The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

לוגו המועצה האזורית עמק יזרעאל

 

 

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 36 מיום 25 דצמבר 2022 א' טבת תשפ"ג

נוכחים:
אייל בצר, אבי סמוביץ', שי יזרעאלי, זיו ורהפטיג, אפי קדרון, איתי אדמון, בן זייד, אברהם כץ, יריב בן עזר, רחל בן חורין, תומר רגב, יוסי גת, טטיאנה בונצ'וק, רפאל פלט, יואל טסלר, יוחאי פורת, ישראל ויזל, אילן סופר, רמי יחיא, צליל אבני, ארז יפלח, ארז בלסקי, טאהא סואעד, תמי נתיב, מירה גלס, אלי בן סימון, יורם רז, גל בריל, נועם הולנדר, שמוליק דודאי, רז קרני, שמר ויניק, דורית סלע.

חסרים:
דליה אייל, אורי קירי, עודד טל, עומר סעאידה, שיר פרסאי ברניב, יובל גולדשטיין, אייל ליבוביץ', אלי בראל, אייל ברש, יעקב איציק.

משתתפים: צחי אייזנר, שגיא וייץ, אלי יהודה, עו"ד עודד דונג, אפיק ונה, מירי שריג, שחר אורן, אלינה סבצ'קין.

משקיף: עפרי רביב - חנתון.

על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה

 1. אישור פרוטוקול מליאה מס' 35
 2. בקשה להעלאת נושא שלא מן המניין – סגירת תב"רים 2021
 3. דוח ביקורת- אכיפה של חשבונות מים וביוב
 4. דוח ביקורת- ממצאי דוחות ביקורת מישובים לשנת 2021
 5. אישור חברי ועדת ביקורת – הושעיה וכפר החורש 
 6. שינוי מורשי חתימה חשבון הורים- ביה"ס העמק המערבי
 7. בקשה לפתיחת חשבון בנק כספי רשות לבית ספר העמק
 8. בית הספר מרומי שדה – הורים/רשות
 9. אישור לבנק על העברת ממסרים בממסרון 
 10. הרחבה של מדיניות קיימת- תחנות כוח קטנות באזור מיושב
 11. אישור שמות רחובות – כפר גדעון 
 12. הגשת תכנית מפורטת לשינוי ייעוד משצ"פ למגורים לבניית 12 יח"ד – אחוזת ברק
 13. אישור הסכם חכשורי- אחוזת ברק
 14. הגשת תכנית מפורט לבניית תחנת שאיבה לביוב סואעד חמירה
 15. הצגת תכנית תב"רים דו שנתית
 16. עדכון תקציב 2022 של ועד מקומי עין דור
 17. אישור תקציב ועדים מקומיים לשנת 2023
 18. אישור מודל האצלת סמכויות לוועדים מקומיים
 19. אישור תקציב המועצה לשנת 2023
 20. אישור מסגרת חח"ד (חשבון דבטורי חוזר) 2023 - מסגרת אשראי
 21. תב"רים

עדכוני ראש המועצה

השתתפות בצער
אנו משתתפים בצערה של משפחת אייזנר על מותו בטרם עת של אלון שביט - גיסו של צחי, אח של אורלי. שלא תדעו עוד צער.

החלפת יו"ר אשכול הגליל והעמקים
המועצה האזורית עמק יזרעאל  חברה באשכול גליל עמקים, הכולל שמונה עשר רשויות, ממגידו, חג'אג'רה עד דבוריה, כפר קמא נצרת, עפולה, מגדל העמק וכו', האשכול כולל 200 אלף יהודים ו- 200 אלף ערבים. ראש עיריית מגדל העמק - אלי ברדה, יו"ר האשכול מסיים את הקדנציה לאחר 4 שנים של פעילות ענפה. כעת משתמה הקדנציה, נבחרתי להחליפו כיו"ר האשכול. עם כניסתי לתפקיד, העליתי את הסוגיות שחשובות לאזור הזה, דיברנו על בעיות תחבורה, איכות סביבה, המרכז הרפואי העמק, יחסי יהודים ערבים וכדומה.

הסכם 'ערים תאומות' – עם חבל ארגוס מיקנה ביוון וחנוכת אנדרטה ב'מיקנה' לזכר קורבנות השואה
לפני כשלושה שבועות, קיבלנו פנייה לברית ערים תאומות עם חבל ארגוס שביוון והזמנה להשתתף בחנוכת אנדרטה שהוקמה במיקנה לזכר קורבנות השואה, היהודים והיוונים שסבלו מאכזריות התורכים. ארגוס מיקנה הינו מקום בעל חשיבות היסטורית רבה. הסיבה שפנו דווקא אלינו, היא האופי הדומה של המקום למועצה שלנו. גם שם מתקיימת פעילות חקלאית ותיירותית ענפה, לצד אתרים היסטוריים חשובים. דליה אייל ואני נסענו לשם, לבחינת שיתופי הפעולה האפשריים והזמנו אותם לביקור אצלנו.
המטרה היא ליצור קשרי 'ערים תאומות', על בסיס אינטרסים משותפים, לקידום מטרות קונקרטיות אשר יובילו להתפתחות המועצה ולתועלת מוחשית עבור תושבינו.

כנס קיימות מרכז השלטון האזורי
התקיים כנס גדול, בהשתתפות השרה להגנת הסביבה וקק"ל שבו הוכרזו יוזמות בנושא האקלים, החיסכון וההטמנה. המועצה האזורית עמק יזרעאל היתה בין המועצות הראשונות שקיבלו את פרס האקלים. ניתן לזקוף את הפרס לזכות תושבינו ובזכות עבודתו הנאמנה של אגף איכות הסביבה. כיום אנחנו מייצרים כ- 680 גרם אשפה להטמנה, לנפש ביום. הממוצע הארצי הוא כ- 2 ק"ג לנפש ליום. מדובר בשיא! שאר הפסולת מושלכת למיחזור בפחים הכתומים ובמרכזי המיחזור ביישובים. ניכר חיסכון של 1.2 מיליון ₪ בשנה והתקציב הירוק שחילקנו ליישובים הינו בזכות החיסכון שנוצר. נושא ההטמנה בקיבוצים עלה גם לתחרות 'פרס החדשנות במרכז השלטון המקומי', שם הגענו למקום הרביעי. כל בתי הספר והגנים שלנו ירוקים וכן, המועצה מובילה בגגות סולאריים בכל הארץ.

 1. אישור פרוטוקול מליאה מס' 35

החלטה:

 • פרוטוקול מס' 35- אושר פה אחד
 1. בקשה להעלאת נושא שלא מן המניין – סגירת תב"רים 2021

אנו מבקשים להעלות נושא שלא מן המניין. אנו מחויבים להביא לאישור את נושא סגירת התב"רים לשנת 2021 משום שעלינו להגיש את הדיווח בחודש הקרוב.
סה"כ העודף המצרפי עומד על כ- 1.3 מלש"ח. מבקשים להעביר את העודף לקרנות.

החלטה:

 • הבקשה להעלאת נושא שלא מן המניין – סגירת תב"רים 2021- אושרה פה אחד.
 • סגירת תב"רים 2021 - אושרו פה אחד.
 1. הרחבת מדיניות קיימת - תחנות כוח קטנות באזור מיושב

צחי אייזנר: מבקשים לעדכן את המדיניות של המועצה האזורית עמק יזרעאל, ביחס למתקנים לייצור אנרגיה. המדיניות שאושרה במליאה בשנת 2019, מתייחסת לתחנות כוח מונעות בגז. אנחנו רוצים שהמדיניות תתייחס גם להקמת תחנות כוח קטנות שמונעות בגז, בתוך היישובים, כפי שפורט במסמך שנשלח לחברי ההנהלה. התקבלה הערה: במקום שהדיון יועבר למליאה, יירשם שהנושא יועבר לדיון בוועדת איכות הסביבה ולאחר מכן במליאה.

שאלה: האם גניגר חתמו על המדיניות ב-2019?

אייל: לא, הם לא חתמו ולא הכרחנו. הייתה הסכמה של רוב היישובים.

שחר אורן: בספטמבר 2019, לאחר תהליך לימוד מתמשך, הובא ואושר במליאת המועצה מסמך מדיניות הקובע כי המועצה מתנגדת להקמת תחנות כוח מונעות בגז (מצ"ב פרוטוקול מליאת המועצה). מדיניות המועצה נקבעה בהתייחס לתחנות כוח גדולות בהליך תכנוני עוקף ציבור, יחד עם זאת, במהלך שלוש השנים האחרונות נצבר ידע רב ונתקבלו מסמכי עמדה של משרדי הממשלה הרלוונטיים, שמצביעים על הסיכון הבריאותי שבהקמת תחנות כוח המונעות בגז, בקרבת אזורי מגורים. זאת, גם בהתייחס לתחנות כוח קטנות המכונות "גנרטורים" (מצ"ב עמדת משרד הגנת הסביבה מתאריך 1/8/2019).

