The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

לוגו המועצה האזורית עמק יזרעאל

 

 

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 33 מיום 28 באוגוסט 2022 א' באלול תשפ"ב

נוכחים:
אייל בצר, דליה אייל, אבי סמוביץ', שי יזרעאלי, זיו ורהפטיג, יעקב איציק, בן זייד, אברהם כץ, רחל בן חורין, יוסי גת, אלי בראל, טטיאנה בונצ'וק, רפאל פלט, אייל ליבוביץ', יואל טסלר, יוחאי פורת, רמי יחיא,ארז יפלח, ארז בלסקי, טאהא סואעד, מירה גלס, אלי בן סימון, נועם הולנדר, רז קרני, שמר ויניק, דורית סלע, אורי קירי, ישראל ויזל, אפי קדרון.

חסרים:
גל בריל, איתי אדמון, אייל ברש, יריב בן עזר, תומר רגב, שיר פרסאי ברניב, איתמר זליגמן, אילן סופר, יובל גולדשטיין, צליל אבני, עופר עמר, עומר סעאידה, תמי נתיב, עודד טל, יורם רז, שמוליק דודאי

משתתפים:
צחי אייזנר, עו"ד עודד דונג, מירי שריג, אלי יהודה, שגיא וייץ, צחי ורמוס, קרן מגל קסלר, יוני לוי - יועץ יובלי העמק.


על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה

 1. אישור פרוטוקול מליאה מס' 32  
 2. סקר שביעות רצון
 3. דוח ביקורת לשנת 2021 ודוח ממונה תלונות הציבור
 4. דוח ביקורת התנהלות ועד מקומי בית לחם הגלילית לשנת 2020
 5. דוח ביקורת התנהלות ועד מקומי בלפוריה לשנת 2020
 6. בחירת מועמדים לוועדת ביקורת של הוועד המקומי בהושעיה
 7. ביטול מינויים של חברי ועדת הביקורת של הוועד המקומי בבלפוריה
 8. רגולציה של רשות המים
 9. אישור שמות רחובות בישוב עדי
 10. אישור תבחינים לתמיכות לשנת 2023
 11. אישור חכירה ורישום בטאבו - הסדרת רישום נכסי מועצה
 12. מתן ערבות מועצה להלוואת ועד מקומי אלון הגליל
 13. שינוי מורשי חתימה בית ספר יסודי הרדוף וביה"ס מקיף הרדוף
 14. טיפול במסלולים שנפסלו במכרז הסעות שהתקיים על ידי המועצה
 15. תב"רים

עדכוני ראש המועצה:

מותו בטביעה של חייל צה"ל
חייל בודד, שעלה מניו יורק ושירת בבסיס חיל האוויר בדרום הארץ, טבע בבריכת השחייה בגניגר. הנושא נמצא בחקירת משטרה. הלוויה תתקיים היום. כולנו משתתפים בצער המשפחה.

היערכות לקראת שנה"ל תשפ"ג
אנו מאמינים שהשנה תפתח כסדרה ונערכים לפתיחת שנת לימודים ב - 1.9. מחלקות המועצה מכוונות כולן לפעילות בנושא, בעיקר אגף ההנדסה ואגף החינוך. המועצה משקיעה כספים רבים בנושא, בכל שנה.

השנה, בית הספר 'העמק' עובר מיפעת למזרע.

ע.כ. שיבולת דגן
המפעל לא עמד בתנאי המשרד להגנת הסביבה, ועד היום - לא ניתן אישור המשרד הדרוש לשם קבלת רישיון העסק. בהיעדר רישיון, הגישה המועצה תביעה לבית המשפט לסגירת המפעל, ובעלי המפעל החליטו לסגור אותו. המפעל נסגר ביום 1.8.22. המועצה הבהירה, לא פעם, כי הנושא הסביבתי חשוב לה מאוד ואף הודיעה ליזמים שאם ירצו להעביר את המפעל לאחד מאזורי התעשייה, נשמח לסייע בכך.

שדה תעופה
התקיימה פגישה עם סגן שר הביטחון, שעיקרה קידום החלטה להקים שדה תעופה בחיפה. אני מאמין שכל עוד לא הוחלט על הקמת שדה תעופה בחיפה, קיים חשש שתתקבל מחדש החלטה להקימו ברמת דוד. לאחר שגם משרד הביטחון הודיע שהוא מתנגד לשדה תעופה ברמת דוד, חשוב לנו לגייס את התמיכה שלו בהקמת שדה התעופה בחיפה.

כביש 71 ו- 73
עמדתנו היא שנכון יהיה לבחון, מכל ההיבטים, אפשרות לסלילת כביש במקביל למסילת הרכבת, על מנת ליצור הפרדה בין הכביש הארצי לכביש האזורי. אנחנו סבורים שזו תהיה הדרך היחידה להקל על הפקקים בכביש 73. בעבר, נתיבי ישראל קידמו את הנושא.

