The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

 

  1. אישור פרוטוקול קודם
  2. הרמת כוסית לכבוד ראש השנה תשע"ט
  3. הצגת המשך המסע החינוכי - רחל שחורי 
  4. החלפת מורשה חתימה בי"ס נתיב (חילופי מזכירה)
  5. בחירות: מספר חברי ועד מקומי נפרד או נציגות
  6. תב"רים
  7.  שונות