הצעה לעדכון מדיניות המועצה:
מוצע לעדכן את מסמך המדיניות של המועצה ולקבוע כי המועצה מתנגדת להקמת תחנות כוח מונעות בגז בקרבת מגורים ובישובים, וזאת ללא קשר לגודל התחנה וההליך הסטטוטורי הנדרש לאישורהעמדת המועצה מתנגדת לסיכון בריאות הציבור ומשעה שנקבע ע"י משרד ממשלתי  )הגנ"ס), כי הקמה של תחנות כאלו בקרבת מגורים עלולה לייצר סכנה בריאותית, המועצה תתנגד ותפעל במסגרת כל הכלים החוקיים שלרשותה על מנת למנוע הקמת תחנות כוח בקרבה למגוריםמובהר כי אם וככל שיוכח ויאושר ע"י גורמי המקצוע הממונים )מ. הגנ"ס ומ. הבריאות(כי הקמת תחנת כוח אינה מייצרת סיכון בריאותי, הנושא יועבר לדיון בוועדת איכה"ס במועצה וקבלת המלצתה לראש המועצה והמליאה.המועצה חרתה על דיגלה את שמירת איכות הסביבה והדאגה לבריאות הציבור. המועצה שבה ומעודדת את יישוביה ותושביה להעדיף לקדם ייצור אנרגיה מתקדם מאנרגיות מתחדשות בכלל ומאנרגיית השמש בפרט.
זו ההצעה לעדכון מדיניות המועצה שהתייחסה בעיקר לתחנות כוח גדולות. עם השנים התוודענו לסוגיה שבה גם לתחנות הגז הקטנות שבמסמך מדיניות הראשוני של המועצה התעלמנו מהן, יש השפעות לא חיוביות על מגורים. אנו נתלים בחוות דעת מקצועית של המשרד להגנת הסביבה. ממשלת ישראל מעודדת הקמת מתקנים כאלה באופן כללי. מדובר במתקנים תעשייתיים וכוונת הממשלה היא לאזורי תעשייה. לנו במועצה יש מפעלי תעשייה בקרבת מגורים, בעיקר בקיבוצים, ואנחנו מתנגדים להקמת המתקנים בסמיכות לאזורי המגורים ולמבני חינוך.
זה אומר שאנחנו מציעים שתעודכן מדיניות המועצה ברמה הדקלרטיבית, ברמה של המאמצים שהמועצה תעשה כנגזרת מהמדיניות הזאת, למנוע הקמה של תחנות קרובות למגורים על מנת למנוע פגיעה בבריאות תושבים. הרדיוס צריך להיות לפחות קילומטר בין תחנת כוח קטנה לבין מגורים או מבני חינוך. 

שחר הדגיש שהוכנסו למסמך ההערות מישיבת ההנהלה

מירה: אני רוצה לציין שהנוסח החדש הינו טוב, הוא לא נצמד ל-1 ק"מ, טוב שרשום "מרחק שעלול להוות סכנה לבריאות" מכיוון שהמרחק הזה הוא מותנה בהרבה גורמים. רצוי לבדוק היטב את הדברים ולא להצמד ל1 ק"מ, לכן אני מאוד ממליצה לחברי המליאה לאשר את נייר העמדה הזה ולקדם את הנושא של שמירת איכות הסביבה והאוויר בסביבתנו.

ההחלטה:

 • הרחבה של מדיניות קיימת - תחנות כוח קטנות באזור מיושב:
  המליאה החליטה לעדכן את המדיניות כפי שהוצגה ואושרה בישיבת מליאה מספר 9 מיום 22 ספטמבר 2019 (כב' אלול תשע"ט).

להלן העדכון:

המועצה מתנגדת להקמת תחנות כוח מונעות בגז בקרבת מגורים וביישובים וזאת, ללא קשר לגודל התחנה וההליך הסטטוטורי הנדרש לאישורה.
עמדת המועצה
 - מתנגדת לסיכון בריאות הציבור ומשעה שנקבע על-ידי משרד ממשלתי  (הגנת הסביבה)כי הקמה של תחנות כאלה בקרבת מגורים עלולה לייצר סכנה בריאותית. המועצה תתנגד ותפעל במסגרת כל הכלים החוקיים העומדים לרשותה, על מנת למנוע הקמת תחנות כוח בקרבה למגורים.
מובהר כי
אם וככל שיוכח ויאושר על-ידי גורמי המקצוע הממוניםהמשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות) ) כי הקמת תחנת כוח אינה מייצרת סיכון בריאותי,ה נושא יועבר לדיון בוועדת איכות הסביבה במועצה וקבלת המלצתה לראש המועצה והמליאה. 

אושר פה אחד.

456. דוח ביקורת - אכיפת חשבונות מים וביוב

רקע

 • המועצה היא ספקית המים בחלק מהיישובים ובהרחבות היישובים
 • חברת יובלי העמק היא ספקית המים באזורי התעשיה
 • עד סוף שנת 2021, גביית תשלומי המים והביוב בוצעה במועצה
 • הדוח בדק את הטיפול בחובות שנוצרו עד סוף שנת 2021 

עיקרי הממצאים

 • שיעורי גביית תשלומי המים והביוב נמצאו טובים (כ- 97.7%)
 • נמצאו חובות בגין מים וביוב מלפני שנים רבות  
 • סך יתרות החובה המצטברות הסתכמו לסכום של כ- 7.1 מיליון ₪
 • לא בוצעו פעולות אכיפה ראויות לגביית חובות בגין מים וביוב

המלצות הביקורת

 • לבצע פעולות אכיפה ולפעול לגביית חובות בגין מים וביוב
 • לקבל חוות דעת משפטית לגבי ביצוע אכיפה וגביה של חובות ישנים
 • לערוך נוהל להסדרת פעולות הגביה ואכיפה של חובות בגין מים וביוב

ועדה לענייני ביקורת

הוועדה בישיבתה מיום 14.11.2022 המליצה:

 • קבלה את המלצות הביקורת
 • להתחיל מיידית בפעולות אכיפה
 • לערוך נוהל להסדרת הגבייה והאכיפה של מים וביוב

טיפול שנעשה

 • בישיבה שנערכה ביום 14.11.2022, הנחה ראש המועצה לבצע פעולות אכיפה באופן מיידי ולבחון משפטית את אפשרות לגביית חובות ישנים. 
 • גזבר המועצה דיווח כי כבר בחודש אוקטובר 22' נשלחו הודעות דרישת תשלום לחייבים - צרכני המועצה ואפשר להתחיל בפעולות אכיפה בחודש נובמבר. עד כה נגבו כ-300 אלף ₪.
 • מחברת יובלי העמק דווח כי החלו לטפל בגביית חובות ישנים של צרכני החברה. עד כה, נגבו כמיליון ₪ מחובות העבר של צרכני יובלי העמק.

במהלך הצגת הדוחות, עלו השאלות הבאות:

 1. מהם החובות המוצגים ועל איזה סכומים מדובר?
 2. מדוע צריך דוח מבקר על מנת לבצע פעולות של גבייה?
 3. מה הן הפעולות שניתן לבצע?

אלי: ישנם כמה סוגים של חובות מים והם מסתכמים בכ- 5.4 מלש"ח. הסיבה שיש צורך בדוח מבקר היא שיש צורך לבקר ולמדוד את הפעולות הנעשות ואכן, נמצא כי לא נעשו פעולות אכיפה ולכן הגענו למצב שישנם חובות שאינם מטופלים. כרגע, הפעולה היחידה שניתן לנקוט בה להחזרת הכספים הינה אכיפה מנהלית.

צחי: אנחנו מטפלים בנושא ושגיא יעיד כי ישנה התקדמות עם מפעל מאוד גדול, שבו מדובר על תשלומים בהיקפים מאוד גדולים.

ישראל: כפי שביקשתי בישיבת ההנהלה, אני מבקש גם עכשיו – הביקורת חשפה את הנקודה. אין מה לשאול למה, אלא לשאול מה עושים. נקטתם בפעולות וצריך להגיע למצב ששני האחוזים הופכים להיות 0.1 אחוז וצריך לקבוע מועד לעדכון כמה מתוך השבעה מיליון הוחזרו ונגבו בהצלחה ומה הסכום שהפך לסכום אבוד. הסקרנות הטבעית שלנו היא הפילוח - למה ואיפה זה קורה ויש לזה סיבות, מן הסתם.

צחי: הקמתי פורום לגביית חובות בהשתתפותי, שגיא הגזבר ויערית מנהלת מחלקת הגבייה. הפורום יזמן לישיבותיו את הגורמים הקשורים לאכיפה וגבייה. אנחנו עובדים על זה ונמשיך לעדכן את המליאה באחת הישיבות הבאות.

שגיא: עוד לפני הביקורת, נשלחו כבר 300 'הודעות אדומות' לכל החייבים, על-פי פקודת המיסים בנושא הגבייה. החל מהחודש, נוכל לבצע עיקולי חשבונות בנק וגם זה, על-פי פקודת מיסים בנושא הגבייה. העברתי הנחייה ליערית - מנהלת הגבייה, להמשיך לפעול בנושא בנמרצות. נוספו עוד 200 אלף ש"ח. עדיין לא עדכנתי את אלי, אבל אחת לחודש אני מקבל דיווח מיערית כמה כסף נגבה ומה החובות שנשארו.