סלילת הכביש תהפוך את כביש 73 לכביש אזורי. התוואי של כביש 71 יוארך מערבה, כך שיחצה את העמק במקביל לתוואי המסילה של רכבת העמק.

מחלפים בצפון המועצה
תכניות הביצוע של הרכבת הקלה לאורך כביש 79 לא כוללות הפרדה מפלסית בצומת המוביל ובצומת שפרעם. מהנדס המועצה שלח מכתב למשרד התחבורה על מנת לקדם תכנון להפרדה מפלסית בשני הצמתים. אני שלחתי למשרד התחבורה מכתב דומה עם ראשי הרשויות הסמוכות לכביש 79, בו מבוקש לתכנן ולתקצב את ההפרדה המפלסית שתאפשר פניות לכל הכיוונים בצמתים הנ"ל.

בית חולים העמק
לאחר מס' פגישות עם ראשי רשויות ונציגי קופ"ח כללית, הוחלט לעלות מדרגה באמצעות אשכול גליל עמקים ולצאת למאבק לשדרוג בית חולים 'העמק', במטרה להפוך אותו לבית חולים על. הדגש, בשלב זה, הנו על הקמת מחלקת לב ומחקה לצינתורי מוח.

בית הספר בעין דור
משרד החינוך אישר סמל בית ספרי והשנה, יוקם בית ספר בעין דור, לילדי הקיבוצים עין דור וגזית. בעבודה מאומצת של המועצה, יעמדו בלוחות הזמנים להתאמת המבנים על פי דרישות הבטיחות.

דרך ארץ
מסע לזכר חמישה בני העמק שנפלו במלחמת לבנון הראשונה.

קיימנו פגישה עם ההורים השכולים והצגנו בפניהם שינויים. מחלקת הנוער תוביל את המסע. ההנצחה חשובה!

 

 1. אישור פרוטוקול מליאה מס' 32
 • אושר פה אחד.
 1. סקר שביעות רצון

הסוקר שאמור היה להגיע לישיבה ולהציג את הסקר, הודיע שלא יוכל להגיע. אף על פי כן, למרות שהתלבטנו בנושא, החלטנו לא לדחות את הצגת הסקר.

סקר שביעות הרצון נערך ככלי ניהולי, על מנת לקבל משוב מהציבור ולשפר את השירותים שהמועצה נותנת. הסקר נערך על ידי יוסי ודנה - מכון מחקר ותיק שעובד עם לא מעט רשויות מקומיות. הם מכירים את המקצוע ויודעים לדייק את רצונותינו לכדי כלי ניהולי שיאפשר יישום והפקת לקחים.

המשוב שנתקבל מהסוקר, לאחר שניתח את תוצאות הסקר, היה חיובי. עלו מספר נקודות לשימור ולשיפור.

בין הנקודות לשימור:
רוב התושבים ימליצו לחבריהם לגור במועצה, הטיפול באזרחים ותיקים, תפקוד בזמן משבר הקורונה, ניהול המאבק נגד הקמת שדה התעופה ועוד.

בין הנקודות לשיפור:
תחזוקת תשתיות, אכיפה נגד השלכת פסולת בשטחים פתוחים, היכרות עם פעילותם של הוועדים המקומיים, חוויית השירות הכללית.

הטיפול בנושאים:

 • פיתוח ותחזוקת תשתיות - יטופל במרביתו במסגרת החומש הרביעי.
 • אכיפה בשטחים פתוחים - הוגדלה מצבת כ"א של הפקחים. יש כיום ארבעה פקחים רב תכליתיים ועוד פקח אחד ייעודי לשטחים הפתוחים. תוגברה האכיפה בשטחים הפתוחים, התווספו סיורים באזורי גנבות חקלאיות.
 • ועדים מקומיים- יש הרבה בלבול וחוסר ידיעה באשר לפעילות הוועדה המקומי ולתחומי אחריותו. ביישובים בהם ההפרדה ברורה (ישובים קהילתיים) רמת שביעות הרצון גבוהה יותר לעומת ישובים בהם יש זיקה פרסונאלית בין הוועד המקומי לוועד האגש"ח.
 • חינוך - שביעות רצון גבוהה באשר לגני הילדים. בשאר הנושאים, קצת פחות והדברים ייבחנו. מערכת החינוך חוזרת לשגרה לאחר תקופת קורונה, שהייתה מאוד מורכבת. דודו גורן ייכנס באופן מלא לתפקיד מנהל אגף החינוך ב- 1.9.22 ולאחרונה, מונתה גם מזכירת אגף במשרה מלאה.
 • תחבורה - נמשיך לפעול לפיתוח ותגבור קווי התחבורה החדשים. היום החלו לפעול  שלושה קווי אוטובוס חדשים, באשכול הצפוני. המשכיות הקווים תלויה בשימוש בהם. קו שלא יהיה בו שימוש, כנראה יבוטל.

