The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:


1. הרמת כוסית לכבוד ראש השנה תשע"ב - הרב מרדכי זמיר
2. טקס השקת אמנה מועצתית - "עיר ללא אלימות"
3. אישור פרוטוקול קודם
4. גבולות עמק יזרעאל - מגדל העמק - יפיע
5. עדכון מורשי חתימה בי"ס
6. אישור דוחות כספיים 2010 מועצה אזורית עמק יזרעאל
7. ועדות ביקורת: חנתון, שדה יעקב, הסוללים, יפעת
8. תב"רים
9. שונות