החלטה:

 • דוח ביקורת - אכיפת חשבונות מים וביוב - אושר פה אחד.

457. דוח ביקורת - ממצאי דוחות ביקורת מישובים לשנת 2021
אלי: כידוע, ועדת הביקורת של הוועד המקומי, אמורה להגיש דוח ביקורת אחת לשנה. אני עובר ומעיר הערות, נותן המלצות. ההתייחסות שלי עוברת לראש המועצה ולמנכ"ל. הוועד המקומי מספק את מירב השירותים המוניציפליים ליישובים ולכן חשוב להקפיד על פעילות תקינה.

 אמצעי הבקרה:

 • אישור תקציב שנתי וצו  מיסים במועצה.
 • הגשת דוח ביקורת שנתי על התנהלות הוועד המקומי למועצה עד סוף חודש מאי בשנה.
 • הגשת דוח כספי שנתי מבוקר למועצה עד סוף חודש אפריל בשנה.
 • הגשת דין וחשבון על פעילות (דוח לתושבים) במהלך השנה ותכניות לשנה הבאה למועצה, עד תחילת חודש יוני.
 • תוך 14 ימים ממועד הגשה למועצה, יש לפרסם לכל תושבי היישוב של תמצית דוח הביקורת השנתי ותמצית הדוח הכספי השנתי.

ממצאים של הביקורת:

 • כל היישובים הגישו דוח כספי מבוקר לשנת 2021.
 • בשני ישובים לא הוגש דוח ביקורת שנתי. ליישובים אלו מונה מבקר חיצוני.

הביקורת בחנה את דוחות הביקורת שהוגשו, ולהלן עיקרי הליקויים: 

 • הגשת דוח ביקורת שנתי באיחור רב
 • לא נבדקים כל נושאי החובה הנדרשים בדוח הביקורת השנתי
 • ועדים שאינם מתקנים ליקויים שנמצאו בדוחות קודמים
 • היעדר מעקב אחר פעילות הוועדות
 • היעדר אישורי מועצה להעסקת עובדים
 • ליקויים בהליכי רכש
 • אי ביצוע מעקב שוטף אחר ביצוע התקציב
 • הרשאות החתימה של הוועד אינן כנדרש מהוראות החוק
 • היעדר הסכם התקשרות להסדרת יחסי גומלין עם האגודה
 • חריגות מסעיפי תקציב ללא קבלת אישור המועצה
 • אי פרסום תמצית של דוח הביקורת והדוח הכספי לתושבים
 • אי הגשת דין וחשבון על פעילות הוועד במהלך השנה (דוח לתושבים) למועצה.

המלצות ועדת הביקרות:

 • לערוך נוהל למעקב אחר תיקון ליקויים בוועדים מקומיים.
 • לקבוע לוועדים המקומיים הסדרים לצמצום גרעון נצבר.
 • לבחון את הסיבות להיווצרות עודף תקציבי גבוה וכן, לבחון את רמת השירות ושביעות הרצון של תושבים משירותי הוועד המקומי, ביישובים בהם קיים עודף תקציבי מהותי.
 • טיפול שבוצע: גזבר המועצה דיווח, כי יוגבר המעקב אחר הביצוע התקציבי של הוועדים. החל משנת 2023, תקציב הוועד יכלול סעיף לצמצום הגרעון הנצבר (הקצאות בתקציב שיושמו באלפי ₪, נכון ליום 27.11.22): נהלל - 40, מזרע - 60, הושעיה - 10, שדה יעקב - 60).
 • הוועדה מקבלת את המלצות הביקורת.
 • טיפול בתיקון הליקויים ייאכף על ידי מנכ"ל המועצה והגזבר, באמצעות נקיטת צעדים מנהליים, תוך שימת דגש על הליקויים הקשורים לענייני כספים.
 • לדרוש מהוועדים המקומיים עמידה בהוראות החוק, בכל הנוגע להרשאות חתימה.
 • על מחלקת ישובים לרענן לוועדים את ההנחיות המחייבות.
 • למנות מבקר חיצוני גם במקרים בהם ועדת הביקורת של הוועד המקומי לא השלימה בדיקה של כל נושאי החובה.
 • להביא לידיעת התושבים את סוגי השירותים הניתנים על ידי הוועד המקומי.
 • לבחון את רמת השירות של הוועד המקומי ביישובי המועצה.

נמצאו גירעונות גדולים במספר ועדים: נהלל, שדה יעקב, בית לחם הגלילית, מזרע, הושעיה, הסוללים.
בישיבה עם גזבר המועצה, הוחלט להוסיף בתקציב הוועדים לשנת 2023 סעיף של צמצום הגרעון. נכון להיום, נקבעו כבר סכומים לכל היישובים. 
נמצא כי ישנם יישובים שיש להם עודפים מהותיים: אלונים, אלוני אבא, בית שערים, היוגב ושמשית.
חשוב להבין שגם תקציבים שלא מנוצלים מעלים סימני שאלה – איך נוצר העודף? האם בגלל שהשירות לתושבים פחות טוב?
הטיפול בגירעונות בוצע על ידי גזבר המועצה.
הוועדה קיבלה את כל ההמלצות, הליקויים יטופלו על ידי מנכ"ל המועצה והוגזבר. יש לרענן את ההנחיות שמחייבות את הוועדים המקומיים, המלצה שלי - למנות מבקר חיצוני במקרים שבהם ועדת הביקורת של הוועד המקומי לא מצליחה לעשות זאת.

הערה:  קיימת הנחייה להנהלת היישובים לפרסם את דוחות הביקורת, אך בפועל הדבר אינו מתבצע ואין שקיפות.

אייל: נבדוק איך גורמים לכך שזה יקרה.

הערה: אי אפשר להעביר את האחריות של הביקורת לוועדים המקומיים וגם אם ועדות הביקורת לא פעלו כמו שצריך, אי אפשר לבוא בטענות לוועדים עצמם. מדובר בשני גופים שונים. המועצה צריכה לפעול לפרסם את זה.

אייל: אף אחד לא בא בטענות לוועד. לגבי יישוב שלא מצליח למצוא מתנדבים שיהיו בוועדות ביקורת - אין מנוס, אלא למנות מבקר.

הערה: צריך לדגום את הוועדות האלה בתחילת שנה או בסוף שנה, לוודא שהוועדה פעילה ובמידה שלא, לדרוש עד תאריך מסוים ועדה פעילה, מלאה, כדי שהדוח יגיע בזמן. נזכרים בזה כשהמבקר דורש את הדוח ואז מתחיל ניסיון לגבש את הוועדה והדוח מגיע באיחור.

אלי: אני, בדרך כלל, מפרסם בתחילת שנה תזכורת לוועדים לגבי הביקורת.

ישראל: מבחינתי, הדוח מציג את חולשתם של בעלי תפקידים בוועדים מקומיים. הם לא בהכרח מנוסים. סוגיית הביקורת חשובה מאוד. אני לא יודע מה תכנית הביקורת לשנה הבאה אבל יכול להיות שצריך לעשות מאמץ - גם הביקורת וגם מחלקת היישובים, שנה של חיזוק הפעילויות והיכולות של הוועדים וועדות הביקורת, אולי לבדוק אם יש תקציב שיכול ללוות את היישובים.

אייל: מי שמנהל את היישובים בשוטף הוא מזכיר/ת היישוב, שמקבל/ת שכר. יש לנו פגישות עמיתים ועוסקים בזה הרבה. אפשר לעשות מהפכה על-ידי מינוי מבקר חיצוני, אבל זה יעלה כסף. יש פה הערה. הציבור אומר "בוא נחזק את ועדת הביקורת" ואנו נתייחס להערות.

ההחלטה:

 • דוח ביקורת - ממצאי דוחות ביקורת מיישובים לשנת 2021 - אושר פה אחד.

458. אישור חברי ועדת ביקורת – הושעיה וכפר החורש 

כרגע ישנם שני חברים בועדת הביקורת של הושעיה וכפר החורש. הנוהל מנחה כי צריכים להיות שלושה חברים לכל הפחות, בהתאם לכך פורסם קול קורא ביישובים.

הושעיה - יוסי לוי, עו"ד במקצועו בעל תואר שני במשפטים, נוטריון ומגשר.
כפר החורש - כל חברי ועדת הביקורת סיימו את תפקידם. פורסם קול קורא, הגישו שלושה מועמדים: יוסי בנימין, גבי קובץ, עופר ארביב.

החלטה:

 • אישור חבר ועדת ביקורת - יוסי לוי מהושעיה - אושר פה אחד.
 • אישור חברי ועדת ביקורת - יוסי בנימין, גבי קובץ', עופר ארביב, מכפר החורש - אושרו פה אחד.