78% מהתושבים מרוצים מהשירותים שמעניקה המועצה.

93% מהתושבים ימליצו לחבריהם לעבור לגור באחד מיישובי המועצה.

כמובן שניקח על עצמנו להשתפר בכל הנקודות שעלו כזקוקות לשיפור, ונקפיד לשמר הצלחות וללמוד מהן.

אייל בצר: הסקר הנו כלי עבודה, עבורנו. בנושא האכיפה בשטחים הפתוחים, אנחנו מודעים למורכבות שיש בנושא זה. איחדנו את כל נושא האכיפה והביטחון תחת אגף אחד. הפתרון המשמעותי יגיע מהאשכול. האשכול יממן וידאג לתקציבים עבור הרשויות השכנות, על מנת לסייע בפינוי פסולת.

בהמשך, יגיע מנהל אגף החינוך ויציג לפנינו סקירה של הנעשה והעתיד להיעשות באגף החינוך.

 1. רגולציה של רשות המים הסדרה של נושא הביוב - אישור יובלי העמק כספק כפרי-ביתי 

לאחר שנים של בחינת מודלים, אישרה רשות המים להגדיר את חברות המים של המועצות כ'ספק כפרי ביתי', תוך הקצאת משאבים כספיים והחלת אמות מידה בדומה לתאגידי מים וביוב. מחירי המים לצרכן שווים בכל יישוב בישראל אך לכל תאגיד תעריף רכישת מים שונה וכך, נוצר מרווח כספי המיועד להשקעה בתשתיות הנדרשות לכל תאגיד, בהתאם למצבו.

בניגוד לעיריות, מועצות אזוריות לא מחויבות בהקמת תאגידי מים וביוב. החל משנת 2023, כל חברה כלכלית של מועצה אזורית תוכל לקבל תעריף רכישת מים משלה, בהתאם לעלויות תחזוקה והפעלה, כולל השקעות נדרשות, בדומה לתאגידי מים וביוב. בתחילה כללים אלו יחולו על ארבע חברות, כאשר יובלי העמק היא אחת מהן. בהתאם לסימולציה של רשות המים שנערכה לחב' יובלי העמק ובהתאם לנתונים שהתבקשנו להעביר, מסתמן שהמרווח השנתי של יובלי העמק יהיה כ- 6 מיליון ₪. סכום זה נובע ממחיר קניית מים מוזל לספק כפרי-ביתי והוא ישמש להשקעה בתשתיות מים וביוב ביישובים ובאזורי התעשייה שברחבי המועצה. קבלת המענקים הללו מרשות המים, מחייבים את יובלי העמק לעמוד באמות מידה מחמירות בעיקר בנושא השירות לצרכן, כפי שמתבצע בתאגידי המים. בסיום כל שנה, החברה תימדד בהתאם ליעילותה, ככל שהיעילות תגדל - גם המרווח יגדל. כל המודל בנוי מתמריצים.

ב- 1.1.22 המועצה העבירה ליובלי העמק את הרישיון לאספקת המים לאחוזת ברק, מנשית זבדה, סואעד חמירה, קיבוץ מרחביה, קיבוץ הסוללים, מושב בלפוריה, קיבוץ כפר החורש  והרחבות היישובים. כוונת רשות המים שכבר בחודש אוקטובר יהיה נושא ההסדרה של הביוב מוכן על השולחן למי שירצה להצטרף ועל כן, יש להיערך לכך. לתושבים לא יהיה שינוי בתעריפי מים. השינוי הגדול הוא שהיישובים שיצטרפו, לא יישאו בעלויות תחזוקת תשתיות המים והביוב אלא יובלי העמק תעשה זאת, בהתאם להיותה ספק כפרי ביתי. זוהי בשורה גדולה ליישובים שיצטרפו!

למעשה, זה המשך לדיון שהתקיים לפני כארבעה חודשים, בנושא המים. הדיון היום, נוגע לתשתיות הביוב. הבשורה הטובה הינה שהמדינה מתחילה להכיר בנו ברמת המענקים, כפי שמכירה בתאגידים. נוכל לקבל תעריף לרכישת מים שנמוך בכ- 1.2 ₪ - מה שאומר, שהחל מכניסת התכנית לפעילות, אוקטובר-דצמבר השנה, נוכל להתחיל להשקיע ולשדרג. המחיר לצרכן יישאר אותו המחיר, החברה תרכוש במחיר נמוך יותר והמשמעות הינה הפרש בשיעור כ- 6 מלש"ח, שישמש להשקעה בתשתיות. אנו בעצם מבקשים מכם לאשר את העברת נושא הביוב מהמועצה לחברה.

