה."

צחי אייזנר - מנכ"ל המועצה: "לאחר עבודה יסודית ומאומצת של צוות אגף הכספים, לאורך כל השנה, הוגש תקציב 2024 לאישור ראשת המועצה והמליאה  ועל כך, תודה והערכה רבה. כזכור, עקב הבחירות לא ניתן היה לאשר תקציב למועצה והניהול התקציבי התנהל לפי תקציב 2023. התקציב שאושר מגלם התנהלות זהירה ואחראית נוכח מצב המלחמה המתמשך, בו מצויה המדינה. בעת האחרונה, השלמנו שני הסכמי גישור משמעותיים אשר תורמים ליציבות המועצה. כלי מרכזי לניהול פעילותה של הרשות הוא תיאום ושיתוף פעולה בין האגפים והמחלקות במועצה ושיתופי פעולה עם הרשויות שסביבנו, לקידום יעדי המועצה."

שלומית שיחור רייכמן – ראשת המועצה: "המועצה ממשיכה לשמור על ניהול תקין ואיזון תקציבי, וכפועל יוצא מכך - על מעמדה העצמאי כמועצה יציבה, בדרכה להיות רשות איתנה.
אין ספק, שהלחימה הממושכת והצורך בשיקום מהווים אתגרים משמעותיים, כמו גם הצמיחה המוגברת בכל תחומי החיים. המועצה תמשיך להעניק שירותים מצוינים לכל תושביה ותושבותיה. תודה לכל עובדות ועובדי המועצה המסורים, שתורמים לניהול ראוי זה."

ישיבה של מליאת המועצה