459. שינוי מורשי חתימה חשבון הורים - בית הספר 'העמק המערבי'
מבקשים להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום על כל המסמכים שידרשו על-ידי בנק הפועלים, סניף מגדל העמק (להלן: "הבנק"), בקשר עם חשבון מספר 675315 (להלן : "החשבון"), לייצג את המועצה ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק בקשר עם החשבון ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון:  

 • אילנית ערן
 • אהרון זאב נהרן
 • שלי דאודי כרמיאל - נציגת ועד ההורים במקום איה יעקב

הרכב החתימה: חתימותיהם של מנהלת בית הספר, בצירוף חתימתו של בעל זכות חתימה נוסף ובצירוף חותמת בית הספר 'העמק המערבי'

החלטה:

 • שינוי מורשי חתימה חשבון הורים - בית הספר 'העמק המערבי'

 מבקשים להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום על כל המסמכים שידרשו על-ידי בנק הפועלים, סניף מגדל העמק (להלן: "הבנק"), בקשר עם חשבון מספר 675315 (להלן: "החשבון"), לייצג את המועצה ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק בקשר עם החשבון ובכלל זה, להיות בעלי זכות החתימה בחשבון.  

 • אילנית ערן
 • אהרון זאב נהרן
 • שלי דאודי כרמיאל - נציגת ועד הורים במקום איה יעקב

הרכב החתימה: חתימותיהם של מנהלת בית הספר, בצירוף חתימתו של בעל זכות חתימה נוסף ובצרוף חותמת בית הספר 'העמק המערבי'

אושר פה אחד.

 

460. בקשה לפתיחת חשבון בנק כספי רשות לבית ספר העמק

מבקשים לפתוח חשבון רשות. מורשי החתימה יהיו מנהלת בית הספר ומזכירת בית הספר.

 • שמרית פולט אפרתי
 • חן שקורי

הרכב החתימה: חתימתה של מנהלת בית הספר - הגב' שימרית פולט אפרתי, בצירוף חתימתה של חן שקורי ובצירוף חותמת בית הספר 'העמק'.

החלטה:

בקשה לפתיחת חשבון בנק כספי רשות לבית ספר העמק

מבקשים לפתוח חשבון רשות מורשי החתימה מנהלת בית הספר ומזכירת בית הספר.

 • שמרית פולט אפרתי
 • חן שקורי

הרכב החתימה: חתימתה של מנהלת בית הספר הגב שימרית פולט אפרתי, בצירוף חתימתה של חן שקורי ובצרוף חותמת בית הספר 'העמק'.

אושר פה אחד.

461. בית הספר 'מרומי שדה' – הורים/רשות 
נוכח
 אירוע של זיוף המחאות של בית הספר אנו נאלצים לסגור את שני החשבונות של בית הספר ולפתוח חשבונות בנק חדשים.

שם החשבון ייקרא בי"ס מרומי שדה – כספי הורים.

1. פתיחת חשבון
לפתוח חשבון בבנק הפועלים  בע"מ בסניף עפולה ( להלן "הבנק")  ולהתחייב כאמור בבקשה לפתיחת חשבון והתנאים הכלליים לניהול חשבון המקובלים בבנק .
2.  מינוי מורשי חתימה
להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י: הבנק, בקשר עם פתיחת חשבון לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק בקשר עם החשבון ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון. שם החשבון  יקרא בי"ס מרומי שדה – כספי הורים.

 • איילת וילדר – מנהלת בית הספר
 • מירי ימיני – מזכירת בית הספר
 • גלית אביטל – יו"ר ועד ההורים

הרכב החתימה:
חתימתה של מנהלת בית הספר - הגב' איילת וילדר, בצירוף חתימתה של מירי ימיני או חתימתה של גלית אביטל ובצירוף חותמת בית הספר 'מרומי שדה'.
שם החשבון ייקרא בית ספר 'מרומי שדה' - רשות.

1. פתיחת חשבון
לפתוח חשבון בבנק הפועלים בע"מ בסניף עפולה (להלן: "הבנק") ולהתחייב כאמור בבקשה לפתיחת חשבון והתנאים הכלליים לניהול חשבון המקובלים בבנק.
2.  מינוי מורשי חתימה
להסמיך בזה את האנשים הבאים, לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שיידרשו על-ידי הבנק, באשר לפתיחת חשבון, לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק בקשר עם החשבון ובכלל זה, להיות בעלי זכות החתימה בחשבון. שם החשבון ייקרא בית ספר 'מרומי שדה'.

 • איילת וילדר – מנהלת בית הספר
 • מירי ימיני – מזכירת בית הספר

הרכב החתימה:
חתימותה של מנהלת בית הספר - הגב' איילת וילדר, בצירוף חתימתה של מירי ימיני ובצרוף חותמת בית הספר 'מרומי שדה'.

ההחלטה:

 • המועצה מחליטה לפתוח חשבונות בנק בית הספר 'מרומי שדה' – הורים/רשות

(א) שם החשבון ייקרא בית ספר מרומי שדה – כספי הורים.
1. פתיחת חשבון
לפתוח חשבון בבנק הפועלים  בע"מ בסניף עפולה ( להלן "הבנק") ולהתחייב כאמור בבקשה לפתיחת חשבון והתנאים הכלליים לניהול חשבון המקובלים בבנק.
2.  מינוי מורשי חתימה
להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו על-ידי הבנק, בקשר עם פתיחת חשבון לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק בקשר עם החשבון ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון. שם החשבון  יקרא בית-ספר מרומי שדה – כספי הורים.

 • איילת וילדר – מנהלת בית הספר
 • מירי ימיני – מזכירת בית הספר
 • גלית אביטל – יו"ר ועד ההורים

הרכב החתימה:
חתימתה של מנהלת בית הספר - הגב' איילת וילדר, בצירוף חתימתה של מירי ימיני או חתימתה של גלית אביטל ובצירוף חותמת בית הספר 'מרומי שדה'.
(ב) שם החשבון ייקרא בית ספר מרומי שדה - רשות
1. פתיחת חשבון
לפתוח חשבון בבנק הפועלים  בע"מ בסניף עפולה ( להלן "הבנק") ולהתחייב כאמור בבקשה לפתיחת חשבון  והתנאים הכלליים לניהול חשבון המקובלים בבנק.
2.  מינוי מורשי חתימה
להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י הבנק, בקשר עם פתיחת חשבון לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק בקשר עם החשבון ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון. שם החשבון  יקרא בי"ס מרומי שדה

 • איילת וילדר – מנהלת בית הספר
 • מירי ימיני – מזכירת בית הספר

הרכב החתימה:
חתימותיהם של מנהלת בית הספר - הגב' איילת וילדר, בצירוף חתימתה של מירי ימיני ובצירוף חותמת בית הספר 'מרומי שדה'

אושר פה אחד.

462. אישור לבנק על העברת ממסרים בממסרון
הבנק ביקש לאשר במליאה כי מורשי החתימה יכולים לעסוק בהעברת ממסרים בממסרון של הבנק.

שאלה: מה זה ממסרים ומה זה ממסרון?

צחי: ממסרים זה תיק, ממסרון זה מעטפה.

החלטה:

 • אישור לבנק על העברת ממסרים בממסרון - אושר פה אחד.

463. אישור שמות רחובות – כפר גדעון

ישנם שבעה רחובות חדשים שהוחלט לגביהם על השמות:

חיטה
שעורה
גפן
תאנה
רימון
זית
תמר

 

החלטה:
 • הנושא נדחה לישיבת המליאה הבאה. מחלקת ישובים תדאג להמשך טיפול של הוועד המקומי ולאחר מכן, הנושא יעלה שוב לדיון.

464. אישור הסכמים עם חברת חכשורי - אחוזת ברק
אפיק ונה: 
חברת חכשורי היתה בעלת המקרקעין עליהם הוקמה אחוזת ברק והיא זו שביצעה את עבודות הבנייה ביישוב. במסגרת הסכמי הפיתוח שנחתמו עם חכשורי היא התחייבה לבנות עבור המועצה מבני ציבור.
בלב היישוב יש מתחם בייעוד מרכז אזרחי שכולל מגוון שימושים, בהם שימושים מסחריים ושימושים ציבוריים. 30% מהמתחם צריך לשמש כשצ"פ.
במתחם נבנה מבנה שחלקו שטחים מסחריים וחלקו שטחים שנמסרו לשימוש המועצה למטרות ציבוריות.
ההסכם הראשון נועד להסדיר העברה ללא תמורה של הבעלות בשטחים הבנויים שנמסרו לשימוש המועצה.
ההסכם השני עוסק ביתרת שטח המקרקעין במתחם, על זכויות הבנייה שבהם, שתועבר לבעלות המועצה, לרבות השטח עליו נבנה בימים אלה בית הכנסת, כנגד העברת מקרקעין בשטח כ- 6 דונם המיועדים לשצ"פ, בגבול הדרומי של הישוב, לידי חכשורי. כמפורט בסעיף הבא, מתוכנן שינוי ייעוד של המקרקעין משצ"פ למגורים לטובת הקמת 12 יח"ד.  הוסכם שחכשורי ישאו במחצית היטל ההשבחה בגין התכנית לשינוי הייעוד. הסכם זה מותנה באישור המועצה ברוב חבריה ובאישור שר הפנים. לפיכך, הוסכם כי ככל שהתנאים הנ"ל לא יתקיימו, תבוצע תכנית להפרדת השטח עליו נבנה בית הכנסת מהמתחם והמועצה תרכוש מקרקעין אלה מחכשורי בסכום שייקבע בהסכמה או על ידי שמאי מוסכם. ההסכם נבחן על ידי שמאי מטעם המועצה שקובע שהמועצה לא יוצאת נפסדת מההסכם.
מבוקש להביא לאישור המועצה את שני ההסכמים.

