The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. הרמת כוסית לכבוד פסח תשע"ה

2. ביקורת – סיכום שנת 2014

3. אישור פרוטוקול קודם

4. הצגת פעילות עמותת ותיקי העמק

5. ועדת ביקורת ועד מקומי נהלל

6. בקשת עובד לעבודה נוספת

7. ועד מקומי מנשיה זבדה – אישור לניהול בית העלמין

8. עידכון 1 - תקציב 2015

9. פתיחת חן עזר ייעודי לכל הפרויקטים 2015-2017 מול מפעל הפיס

10. סגירת תב"רים

11. תב"רים

12. סמכויות סגני ראש המועצה

13. שונות