The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 32 מיום 21 באוגוסט 2022 כ"ד באב התשפ"ב

נוכחים: אייל בצר, דליה אייל, זיו ורהפטיג, אורי קירי, שיר פרסאי ברניב, יריב בן עזר, יוחאי פורת, ישראל ויזל, שי יזרעאלי, אלי בן סימון, נועם הולנדר.

חסרים: אבי סמוביץ', גל בריל, רז קרני.

משתתפים: צחי אייזנר, שגיא וייץ, אלי יהודה, עו"ד עודד דונג, אפיק ונה, קרן מגל קסלר.

 

על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה

 1. סקר שביעות רצון
 2. דוח ביקורת לשנת 2021 ודוח ממונה תלונות הציבור
 3. דוח ביקורת התנהלות ועד מקומי בית לחם לשנת 2020
 4. דוח ביקורת התנהלות ועד מקומי בלפוריה לשנת 2020
 5. בחירת מועמדים לוועדת ביקורת של הועד המקומי בהושעיה
 6. ביטול מינויים של חברי ועדת הביקורת של הועד המקומי בבלפוריה
 7. רגולציה של רשות המים
 8. אישור שמות רחובות בישוב עדי
 9. אישור תבחינים לתמיכות לשנת 2023 - מציג: צחי אייזנר
 10. אישור חכירה ורישום בטאבו- הסדרת רישום נכסי מועצה
 11. מתן ערבות מועצה להלוואת ועד מקומי אלון הגליל
 12. שינוי מורשי חתימה בית ספר יסודי הרדוף וביה"ס מקיף הרדוף
 13. תב"רים

עדכוני ראש המועצה:

מותו המצער, בטביעה, של חייל צה"ל
חייל בודד שעלה מניו יורק ושירת בבסיס חיל האויר בדרום הארץ, טבע בבריכה בגניגר. הנושא נמצא בחקירת משטרה. הלוויה תתקיים היום. אנחנו משתתפים בצער המשפחה.

היערכות לקראת שנת הלימודים תשפ"ג
מחלקות המועצה מכוונות כולן לפעילות בנושא, בעיקר אגף ההנדסה ואגף החינוך. המועצה משקיעה כספים רבים בנושא, כל שנה.

השנה, בית הספר 'העמק' עובר מיפעת למזרע.

ע.כ. שיבולת דגן
המפעל לא עמד בתנאים של המשרד להגנת הסביבה  ועד היום לא ניתן אישור המשרד, הדרוש לשם קבלת רישיון העסק. בהיעדר רישיון, הגישה המועצה תביעה לבית המשפט לסגירת המפעל, ובעלי המפעל החליטו לסגור אותו. המפעל נסגר ביום 1.8.22. המועצה הבהירה לא פעם כי הנושא הסביבתי חשוב לה מאוד ואף הסבירה ליזמים כי אם רצונם יהיה להעביר את המפעל לאחד מאזורי התעשייה, תשמח לסייע בכך.

שדה תעופה
נערכה פגישה עם סגן שר הביטחון, שעיקרה קידום החלטה להקים שדה תעופה בחיפה. אני מאמין שכל עוד לא הוחלט על הקמת שדה תעופה בחיפה, קיים חשש שתתקבל מחדש החלטה להקימו ברמת דוד. לאחר שגם משרד הביטחון הודיע שהוא מתנגד לשדה תעופה ברמת דוד, חשוב לנו לגייס את תמיכתו בהקמת שדה התעופה בחיפה.

כביש 71 ו- 73
עמדתנו היא שנכון לסלול כביש במקביל למסילת הרכבת, על מנת ליצור הפרדה בין הכביש הארצי לכביש האזורי. אנו סבורים שזו תהיה הדרך היחידה להקל על הפקקים בכביש 73.
בעבר, חברת 'נתיבי ישראל' קידמה את הנושא.

ההעדפה שלנו היא להפוך את כביש 73 לכביש אזורי ולהאריך את התוואי של כביש 71 מערבה כך, שיחצה את העמק במקביל לתוואי המסילה של רכבת העמק.

מחלפים בצפון המועצה
תכניות הביצוע של הרכבת הקלה לאורך כביש 79 לא כוללות הפרדה מפלסית בצומת המוביל ובצומת שפרעם. מהנדס המועצה שלח מכתב למשרד התחבורה על מנת לקדם תכנון להפרדה מפלסית בשני הצמתים. שלחתי למשרד התחבורה מכתב דומה, יחד עם ראשי הרשויות הסמוכות לכביש 79, בו מבוקש לתכנן את ההפרדה המפלסית ולתקצבה כך שתאפשר את כל הפניות הדרושות בצמתים הנ"ל.

המרכז הרפואי 'העמק'
לאחר מס' פגישות עם ראשי רשויות ונציגי קופת חולים 'כללית', הוחלט לעלות מדרגה באמצעות אשכול גליל עמקים ולצאת למאבק לשדרוג המרכז הרפואי 'העמק', במטרה להפוך אותו לבית חולים על, בדגש על הקמת מחלקות לב וצינתורי מוח.

בית ספר בעין-דור
לאחר הרבה מהמורות, משרד החינוך אישר סמל בית הספר והשנה יוקם בית ספר בעין דור, לילדי הקיבוצים עין דור וגזית.