החלטה:

 • אישור שני ההסכמים עם חברת חכשורי - אחוזת ברק

465. הגשת תכנית מפורטת לשינוי ייעוד משצ"פ למגורים לבניית 12 יח"ד – אחוזת ברק
אפיק ונה, מהנדס המועצה: המועצה אישרה החלפת מקרקעין בין חכשורי לבין המועצה.
החלפת המקרקעין היא ללא תמורה. ההסכמים נוסחו והתכנית הזו היא חלק מההסכם. מה שרואים זה המשך של רחוב דבורנית ושינוי של הייעוד משצ"פ למגורים. סך הכל שישה מבנים דו-משפחתיים, 

שתים עשרה יחידות נוספות. חכשורי הכין את התכנית, אך מאחר ואין לו זכויות בקרקע, המועצה היא זו שצריכה להירשם כמגישת התכנית.

החלטה:

 • הגשת תכנית מפורטת לשינוי ייעוד המקרקעין משצ"פ למגורים לצורך בניית 12 יח"ד – אחוזת ברק - אושר פה אחד.

466. הגשת תכנית מפורטת לתחנת שאיבה לביוב סואעד חמירה
אפיק ונה, מהנדס המועצה: 
היום היישוב סוואעד חמירה לא מחובר למערכת ביוב אזורית, המועצה באמצעות יובלי העמק מתכוונת לבצע קווים ציבוריים בתוך היישוב ופתרון הקצה הינו תחנת שאיבה שתתחבר לקו שמוביל לקו שפרעם. המועצה היא המגישה של התוכנית ולכן צריך לאשר את הנושא במליאה.

שאלה: מה גודל השטח? מה המיקום שלה? בתוך הוואדי, על הוואדי?

אפיק: מערבית לסוועאד חמירה, מתנקז לקו שפרעם. מבחינת שטחים כל התכנית כולל שטחים פתוחים, כשני דונם.

החלטה:

 • הגשת תכנית מפורטת - תחנת שאיבה לביוב סואעד חמירה -אושר פה אחד.

467. הצגת תכנית תב"רים דו שנתית 
צחי אייזנר: משרד הפנים מחייב את המועצה לאשר תכנית פיתוח דו-שנתית ולכן, אנו מביאים את הנושא לאישור המליאה. המועצה מכינה תכנית פיתוח דו שנתית, נגזרת מתכנית העבודה של אגף הנדסה, קודם כל - על סמך העבר. גם תקציבים שאושרו בתכנית הדו שנתית הקודמת, אנחנו יודעים שהוצאות שצפויות לנו בשנתיים הבאות וגם פרויקטים עתידיים שיכנסו בשלב כזה או אחר של תכנון וביצוע בשנתיים הקרובות ועל סמך זה הכנו את התכנית הדו שנתית. עיקר הפרויקטים הם של חינוך אם זה הרחבה של בתי ספר, שבילי אופניים.
התכנית מבוססת על נתונים ברמת ודאות גבוהה שהולכים להתבצע בשנתיים הקרובות. החומש חדש יחסית וביקשנו מהיישובים להעביר אלינו תוכניות עבודה. התכנית הדו שנתית צפויה עוד להתעדכן.
סך התב"רים שאושור - 105 מיליון שקלים.

רחלה: עברתי על הטבלה הזו. חלק מהתב"רים, למיטב זכרוני וידיעתי, אכן אושרו אבל יש תב"רים שלא. לדוגמה - מועדון נוער בהיוגב (לא שיש לי התנגדות למשהו). בתור אישור מסגרת אני מקבלת את זה, אבל אני רוצה שיוסכם שתב"ר שלא אושר פרטנית, יגיע הנה שוב.

החלטה:

 • הצגת תכנית תב"רים דו שנתית - אושר פה אחד.

468. עדכון תקציב 2022 של וועד מקומי עין דור- מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה
עין דור ביקשו לעדכן את תקציב 2022 שעוד מעט מסתיים ב-50 אלף שקלים.

החלטה:

 • עדכון תקציב 2022 של ועד מקומי עין דור - אושר פה אחד.

469. אישור תקציב ועדים מקומיים לשנת 2023  
שגיא וייץ, גזבר המועצה: אנו נדרשים לאשר את תקציב הוועדים המקומיים לשנת 2023.
שדה יעקב – מתעקשים לא לעמוד בהסדר שביקשתי לשים סעיף לצמצום הגירעון. אני לא מאשר את התקציב כמו שהם הגישו.
כל יתר הוועדים עומדים. סך הכל התקציבים של כלל הוועדים עומדים על 65 מיליון.

שמר: אני שואל על התקציב לעיקור וסירוס חתולי רחוב בתל-עדשים, כבר 5 שנים.

צחי: תל-עדשים מגיעים אלינו לישיבה בנושא זה, בימים הקרובים.

ריכוז תקציבי ועדים תעריפי ארנונה למגורים ומודל תפעול - שנת 2023

  שם היישוב

אזור הארנונה

תעריף מועצה
מעודכן 2023

תעריף ועד מקומי
מעודכן 2023

תעריף מצרפי

מודל
תפעול

תקציב
1 אחוזת ברק ג' 49.37 7.49 56.86 2 2,981,162
2 אלונים ג' 49.37 7.42 56.80 2 2,364,173
3 אלוני אבא ג' 49.37 7.51 56.89 2 2,426,343
4 אלון הגליל ב' 29.87 12.25 42.11 2 1,187,351
5 בית זייד א' 49.37 - 49.37 1 93,520
6 בית לחם הגלילית ב' 29.87 32.83 62.70 2 1,645,889
7 בית שערים ג' 49.37 10.36 59.73 2 1,286,636
8 בלפוריה ג' 49.37 6.87 56.25 2 1,070,000
9 גבעת אלה ב' 29.87 18.81 48.68 2 2,681,543
10 גבת ג' 49.37 7.81 57.18 2 2,595,172
11 גזית ג' 49.37 6.85 56.22 2 2,568,000
12 גניגר ג' 49.37 14.74 64.11 2 2,189,274
13 דברת ג' 49.37 14.76 64.13 2 942,512
14 הושעיה ב' 29.87 12.48 42.35 2 1,800,136
15 היוגב ג' 49.37 6.79 56.16 2 1,723,787
16 הרדוף ג' 49.37 7.44 56.82 2 998,788
17 הסוללים ב' 29.87 19.07 48.94 2 1,055,054
18 חנתון א' 49.37 8.78 58.15 2 1,168,552
19 יפעת ג' 49.37 8.42 57.80 2 1,956,786
20 כפר ברוך א' 49.37 7.94 57.32 2 952,542
21 כפר החורש ג' 49.37 9.69 59.07 2 1,348,053
22 כפר גדעון א' 49.37 4.18 53.55 1 426,996
23 כפר יהושע ב' 29.87 33.68 63.54 2 2,907,181
24 מזרע ב' 29.87 20.81 50.68 2 2,169,006
25 מנשיה זבדה א' 49.37 - 49.37 1 836,139
26 מרחביה קיבוץ ג' 49.37 6.86 56.24 2 2,228,314
27 מרחביה מושב ג' 49.37 6.36 55.73 2 1,121,892
28 נהלל ג' 49.37 7.29 56.66 2 2,246,044
29 סוואעד חמיירה א' 49.37 - 49.37 1 143,850
30 עין דור ג' 49.37 11.03 60.40 2 2,192,532
31 עדי ב' 29.87 13.83 43.70 2 2,821,149
32 ציפורי ג' 49.37 7.78 57.15 2 1,646,762
33 רמת דוד ב' 29.87 26.21 56.08 2 1,394,802
34 שמשית ג' 49.37 9.986 59.36 2 3,358,727
35 שריד ג' 49.37 14.51 63.88 2 2,183,005
36 שדה יעקב ב' 29.87 33.32 63.19 2 1,460,551
37 תל עדשים ג' 49.37 6.87 56.24 2 1,956,598
38 תמרת ב' 29.87 12.29 42.16 2 1,516,038
              65,644,859


אזור א' - ישובים שלוועד המקומי אין צו ארנונה או שיש צו ארנונה למגורים בלבד.
אזור ב' - ישובים שצו הארנונה של הוועדים המקומים דומה לתעריפים של המועצה באותו האזור.
               ישובים שצו הארנונה של הוועדים המקומיים לעסקים דומה לצו המועצה.
אזור ג' - ישובים שצו הארנונה שלהם דומה לצו המועצה

החלטה:

 • אישור תקציב ועדים מקומיים לשנת 2023- אושר
 • תקציב של שדה יעקב לא אושר על ידי הגזבר עקב אי הסכמה לתנאי שהוצב להם
 • הצבעה: 1 נגד, 32 בעד

470. אישור מודל האצלת סמכויות לוועדים מקומיים- מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה.
מודל תפעול 1-
נמצאים בו כחמישה יישובים, בהם רוב הסמכויות לא מואצלות לוועד המקומי, למעט - ספורט, נוער, תרבות, ספריה. שגיא מנהל להם את התקציב.
מודל תפעול 2 - נמצאים בו מרבית היישובים של המועצה, למעט אלו שמנה קודם - שם מואצלות לוועד המקומי רוב הסמכויות, למעט פינוי אשפה וחינוך.
נדרש לאשר את המודלים.