עלו ההערות הבאות:

 • אורי: מבקש להראות סקירת המצב באפריל 2024, לאחר העברת נושא הביוב ליובלי העמק.
 • מה המשמעות מבחינת הביוב?
 • המשמעות שהכסף שיישאר לחברה ישמש לשדרוג התשתיות שמאוד ישנות וזקוקות לשיפוץ והשקעה.

יוני לוי: הרעיון הוא לשנות את כל נושא העלויות. ככל שהחברה תשקיע יותר ותשקם תשתיות, כך המרחב יהיה גדול יותר. הרעיון הוא שברגע שהחברה תקבל את ההכרה, היא תקבל תכנית עבודה וברגע שתטפל בתשתיות - היא תקבל את המרווח הכספי בחזרה.

 • התהליך ייבחן פעמיים בשנה ונצטרך לעמוד ביעדים.

אייל: זו הזדמנות פז לקבל מהמדינה מענקים לשדרוג תשתיות המים והביוב. אנו לא כופים את הנושא על היישובים. מי שמעוניין - ברוך הבא ומי שלא - יכול להמשיך כמו היום. מאז ומתמיד המועצה פועלת בשקיפות, וניתן יהיה לבצע השוואה בהמשך, על מנת לבחון את הכדאיות שבמעבר.

הצבעה:
24 בעד, 3 נגד, 1 נמנע

החלטה:

 • המליאה מאשרת את העברת תחום הביוב מהמועצה ליובלי העמק, בכפוף לאישור החברה כספק כפרי-ביתי, על ידי רשות המים.
   
 1. דוח ביקורת לשנת 2021 ודוח ממונה תלונות הציבור

הדוח מחולק לשלושה חלקים: דוחות על התנהלות המועצה; דוחות על התנהלות ועדים מקומיים; דיווח ממונה תלונות הציבור.

הדוח כולל דוחות ביקורת שנערכו בשנת 2021.

כל הדוחות נדונו בוועדה לענייני ביקורת של המועצה ובמליאת המועצה.

צוות לתיקון ליקויים עורך מעקב אחר תיקון הליקויים ויישום המלצות שהתקבלו.

דיווח ממונה תלונות הציבור:

שנה 2021 השינוי 2020 השינוי 2019 השינוי 2018
תלונות מוצדקות 8 (20%) 10 400 2 (83%) 12
תלונות מוצדקות בחלקן 2 (33%) 3 -- 3 50 2
תלונות שאינן מוצדקות 10 43% 7 36% 11 (31%) 16
תלונות שלא נבדקו 1 (87%) 8 700% 1 50% 2
סך מספר התלונות 21 (25%) 28 65% 17 (48%) 32
מספר תושבים לסוף שנה 43,138 1.5% 43,513 1.5% 41,784 1.3% 41,334
היחס בין תושבים לתלונות 504, 1:2 65% 518, 1:1 38% 463,1:2 9.7% 252, 1:1

 

החלטה:

 • המועצה מאשרת דוח vביקורת לשנת 2021, את ההמלצות ואת דוח ממונה תלונות הציבור

ההחלטה התקבלה פה אחד.

 1. דוח ביקורת התנהלות הוועד המקומי בית לחם הגלילית לשנת 2020

נמצאו ליקויים רבים בהתנהלות הוועד המקומי:

 • פרוטוקולים של ישיבות הוועד אינם מפורטים
 • אין תכנית אסטרטגית ואין תכניות עבודה
 • לא נערך מעקב אחר ביצוע החלטות
 • הרשאות חתימה מנוגדות להוראות החוק, יו"ר אינו חותם על הוראות תשלום כמתחייב
 • לא נמצא נוהל רכש ואין תיעוד להליכי רכש שבוצעו
 • פרויקטים מאושרים ללא מסמך מקדים לגבי עלויות ותקציב ובדיקה מול תקציב
 • לא נערך דיון לגבי המעקב התקציבי
 • לא נמצא תיעוד להליך קבלת עובדים

דוח הביקורת נדון בישיבת הוועדה לענייני ביקורת בתאריך 27/6/2022.

