ילדים מצויירים - באנר רישום לכיתה א וגני הילדים

רישום לכיתה א' וגני הילדים בשנת הלימודים התשפ"ה

הרישום המקוון הינו רק לילדים הרשומים במינהל האוכלוסין כתושבי המועצה
ומתגוררים בפועל ביישובי המועצה!
תושבי מועצה חדשים/חוזרים, שעוברים למועצה לקראת שנת הלימודים הבאה ותושבי חוץ, המעוניינים לבחון אפשרות ללמוד בעמק, יוכלו להגיש בקשה מקוונת, החל מאפריל 2024


גיל הרישום
חובת הרישום חלה על כל הילדות והילדים שנולדו בין התאריכים הבאים:

כיתה א'
י"ד בטבת התשע"ח - 1.1.2018
כ"ג בטבת התשע"ט - 31.12.2018

גני ילדים - גיל 5  
כ"ד בטבת התשע"ט 01.01.2019
ג' בטבת התש"פ 31.12.2019

גני ילדים - גיל 4 
ד' בטבת התש"פ 01.01.2020
ט"ז בטבת התשפ"א 31.12.2020

גני ילדים - גיל 3
י"ז בטבת התשפ"א 01.01.2021
כ"ז בטבת התשפ"ב 31.12.2021

שימו לב - כל ילד וילדה מחוייבים ברישום מחודש! להרשמה - לחצו כאן
  • רישום ילדים חדשים וילדי חוץ יתאפשר החל מאפריל 2024
  • לא יתאפשר רישום של ילדות וילדים שלא מלאו להם 3 שנים, לפי חוק לימוד חובה, כולל ילדות וילדים שנולדו בין התאריכים- 1-15/01/2022