האצלת סמכויות בוועד המקומי - מודל תפעול 1

תחום הסמכות האצלה כן/לא הערות/מגבלות
הטלת ארנונה וגבייתה לא  
ספורט כן בכפוף לאישור גזבר המועצה
נוער כן בהתאם להנחיות מחלקת הנוער ובכפוף לגזבר המועצה
תרבות כן בכפוף לאישור גזבר המועצה
ספריה כן בכפוף לאישור גזבר המועצה
ותיקים לא  
בריאות לא  
ביטחון מקומי/שמירה לא  
תחזוקת מבני ציבור/שטחים ציבורים לא  
כבישים פנימיים/מדרכות לא משער היישוב ופנימה
תאורה לא משער היישוב ופנימה
גינון לא משער היישוב ופנימה
טיאוט לא  
תברואה לא כולל פינוי אשפה לא  
פינוי גזם לא  
פינוי פסולת מוצקה לא  
איכות סביבה לא  
רווחה וקהילה לא  
שרותי דת לא  
קבורה לא  
חינוך וחינוך בלתי פורמלי לא החלטת המליאה להקים מערכת נפרדת מהוועד המקומי באמצעות עמותות/אגודות מלכריות
שפ"י לא  
מינהל - הנהלה וכלליות לא  
כל סעיף אחר שלא כלול בהאצלה לא  


עקרונות מנחים:

 1. הסמכויות המואצלות, כאמור, הינן במסגרת התקציב המאושר של הוועד המקומי בלבד , ועל-פי הקרטריונים והעקרונות שהמועצה קבעה בעניין.
 2. העסקת עובדים  על-ידי הוועד המקומי, אך ורק לפי סעיף 132 ב' לצו המועצות האזוריות.
 3. הוועד רשאי לקחת מלוות מימון פיתוח בלבד, באישור המועצה והממונה על המחוז וזאת, במסגרת הסמכויות שהואצלו לוועד.
 4. האצלת סמכויות לוועד אינה גורעת מסמכותה של המועצה לפעול באותו תחום, אם תחליט לעשות כן.
 5. מוטל על הוועד לבצע את הסמכויות שהואצלו לו, כמתחייב ממעמדו כרשות מקומית וזאת, על אחריותו הבלעדית ובכפוף לתקציב. אם המועצה תיאלץ לשלם סכום כלשהו, כתוצאה מאי ביצוע סמכות זו או אחרת, במלואה או בחלקה, ו/ או כתוצאה מרשלנותו של הוועד המקומי, יהיה על הוועד לשפות את המועצה במלא הסכום.
 6. ניהול תב"רים בוועדים המקומיים - קבלת תב"ר מותנת באישור מליאת המועצה וכנגד הוכחת מקורות (בטרם ביצוע העבודה בפועל).

האצלת סמכויות בוועד המקומי - מודל תפעול 2

תחום הסמכות האצלה כן/לא הערות/מגבלות
הטלת ארנונה וגבייתה כן  
ספורט כן  
נוער כן בהתאם להנחיות מחלקת נוער
תרבות כן  
ספריה כן  
ותיקים כן מינימום לוותיק/ה - 150 ש"ח (מגיל 65)
בריאות כן  
ביטחון מקומי/שמירה כן ניתן להרחיב בעזרת חוק עזר שמירה
תחזוקת מבני ציבור/שטחים ציבורים כן  
מים כן  
כבישים פנימיים/מדרכות כן משער היישוב ופנימה
תאורה כן משער היישוב ופנימה
גינון כן משער היישוב ופנימה
טיאוט כן  
תברואה לא כולל פינוי אשפה כן  
פינוי גזם כן  
פינוי פסולת מוצקה כן לא כולל אשפה ביתית, כן כולל פינוי מכולות 
איכות סביבה כן מינמום ביישובים קהילתיים 5,000 ₪, וביתר היישובים לפחות 2,000 ₪ 
רווחה וקהילה כן פרט לטיפול פרטני
שרותי דת כן אחזקת בתי-עלמין, אחזקת בתי-כנסת/מסגד/מקווה
קבורה כן  
חינוך וחינוך בלתי פורמלי כן החלטת המליאה להקים מערכת נפרדת מהוועד המקומי באמצעות עמותות/אגודות  מלכריות 
שפ"י לא  
מינהל - הנהלה וכלליות כן הוועד המקומי יאשר את תקציבו במועצה עד 31.12 בכל שנה 
הוועד המקומי יאשר את צו המיסים  במועצה עד 30.06 בכל שנה 
כל שינוי בתקציב  הוועד במהלך השנה יובא לאישור המליאה 
חשבונות - הוועד ינהל הנהלת חשבונות כפולה, לוועד המקומי יהיה חשבון בנק 
הגשת דוחות - הוועד המקומי חייב להגיש דוחות כספים מבוקרים וכן, הגשת דוחות רבעונים/חצי שנתי סקורים
כ"א - הוועד המקומי יכול להעסיק עובדים באישור המועצה ובכפוף לכללים החלים על המועצה 
ועדת ביקורת - על-פי נוהל מצורף 
העסקת מזכיר/ה - במימון מלא של הוועד 
כל סעיף אחר שלא כלול בהאצלה לא בסמכות המועצה


עקרונות מנחים:

 1. הסמכויות המואצלות כאמור הינן במסגרת התקציב המאושר של הוועד המקומי בלבד, ועל-פי הקרטריונים והעקרונות שהמועצה קבעה בעניין.
 2. העסקת עובדים  על-ידי הוועד המקומי, אך ורק לפי סעיף 132 ב' לצו המועצות האזוריות.
 3. הוועד רשאי לקחת מלוות מימון פיתוח בלבד, באישור המועצה והממונה על המחוז וזאת, במסגרת הסמכויות שהואצלו לוועד.
 4. האצלת סמכויות לוועד אינה גורעת מסמכותה של המועצה לפעול באותו תחום, אם תחליט לעשות כן.
 5. מוטל על הוועד לבצע את הסמכויות שהואצלו לו, כמתחייב ממעמדו כרשות מקומית וזאת, על אחריותו הבלעדית ובכפוף לתקציב. אם המועצה תיאלץ לשלם סכום כלשהו כתוצאה מאי ביצוע סמכות זו או אחרת, במלואה או בחלקה, ו/ או כתוצאה מרשלנותו של הוועד המקומי, יהיה על הוועד לשפות את המועצה במלא הסכום.
 6. ניהול תב"רים בוועדים המקומיים - קבלת תב"ר מותנת באישור מליאת המועצה וכנגד הוכחת מקורות (בטרם ביצוע העבודה בפועל).

החלטה:

 • אישור מודל האצלת סמכויות לוועדים מקומיים - אושר פה אחד.

471. אישור תקציב המועצה לשנת 2023 

אייל: רוב התקציב קשיח. יש לנו גזרות באוויר, לכן לקחנו את התקציב הקיים, מתחנו אותו כדי שיהיה מאוזן. כשתהיה ממשלה ונדע מה קורה עם תקציבי פיתוח אנחנו נרצה לעשות יותר. גם אם מאשרים כרגע את התקציב כפי שהוא מוצג, תמיד אפשר לעדכן בהמשך.

הערה:
אני חושב שמי שרצה, עבר על התקציב, זה היה בישיבת הנהלה ונדון בועדת תקציב מספר פעמים. בנוסף, קיימנו הסבר מפורט לחברי המליאה בשבוע שעבר בנוכחות הגזבר, המנכ"ל וחשבת המועצה. מי שיש לו הערות יכול להגיד שהוא חושב שצריך להוריד מסעיף אחד ולהעביר לסעיף אחר, אבל מעבר לזה אי אפשר לעשות הרבה והעוגה לא תגדל. מי שרוצה להעביר תקציב לטובת משהו אחד צריך להגיד מאיפה זה צריך להוריד.