הוועדה ממליצה:

 • להנחות את מזכיר הוועד להקפיד על נהלי העבודה המחייבים
 • לזמן את מזכיר הוועד לדיון בממצאי הדוח
 • לקבוע לוח זמנים לתיקון הליקויים

החלטה:

 •  המליאה מקבלת את המלצות ועדת הביקורת ומאשרת אותן.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

 1. דוח ביקורת התנהלותהו ועד המקומי בלפוריה לשנת 2020

ממצאים:

 • מועדי ישיבות אינם מפורסמים לציבור ואין מעקב מתועד אחר ביצוע החלטות
 • לא נמצא הסכם עם הקבלן לשירותי גזם והובלות
 • הדוח הכספי לא הופץ לתושבים
 • הערכות לחריום: אין רשימת ציוד לחרום ואין תיעוד לתרגולי חרום

בעקבות תלונות על התנהלות לא תקינה, ממליצה הביקורת, בין היתר, לאפשר לכל חברי הוועד להשתתף בפגישות עם גורמי חוץ, לשתף את כל חברי הוועד בתהליכים של נושאים אסטרטגיים, לקבל חוות דעת משפטית בכל מקרה של חשש לניגודי עניינים. 

הדוח נדון בישיבת הוועדה לענייני ביקורת ביום 27/6/2022.

הוועדה ממליצה:

 • להנחות את מזכיר הוועד להקפיד על נהלי העבודה המחייבים
 • להציע לוועד להיעזר במרכז הגישור במועצה לפתרון המחלוקות
 • לקבוע לוח זמנים לתיקון הליקויים 

החלטה:

המליאה מאשרת את המלצות ועדת הביקורת.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

 1. בחירת מועמדים לוועדת ביקורת של הוועד המקומי בהושעיה

בהתאם להוראות צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 1958:

 • ועדת הביקורת של הוועד המקומי תמנה בין 3-5 חברים.
 • מליאת המועצה נדרשת לבחור את חברי ועדת הביקורת מתוך רשימת תושבים שהציעו את מועמדותם.

חברי ועדת הביקורת בהושעיה הודיעו על סיום כהונתם. בהתאם, פורסם קול קורא והוגשו שלוש מועמדויות לבחירה: אריה חתן, איתן נוזיק, זמירה רוז.

החלטה:

 • המליאה החליטה למנות את מר אריה חתן, מר איתן נוזיק וגב' זמירה רוז לתפקיד ועדת הביקורת של הוועד המקומי בהושעיה.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

 1. ביטול מינויים של חברי ועדת הביקורת של הוועד המקומי בבלפוריה

בישיבת מליאה מס' 28 מיום 30.1.2022, אושרו המלצות דוח ביקורת בנושא: "ממצאי דוחות ביקורת ביישובים לשנת 2020"

בין היתר, הוחלט במליאה לבטל את מינויים של חברי ועד הביקורת של הוועד המקומי ביישוב שבו לא יגישו דוח ביקורת שנתי ולקיים הליך לבחירת חברים חדשים לוועדת הביקורת.

ועדת הביקורת של הוועד המקומי במושב בלפוריה, לא הגישה דוחות ביקורת לשנים 2020 ו-2021.

בהתאם להחלטת המליאה, מובא לאישורה ביטול מינויים של חברי ועדת הביקורת של הוועד המקומי בלפוריה ולהתחיל הליך לבחירת מועמדים אחרים לוועדה.

שמות חברי הועדה הקיימים הינם: אבירם כהן, לירון לב, אילן אלאל.

החלטה:

 • המליאה מחליטה לבטל את מינויים של אבירם כהן, לירון לב ואילן אלאל כחברי ועדת הביקורת בוועד המקומי בלפוריה.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

 

 1. אישור שמות רחובות ביישוב עדי

בישיבת ועד מיום 30.4.2018 הוחלט לאחר עיון בהצעות שהוגשו על ידי התושבים נבחרו השמות הבאים: תמר, אלה וגפן.

החלטה:

 • המועצה מאשרת את בחירת תושבי עדי ומחליטה לקרוא לרחובות בשמות: תמר, אלה וגפן.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

 

 1. אישור תבחינים לתמיכות לשנת 2023

ועדת תמיכות התכנסה לקביעת תבחינים למתן תמיכות לשנת 2023. מצ"ב התבחינים המוצעים. להלן כמה דגשים:

נוסח סעיף 8.3 תוקן כך שיכלול תנועות נוער וארגוני נוער. כמו כן, פעילות סדירה הוגדרה כפעילות שמתקיימת לפחות פעם בשבוע בכל ישוב.

בישיבת ההנהלה הועלתה שאלה לגבי סעיף 4.8 ומובהר כי התמיכות יינתנו רק למוסדות שמשרד הפנים מאשר לתמוך בהם. ההגדרות תואמות את נוהל התמיכות שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים.

בנושא המוזיאונים ביקשו חברי הנהלה לבחון אפשרות לשנות את יחס התמיכה בין המוזיאונים המוכרים ואלה שאינם מוכרים. אנו מבהירים ששני סוגי המוזיאונים עומדים בהגדרות שבתבחינים. גובה התמיכה שתינתן לכל סוג ייקבע בתקציב המועצה.

