The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

 

ברכות למצטיינים בפרס שר החינוך, גדעון סער, על פיתוח, יוזמה וקידום של תוכניות תקשוב מתקדמות בבתי הספר, במסגרת התוכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה- 21.

1. סיכום ביקורת 2011

2. תוכנית ביקורת 2012-2013

3. תכנית פיתוח 2012-13

4. הבהרה לעניין צו ארנונה מועצה 2012

5. אישור הנחות מארנונה לשנת 2012

6. ועדת ביקורת שמשית, ועדת ביקורת תמרת

7. אישור תמיכות

8. ועדת גבולות

9. חברים להנהלה

10. בקשת עובדת לעבודה נוספת

11. תב"רים

12. תב"רים לסגירה

13. אישור שכר עובד

14. שונות

א. עדכון תקציב לשנת 2011: גזית, הושעיה, היוגב