הצגת הנושא:
ועדת תקציב התכנסה ביום ראשון שעבר. עבדנו במלוא המרץ על מנת להכין את התקציב.
לפני פחות מחודש עודכן תקציב המועצה לשנת 2022, העדכון מהווה את הבסיס לתקציב לשנת 2023. יש שינוי באופן בו משרד החינוך מתקצב את בתי הספר, מה שנקרא תכנית הגפן, וזה משפיע על היקפי ההכנסות וההוצאות שלנו. חלק מההכנסות יוזרמו ישירות לחשבונות הבנק של בתי הספר ואנחנו נצטרך להשלים את חלקנו.
השינויים בכמות העובדים שמתווספים למערכת החינוך עודכנו בתקציב. מדובר בעיקר במערך הסייעים שבהחלט מייצר הכבדה על התקציב של המועצה בכל שנה, מכיוון שמשרד החינוך משתתף רק בשני שליש מהעלויות.
לקחנו בחשבון את הטייס האוטומטי של התייקרות הארנונה, אלה המשאבים שעומדים לרשותנו. מצד שני אנו יודעים מה ההתייקרויות שעומדות בשטח- הסעות, מערך הסייעים שיש עבורם הסכמי שכר חדשים במשק, עדכון שכר המינימום ולכן לקחנו בחשבון שיהיה מקום להשתנות שתהיה בשכר.
תעריף השמירה התייקר ב-18 אחוזים.
נכנסנו לפרויקט החומשים זה אומר שאנחנו מרחיבים את החזר ההלוואות שלנו, אנחנו ניקח בשנה הקרובה הלוואה נוספת בסך 7,500,000 ₪.
מערכת המים כבר עברה במלואה ליובלי העמק. השנה נותרו זנבות של גבייה ולכן נשארו הכנסות ממים.
התאמנו את מסגרות תקציבי הרווחה לפי התקציבים של משרד הרווחה.
ככל הנראה נידרש לעדכן את התקציב הזה במהלך השנה הקרובה. בהעדר תקציב מאושר למדינה, אנחנו חוזרים לתרגולת של ניצול חודשי של 1/12 מהתקציב השנה הקודמת.
תפקידנו לאשר שאפשר יהיה לתת את כל השירותים הקיימים. יש כאן סל שירותים מאוד גדול שאי אפשר לשנות אותו, זה תנאים בסיסיים. זה מה שמנחה, יש חזון ורצון אך כרגע אנו חיים את המציאות עם מה שיש ומנסים את החזון להעביר בתקציבי הפיתוח.
התקציב לשנת 2023 עומד על כ- 434 מיליון שקלים, ברובו קשיח, אין לנו הרבה משחק - אם ניקח ממקום אחד נחסוך במקום אחר.

שאלה: אנחנו יודעים שחשמל ודלק עתידים לעלות, אפילו בעשרות אחוזים. את יודעת להגיד מה הסכומים שזה עלול להשפיע עלינו?

מירי: חשמל, באופן יחסי, משפיע פחות על התקציב שלנו, בסך הכל יש לנו מבנה בית המועצה ומבני בתי הספר. זו לא הוצאה מאוד גדולה. לעומת זאת, דלק - לקחנו בחשבון התייקרות בהוצאות דלק. זה פגש אותנו גם בליסינג התייקרות מחיר המכוניות. במקומות שאנו כבר רואים וחשים התייקרויות, הבאתי זאת בחשבון.

אברהם כץ: שני מספרים משכו את עיניי - האחד, רפרנט לאגף הנדסה 350 אלף שקל ופרויקטור בחינוך הבלתי פורמלי - בעלות די גבוהה 350 אלף שקל. רק רציתי להבין ממתי התפקיד הזה נכנס לפועל, איך הוא נבחר ומי אישר אותו?

מירי: יש חשב באגף הנדסה ובאגף החינוך, בנוסף לחשב המועצה.
כ-5 שנים, זה תפקיד מתכלל של כל החינוך הלא פורמלי, נוער פעילויות בימי שישי, חיבור של התחום בין היישובים למועצה, מוגנות.

אייל: הוא מתכלל ואחראי על מדריכי מוגנות בבתי הספר. הם מתוקצבים בחלקם על ידי תכנית עיר ללא אלימות, ביטחון קהילתי. החלק השני זה באמת פעילויות אחה"צ.

אברהם כץ: השאלה שלי זה 350 אלף שקל - זה כמעט שכר מנכל. זה משרה מלאה?

צחי: 30% בית האמנויות ו- 70% המועצה.

אייל: מנכ"ל בית האומנויות, מה שהיה פעם חתנ"ס. השורה שרואים כוללת הכל, זה עלויות מעביד. המשרה מלאה והמקורות מתחלקים מכמה מקומות, כולל מקורות ממשלתיים. רוב הכסף מגיע ממקורות ממשלתיים.

אברהם כץ: הזכרת את בית האמנויות - לי יש נכדים בתוך החינוך הבלתי פורמלי. התברר לי שמשלמים שם 1,000 ש"ח לחודש לילד. המסקנה שלי היא שלא די להיות מוכשרת שמוכנה לוותר על חלק גדול מהחיים האישיים, אלא גם הורים עשירים. צריך לחשוב על תמיכה כלכלית.
דבר נוסף בחוגי כדורסל - ילד שמתאמן בכיתה ז' משלם 450 ש"ח לחודש, בכיתה ג' 250 ש"ח לחודש. אני חושב שבמקום שבו הארנונה לא נמוכה, זה עומס על ההורים הצעירים ושואבים מהם את זה כאן.

צחי: אנו מודעים לעומס הזה ולא העלנו מחיר כבר המון שנים, למרות שאנחנו אחר כך מסבסדים בידיים אחרות ומתקצבים את העמותות כחול לבן ובית האמנויות.

אברהם כץ: אנשים מבוגרים במושבים, שמוכרים את המשק שלהם - למה משלמים היטל השבחה כל-כך גבוה למועצה? הבנתי שחוק המדינה הוא חוק, אבל הוא יכול להיות חצי אחוז או עשרה אחוז.

אייל: שיעור היטל ההשבחה קבוע בחוק – 50% השיעור ההשבחה של הנכס כתוצאה מאישור תכנית, הקלה או שימוש חורג.

זיו: מה לגבי הפקח הנוסף באזור תעשיה? לא ראיתי שזה מתוקצב.

אייל: צחי יושב על הקופה והעלה הצעה שניקח את אחד הפקחים ממחלקת האכיפה ונכשיר אותו. אנו בודקים את החלופה הזו, במטרה שיהיה בשנת 2023 פקח נוסף.

צחי: בשנה האחרונה הכשרנו שני פקחים רב-תכליתיים שיש להם הכשרה בתחומים רבים ובין היתר, איכות הסביבה.

רחלה: פקח תעשייתי אושר על-ידי אייל בצר בדיון שהתקיים אצלו, בהשתתפות שחר אורן ואנוכי. למשרת פקח תעשייתי נדרשים כישורים מתאימים לתפקיד וזו לא יכולה להיות "משרה חלקית" של מי מהמפקחים הקיימים. מבקשת להתקדם בתהליך איוש המשרה בהקדם.

צחי: אייל אישר את הנושא בכפוף לאישור תקציבי.

רחלה: לצערי, בדיון החשוב הזה, דווקא נציגי ועדת התקציב לא נמצאים. אני רוצה להגיד משהו שעלה על ידם - תמיכה באולמות ספורט. חברי ועדת התקציב אמרו שעד עדכון התקציב הבא הנושא הזה ייבדק, במטרה להגיע לחלוקה שוויות בנושא אולמות ספורט.

אייל: רינת זונשיין, בהיותה מנכ"לית המועצה, עשתה בדיקה מעמיקה בנושא. זה נידון פעמיים במליאה, הוצגה לכם הטבלה ואולי אתם לא כל-כך מרוצים ממנה. אין שוויון. יש לכל אולם הגודל שלו והצרכים שלו.

ישראל: נוצר לי איזשהו "ריח" פרטי סקטוריאלי מהשאלות שעולות בדיון זה על-ידי חברי המליאה. גם לנכדים, בנים, ויישובים שיש בהם אולמות ספורט. יש סעיפים, הנושא נדון ונקבעו קריטריונים. זה לא היה מזמן. היו מספר דיונים בנושא, קשה להגיע לדברים. כל התקציב הזה הוא תקציב של שירותים עם סל מאוד צר של דברים. אני מתנדב שיגדילו לי את המיסים.

אייל: לסיכום, אנחנו מציעים לאשר את התקציב. הושמעו פה בקשות לבדוק את האפשרות להעלות את ההשתתפות בבית האמנויות. המועצה בוועדת תקציב תחפש אפשרויות כדי לנסות לעמוד באתגר הזה, גם בספורט. בכל מקרה, אנחנו לא יכולים להביא תקציב לא מאוזן. לא נכנס לגירעונות, נבדוק אם יש אפשרויות להפחית את העלויות.
זה יהיה לקראת אישור עדכון התקציב, שיתקיים בערך בחודש יוני.

מירה: אני מבקשת להוסיף לפרוטוקול שיובא מסמך קריטריונים לאמות מידה שיוויוניות לתקצוב אולמות הספורט.