איכות הסביבה: שינינו את הנוסח על מנת להתאים אותו לנוסח, כפי שאושר במליאה שהתקיימה באוגוסט 2021:

 • עמותות העוסקות בבקרה, מעקב ומניעת הקמה של מתקני תשתית ותעשיה, בעלי פוטנציאל זיהום בתחומי המועצה האזורית עמק יזרעאל.
 • בפעילות העמותה משתתפים תושבים מעשרה יישובי המועצה, לכל הפחות, וכן 50% לפחות ממספר המשתתפים הנם תושבי העמק.

החלטה:

 • המועצה מחליטה לאשר את התבחינים לקבלת תמיכות, כפי שהומלצו על ידי ועדת התמיכות בנוסח המצורף.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

 

 1. אישור חכירה ורישום בטאבו - הסדרת רישום נכסי מועצה

על המועצה לאשר את רישום זכויות המועצה בלשכת רישום המקרקעין במבנים המפורטים להלן, על פי החוזים המפורטים להלן:

א. גוש 12713 חלקה 63 - בשלמות. ישוב: כפר יהושע (חוזה חכירה 21535546א) - מועדון פיס

ב.   גוש  17889 חלקה: 19- בשלמות. ישוב: כפר ברוך (חוזה חכירה 21519490א') - גן ילדים

ג.    גוש 17889  חלקות: 20, 21 - בשלמות. ישוב: כפר ברוך (חוזה חכירה 21186811א') - גן תות וחרוב

ד.   גוש 17889  חלקה: 22 – בשלמות. ישוב: כפר ברוך (חוזה חכירה 21518872א') - בית העם

החלטה:

 • המועצה מאשרת את רישום זכויות המועצה בלשכת רישום המקרקעין במקרקעין המפורטים להלן  ועל-פי החוזים המפורטים להלן:

  א.   גוש 12713 חלקה 63 - בשלמות. ישוב: כפר יהושע  (חוזה חכירה 21535546א) - מועדון פיס

ב.   גוש  17889 חלקה: 19 - בשלמות. ישוב: כפר ברוך  (חוזה חכירה 21519490א') - גן ילדים

ג.    גוש 17889  חלקות: 20, 21 - בשלמות. ישוב: כפר ברוך  (חוזה חכירה 21186811א') - גן תות וחרוב

ד.   גוש 17889  חלקה: 22 – בשלמות. ישוב: כפר ברוך (חוזה חכירה 21518872א') - בית העם

ההחלטה התקבלה פה אחד.

 

 1. מתן ערבות מועצה להלוואת ועד מקומי אלון הגליל

הוועד המקומי באלון הגליל מעוניין ליטול הלוואה בסך 1,200,000, לצורך הקמת מבנה רב תכליתי בישוב. הוועד מבקש שהמועצה תערוב להלוואה.

קיבלנו 4 הצעות, משלושה בנקים שונים ושתי הצעות מאותו בנק ששיפר את ההצעה.

נתבקשתי על ידי חבר הנהלה לבדוק את כושר ההחזר של היישוב, לקחתי את התקציב השנתי של היישוב ובחנתי אותו ואכן ניתן לראות כי קיימת לישוב יכולת להחזיר את ההלוואה.

החלטה:

 • המועצה מאשרת מתן ערבות מועצה להלוואה של ועד מקומי אלון הגליל בסך 1,200,000 ₪ מבנק לאומי.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

 

 1. שינוי מורשי חתימה בית ספר יסודי הרדוף, ביה"ס מקיף הרדוף, בית ספר עמקים תבור מזרע- מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה.

שינוי מורשי חתימה – בית הספר היסודי הורים - הרדוף
להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י בנק הפועלים סניף מגדל העמק (להלן: "הבנק"), בקשר עם חשבון מספר 665700 (להלן : "החשבון"), לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק בקשר עם החשבון ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון.  

אייל לנג  -מנהל בית הספר  ( במקום אורי עברי)
גלית ארז- מנהלנית בית הספר  ( במקום אורי סלע )
שרון גולני  – מזכירת בית הספר 

שינוי מורשי חתימה-ביה"ס יסודי רשות- הרדוף
להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י בנק הפועלים סניף מגדל העמק (להלן: "הבנק"), בקשר עם חשבון מספר 665719 (להלן : "החשבון"), לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק בקשר עם החשבון ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון.  
 

אייל לנג - מנהל בית הספר (במקום אורי עברי)
שרון גולני – מזכירת ביה"ס
גלית ארז - מנהלנית בית הספר (במקום אורי סלע)

שינוי מורשי חתימה- ביה"ס עמקים תבור- הורים
להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י בנק הפועלים סניף מגדל העמק (להלן: "הבנק"), בקשר עם חשבון מספר 685949 (להלן : "החשבון"), לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק בקשר עם החשבון ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון.  

נגה בן יעקב  -מנהלת בית הספר  ( במקום דוד גורן)
פלינסקי נורית- מינהלנית בית הספר
עדי נס – נציג ועד הורים
 

שינוי מורשי חתימה- ביה"ס עמקים תבור- רשות
להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י בנק הפועלים סניף מגדל העמק (להלן: "הבנק"), בקשר עם חשבון מספר 583364 (להלן : "החשבון"), לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק בקשר עם החשבון ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון.  

נגה בן יעקב   -מנהלת בית הספר (במקום דוד גורן)
פלינסקי נורית- מינהלנית בית הספר

 

החלטה:

 • המועצה מחליטה כדלקמן:

להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י בנק הפועלים סניף מגדל העמק (להלן: "הבנק"), בקשר עם חשבון מספר 665700 (להלן : "החשבון"), לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק בקשר עם החשבון ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון.  

אייל לנג - מנהל בית הספר (במקום אורי עברי)
שרון גולני – מזכירת ביה"ס
גלית ארז - מנהלנית בית הספר (במקום אורי סלע)

הרכב החתימה: חתימותיהם של מנהל ביה"ס בצרוף חתימתו של בעל זכות חתימה נוסף ובצרוף חותמת בית הספר.

 • להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י בנק הפועלים סניף מגדל העמק (להלן: "הבנק"), בקשר עם חשבון מספר 665719 (להלן : "החשבון"), לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק בקשר עם החשבון ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון.  

אייל לנג - מנהל בית הספר (במקום אורי עברי)
שרון גולני – מזכירת ביה"ס
גלית ארז - מנהלנית בית הספר (במקום אורי סלע)

הרכב החתימה: חתימותיהם של מנהל ביה"ס בצרוף חתימתו של בעל זכות חתימה נוסף ובצרוף חותמת ביה"ס

 
 • להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י בנק הפועלים סניף מגדל העמק (להלן: "הבנק"), בקשר עם חשבון מספר 685949 (להלן : "החשבון"), לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק בקשר עם החשבון ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון.  

נגה בן יעקב  -מנהלת בית הספר  ( במקום דוד גורן)
פלינסקי נורית- מינהלנית בית הספר
עדי נס – נציג ועד הורים

הרכב החתימה: חתימותיהם של מנהל ביה"ס בצרוף חתימתו של בעל זכות חתימה נוסף ובצרוף חותמת בית הספר.

 • שינוי מורשי חתימה - בית הספר עמקים תבור - רשות

להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י בנק הפועלים סניף מגדל העמק (להלן: "הבנק"), בקשר עם חשבון מספר 583364 (להלן : "החשבון"), לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק בקשר עם החשבון ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון.  

נגה בן יעקב  -מנהלת בית הספר (במקום דוד גורן)
פלינסקי נורית- מינהלנית בית הספר
עדי נס – נציג ועד הורים

הרכב החתימה: חתימותיהם של מנהל ביה"ס בצרוף חתימתו של בעל זכות חתימה נוסף ובצרוף חותמת בית הספר

ההחלטה התקבלה פה אחד

 

 1. התקשרות עם מסיעים בקוווים לגביהם הוחלט שעריכת מכרז לא תביא תועלת- מציג: צחי אייזנר מנכ"ל המעוצה.
 • לאחר בדיקה חוזרת של תכנית ההסעות והוחלט להעביר 2 אוטובוסים צהובים מהמסלולים שיועדו להם לטובת נסיעות קצרות במרכז העמק.
 • בוצעו שינויים בשני המסלולים הנ"ל וקבלנים שזכו במכרז באוטובוס אחד במסלול זה יסיעו גם את האוטובוס השני:
 1. חנתון לגבעת אלה – ולאחר מכן גבעת אלה לויצ"ו נהלל
 2. אלון הגליל לגבעת אלה – ולאחר מכן גבעת אלה לויצ"ו נהלל

לאחר קבלת נתונים מדויקים מאגף החינוך דייקנו את הסידורים בהתאם

תיאור המסלול אומדן הפעולה שנעשתה (אומדן+אחוז הנחה) זכיין עלות נסיעה
אשכול עדי לויצ"ו נהלל 309 ₪ לנסיעה (4) הצעות מחיר ל-4 קבלנים עם אומדן 550 ₪ לנסיעה סעסעאני  539 ₪
אשכול שמשית הסוללים ל"עמק המערבי"

300 ₪ לנסיעה שמשית (7)

255 ₪ לנסיעה הסוללים (2)