תקציב 2023 ישיבת הנהלה 

נושא תקציב 2022 תקציב 2023 שינויים
ארנונה כללית סה"כ (*) 151,356,000 157,000,000 5,644,000
הנחות בארנונה סה"כ 38,788,000 39,000,000 212,000
אגרת מים סה"כ 1,400,000 1,000,000 (400,000)
יתר עצמיות סה"כ 38,352,000 38,667,000 315,000
עצמיות חינוך סה"כ 15,585,000 17,114,000 1,529,000
עצמיות רווחה סה"כ 2,873,000 3,191,000 318,000
סה"כ 123,709,000 126,171,000 2,462,000
סה"כ 24,607,000 26,428,000 1,821,000
סה"כ 12,076,000 10,083,000 (1,993,000)
מענקים אחרים סה"כ 23,000 23,000 -
מתקבולים אחרים סה"כ 16,211,000 14,994,000 (1,217,000)
סה"כ תקבולים 424,980,000 433,671,000 8,691,000
הוצאות שכר כללי סה"כ (28,481,000) (29,270,000) (789,000)
פעולות כלליות סה"כ (108,465,000) (112,697,000) (4,232,000)
הוצאות מפעל מים סה"כ (53,000) - 53,000
שכר חינוך סה"כ (82,794,000) (88,567,000) (5,773,000)
פעולות חינוך סה"כ (102,172,000) (103,411,000) (1,239,000)
שכר עובדי רווחה סה"כ (7,276,000) (7,719,000) (443,000)
פעולות רווחה סה"כ (28,595,000) (29,476,000) (881,000)
סה"כ (38,788,000) (39,000,000) (212,000)
פרעון מילוות אחרים סה"כ (13,832,000) (14,135,000) (303,000)
פרעון מים וביוב (מלוות) סה"כ (2,793,000) (1,774,000) 1,019,000
הוצאות מימון סה"כ (720,000) (850,000) (130,000)
העברות חד פעמיות סה"כ (11,011,000) (6,772,000) 4,239,000
סה"כ תשלומים (424,980,000) (433,671,000) (8,691,000)

(*) ארנונה למגורים- 62.8 מיליון 40%. ארנונה אחרת 94.2 מיליון 60%

החלטה:

 • תקציב המועצה לשנת 2023- אושר.
 • הצבעה: נמנע- 1, בעד- 32

 

472. אישור מסגרת חח"ד (חשבון חוזר דביטורי) 2023 - מסגרת אשראי
שגיא וייץ, גזבר המועצה: מכמדי שנה, אנו נדרשים לאשר את מסגרות החח"ד- מסגרות אשראי שוטפות: בנק הפועלים - חצי מיליון, בנק לאומי- 600 אלף ובנק מרכנתיל- 1.4 מיליון.

החלטה:

 • מסגרת חח"ד (חשבון חוזר דביטורי) 2023 - מסגרת אשראי - אושר פה אחד.

473. תב"רים
שגיא וייץ, גזבר המועצה וצחי אייזנר, מנכ"ל המועצה הציגו את התב"רים לחודש דצמבר.

תמי: אנחנו יודעים כמה גגות אסבסט יש במועצה על מבני ציבור?

אפיק ונה, מהנדס המועצה: הכל הוסר.

שאלה: בתב"ר של מנחת מגידו - מה המצב הקיים ומה אמור להיות עם כל הכסף?

אייל: עכשיו, סופסוף, עבר את ההפקדה במשרד הפנים ובהליך אישור אחרי הרבה שנים.

תמי: אנחנו מדברים הרבה מאוד שנים על האסבסט. היה צורך לדווח שנגמר. עכשיו גילינו את זה "על הדרך". אני חושבת שצריך לספר לנו דברים שעושים ואם אנחנו מדברים כל-כך הרבה על האסבסט, אז תעדכנו את המליאה, שנוכל להגיד 'כל הכבוד'!

תב"רים לאישור מליאה דצמבר 2022 (אלפי ש"ח) - 25.12.2022

מספר תב"ר שם תב"ר מקורות הערות
    מקורות תקציב קיים עדכון תקציב לאחר עדכון  
2080 החלפת תאורת לד מתחמי מועצה מלוות מבנקים / מוסדות אחרים 4,343 6,839 11,182

הגדלה לפי הכנסות התב"ר בפועל

      4,343 6,839 11,182  
1545 עיר ללא אלימות הכנסות מתקציב רגיל 4,799 2,369 7,168

פרוייקט של אגף רווחה
הגדלה לפי הכנסות התב"ר בפועל

השתתפות ממשלה 3,852 2,852 6,704
      8,651 5,221 13,872  
1524 שיפוץ מסלול שדה תעופה מגידו השתתפות ממשלה 3,700 538 4,238 הגדלה לפי הכנסות התב"ר בפועל
הכנסות מתב"ר הקודם 200 - 200
      3,900 538 4,438  
1582 בינוי בי"ס עמקים תבור מזרע השתתפות משרד החינוך 19,507 487 19,994 הגדלה לפי הכנסות התב"ר בפועל
הלוואת בנק 1,050   1,050
תקציבי פיתוח מועצה 4,987 7- 4,980
מפעל הפיס 6,538   6,538
הלוואת פיתוח 2016 2,800   2,800
השתתפות בי"ס - 246 246
      34,882 726 35,608  
1590 אחזקת כבישי גישה למועצה הכנסות מתב"ר הקודם 3,000   3,000 הגדלה לפי הכנסות התב"ר בפועל
הלוואה מהבנק 1,500   1,500
קרנות הרשות 8,315 607 8,922
      12,815 607 13,872  
2321 דברת - שיפוץ "בית מיכה" השתתפות המועצה (הלוואת פיתוח) 1,000 - 1,000 התחייבות של ישוב דברת
השתתפות בעלים   200 200
      1,000 200 1,200  
2040 בית חנקין השתתפות המועצה (מעפעל הפיס) 500 300 800

הרשאה של משרד החקלאות

משרד החקלאות 500 300 800
שימור אתרים 500 250- 250
השתתפות עמותת בית חנקין 491 291- 200
      1,991 59 2,050  
2096 בית כנסת שדה יעקב 2019 משרד בינוי ושיכון 75   75

החלטה של ישיבת צוות פיתוח מיום 3.11.22, הוגשה בקשה 
לתמיכה למשרד הדתות (400,000 ש"ח) 

השתתפות מועצה (הלוואת פיתוח) 500 500- -
הקדמת מימון (קרן היטל השבחה)   300 300
      575 200- 375  

 

2330

מושב מרחביה - הקמת מגרש מיני פיץ' השתתפות מועצה (חומש רביעי)   45 45 החלטה של ישיבת צוות פיתוח מיום 3.11.2022
השתתפות בעלים (חומש רביעי)   20 20
השתתפות בעלים (קרן היטל השבחה)   64 64
        129 129  
2331 הסוללים - תכנון וביצוע ממ"מ בגן ילדים השתתפות בעלים (הלוואת פיתוח) - 350 350 החלטה של ישיבת צוות פיתוח מיום 3.11.2022
        350 350  
2332 מנשיה זבדה- ישן מול חדש השתתפות ממשלה - 423 423 הזמנה של משרד הבינוי והשיכון (1788769/2021)
        423 423  
1924 פיתוח תשתיות מנשיה זבדה שכונות ותיקות השתתפות ממשלה 660 120 780 הזמנה של משרד הבינוי והשיכון (182557/2022)
      660 120 780  
2312 עבודות אסבסט קרן היטלי השבחה 650 350 1,000 החלטה של מהנדס לפי כמות עבודות אסבסט בשנה
      650 350 1,000  
2314 היוגב - בית העם השתתפות ישוב  50 40 90 הסכם בין המועצה לשימור אתרים
השתתפות מועצה (הלוואת פיתוח) 50 40 90
שימור אתרים 50 40 90
      150 120 270  
2333 הושעיה - תשתיות שלב ח' השתתפות בעלים - 146 146 העברת יתרת כספים מנאמנות
        146 146  
2334 הצטיידות גני ילדים השתתפות מפעל הפיס - 200 200

מענק של מפעל הפיס (1679/2022) - (גן ניצן -מרחביה, גן רימון - עדי, גן הנחלים, גן פרחים - מנשיה זבדה) - לפי בקשה של מורן.

        200 200  
2235 כפר ברוך - תכנון וביצוע ממ"מ בגן ילדים השתתפות בעלים (הלוואת פיתוח) - 350 350 החלטה של ישיבת צוות פיתוח מיום 3.11.2022
        350 350  
2236 כפר יהושע - 3 פרוייקטים 2022 השתתפות בעלים (חומש רביעי) - 30% - 31 31 החלטה של ישיבת צוות פיתוח  מיום 3.11.2022 (שיפוץ מועדון נוער, שיפוץ צהרון, שיפוץ מפגעי בטיחות בכבישים)
השתתפות מועצה (חומש רביעי) - 70%   73 73
        105 105  
2237 כפר גדעון - שיפוץ כביש מערבי השתתפות בעלים (חומש רביעי) - 30%   24 24 החלטה של ישיבת צוות פיתוח מיום 3.11.2022
השתתפות מועצה (חומש רביעי) - 70%   56 56
        80 80  
2300 אלון הגליל: תשתיות עבור 16 יחידות דיור השתתפות ממשלה 1,049 549- 500 הרשאה של משרד השיכון והבינוי (1827476/2022)
השתתפות בעלים 5,653 1,201 6,854
      6,702 652 7,354  

 

החלטה:

 • תב"רים - אושר פה אחד.

 

על החתום: אייל בצר - ראש המועצה | צחי אייזנר - מנכ"ל המועצה