הצעות מחיר ל-4 קבלנים עם אומדן 500 ₪ לשמשית, 450 ₪ להסוללים ג'אד

490 ₪ שמשית

441 ₪ הסוללים

אשכול אחוזת ברק דברת ל"עמקים תבור" 250 ₪ לנסיעה (8) הצעות מחיר ל-4 קבלנים עם אומדן 450 ₪ לנסיעה ע.תמר 445 ₪
אשכול מזרע ל"עמק יזרעאל" 177 ₪ (2) הצעות מחיר חנניה פרץ 270 ₪
אשכול רמת דוד וגניגר ל"דמוקרטי" 208 ₪ (1) הצעות מחיר מסיעי העמק  
אשכול יפעת לשגיא 175 ₪ (1) אוטובוס צהוב יבצע מועצה  

מסלול בלפוריה  ל"עמק יזרעאל"

 פיזור

223 ₪ (2) אוטובוס צהוב יבצע מועצה  
מסלול גבת רמת דוד ל"עמק המערבי" (בוקר) 149 ₪ (1) אוטובוס צהוב יבצע מועצה  
פיזור תמרת 14:00 מויצ"ו נהלל 163 ₪ (1) אוטובוס צהוב יבצע מועצה  
אשכול בית שערים ל"יסודי נהלל" 180 ₪ (2) אוטובוס צהוב אחד השני מעיין טורס    
אשכול בית שערים לויצ"ו נהלל 163 ₪ לנסיעה (2) אוטובוס צהוב אחד יבצע השני מסיעי העמק    

 

סיבות לעליית המחיר מגוונות ובכלל זה, משבר נהגים בתחבורה ציבורית – מחסור חמור בנהגים, עלייה חדה של מחיר הדלק, עומס רב בכבישי העמק – לא מאפשר שילובי הסעות, "אפקט קורונה" ועליית מחירים במשק באופן כללי ומחירי הנסיעות בעמק (עד לקיום המכרז) היו מאוד נמוכים וחברות המשיכו לעבוד במחירים לא ראליים.

לידיעה : עדיין נותרו מספר הסעות ללא זכיין במחיר סביר – בעיקר לפיזור בשעה 14:10 מויצ"ו נהלל ליישובים קרובים, כגון: בית שערים, תמרת וגבעת אלה.

הפתרונות האפשריים:

 • הסעות במחיר מופרז  - 450 ₪ למסלול (פתרון שאנו לא מצדדים בו)
 • תלמידים יאלצו להמתין 10-15 דקות – ואוטובוס צהוב שמפזר תלמידי בית ספר יסודי, יחזור להסיע אותם.

החלטה:

 • המועצה מחליטה לאשר את ההתקשרויות עם המסיעים כפי שהוצגו על ידי מנכ"ל המועצה.

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 

 1. תב"רים

הוצגה טבלת התב"רים שלהלן:

תב"רים לאישור - אוגוסט 2022 באלפי ₪ 33 21/08/2022  

מספר תב"ר שם תב"ר מקורות     הערות
      תקציב קיים עדכון תקציב לאחר עדכון  
2096 בית כנסת שדה יעקב משרד הבינוי והשיכון 75   75 הגדלת התב"ר
השתתפות ישוב (היטל השבחה)   500 500
חומש רביעי (המועצה+היישוב)   197 197
חומש שלישי   28 28
      75 725 800  
2124 בית כנסת אחוזת ברק עמותת בית הכנסת 1,300 900- 400 הגדלת התב"ר
ועד מקומי 400 900 1,300
חומש 400   400
משד הדתות 500   500
תרומה   900 900
      2,600 900 3,500  
2240 מסגד - סואעד חמירה משרד הפנים 308 189 497 הגדלת התב"ר
משרד הבינוי והשיכון   1,548 1,548
השתתפות המועצה   1,051 1,051
      308 2,788 3,096  
2010 תשתיות עבור 30 יח"ד - גבת משרד הבינוי והשיכון 723 194 917 הגדלת התב"ר (הרשאה ממשרד הבינוי והשיכון)
       
      723 194 917  
2230 גבת - ריצוף רחבת הכניסה למוזיאון ישוב -ישן מול חדש 100   100 לפי החלטת צוות פיתוח מיום 13/06/2022
קרן היטלי השבחה   50 50
חומש שלישי   25 25
קרן נגישות   25 25
      100 100 200  
2227 מבנים יבילים הלוואת פיתוח 2021 2,010   2,010 התחייבות ישוב נהלל
משרד החינוך 330   330
קרנות המועצה 1,500   1,500
השתתפות של ישוב נהלל   220 220
      3,840 220 4,060  

 

החלטה:

 • המועצה החליטה לאשר את התב"רים כמפורט בטבלה המצורפת.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

 

על החתום: אייל בצר - ראש המועצה | צחי אייזנר - מנכ"ל המועצה