'דרך ארץ'
אנו נערכים לקיים דיון השבוע בנושא - האם להמשיך את 'דרך ארץ' במתכונת הקיימת, או להעבירו לטיפול מחלקת הנוער. מטרת הדיון להחליט אם ממשיכים וכיצד.

 1. סקר שביעות רצון

סקר שביעות הרצון נערך ככלי ניהולי על מנת לקבל משוב מהציבור, כדי לשפר את השירותים שהמועצה נותנת. הסקר נערך על-ידי יוסי ודנה, מכון מחקר ותיק, שעובד עם לא מעט רשויות מקומיות. הם מכירים את המקצוע ויודעים לדייק את רצונותינו לכדי כלי ניהולי שיאפשר ליישם ולהפיק לקחים.

הפידבק שנתקבל מהסוקר היה חיובי. לקחנו כמה נקודות לשימור ולשיפור. לטעמי, הדבר הכי חשוב הוא בכך שרוב התושבים ימליצו לחבריהם לגור במועצה. ועדיין, כמועצה אנו רוצים לקבץ את כל הנתונים ולראות איפה אפשר לשפר.

אורי: בנוגע לנושא העברת המידע, נראה שיש לא מעט תושבים שלא מקבלים את המידע. נראה ש70% בכלל לא נחשפים למידע, זה מאוד בעייתי. 

הנושאים החשובים שהמועצה צריכה לטפל בהם: תחזוקת תשתיות, מערכת החינוך, אזורים פתוחים, תחבורה ציבורית, ניקיון.

איך נטפל בהם?

 • פיתוח ותחזוקת תשתיות - במסגרת החומש הרביעי.

יריב: אני חושב שהנושא לא יכול להיות רק בנושא כספי, צריך להיכנס לעובי הקורה ולראות איך ניתן לטפל בעניין מהשורש.

 • חינוך - מערכת החינוך חוזרת לשגרה לאחר תקופת קורונה, שהייתה מאוד מורכבת. על אף מצוקת כוח אדם בארץ, במוסדות החינוך בעמק יש איוש מלא בכוח אדם איכותי, בחלק מבתי הספר גויסו מנהלים/ות חדשים/ות.
 • חיזוק תחושת הביטחון האישי - הוגדלה מצבת כוח האדם של הפקחים, תוגברה האכיפה בשטחים פתוחים, התווספו סיורים באזורי גנבות חקלאיות.
 • שירות לתושבים - תוגברו משרות באגפים שמספקים שירות, יבוצע מהלך לניתוב כל הפניות למוקד המועצה, על מנת לאפשר מעקב סדור אחר הטיפול בהן וסגירתן.
 • תחבורה - המשך פיתוח ותגבור קווי התחבורה החדשים.

יריב: אני שם לב, שדווקא בדברים שהוועדים מתעסקים בהם, לא ברור לתושבים מה במסגרת האחריות שחלה על כל גוף. האחוזים שמראים הינם בממוצע, ולכן הגרועים - גרועים מאוד, והטובים - אולי בסדר, וזה מוכר כבר לא מעט שנים וצריך לראות איך מטפלים בזה. כי בסוף, התושבים צריכים לקבל שירות ולא באמת מעניין אותם מי עשה מה. צריך לראות איך, כמועצה, אנו מנתבים את הדברים טוב יותר. לא תמיד ליישובים יש את היכולת הטכנית להבין את הנדרש, במקום שבו, ברוב המקרים, למועצה יש את היכולת הטכנית.

אלי: בעניין אכיפת הפסולת, אני חושב שצריך להתייחס יותר לאירועים אלה.

דליה: נראה שדווקא בנושא התקשורת לתושבים, בפלטפורמות השונות - פייסבוק, אתר המועצה, ניוזלטר - המצב מעולה.

ישראל: הייתי שמח לשמוע ממך (אייל), כשאני מסתכל אני מאוכזב מתוצאות הסקר. מאידך, מבחינה סטטיסטית אני לא משוכנע שהייתה ההתייחסות לוותק של התושבים (כמה זמן הם גרים ביישוב, האם הם בשכירות בישוב או תושבי קבע). המצב זועק לדיון אסטרטגי, במיוחד בסוגיית החינוך. אם מסיימים את ההליך שהתחלנו לפני שלוש שנים בתחום החינוך, היו לכך תוצאות.

דליה: המסע החינוכי אכן לא המשיך, באופן שהתקיים, אך המשיך בדרך אחרת, ובשנים האחרונות השתפרנו פלאים. 

שי: ישראל, קח בחשבון שמדובר בסקר שבוצע בסמוך לתקופת הקורונה.

שיר: אני באמת חושבת שהיוזמה טובה, אך מהמספרים האלה לא באמת ניתן ללמוד משהו. המועצה לא באמת מעורבת במה שקורה ב'עמק המערבי'.

אייל: אגף החינוך מאוד מעורב. הסקר אינו פוליטי. זהו כלי עבודה, שנועד לשפר ולהשתפר. התמונה טובה ותמיד יהיה מקום לשיפור. עוד לפני הסקר, היינו ערים לנושא השמירה על השטחים הפתוחים והחלטנו לקיים שינוי במחלקה על מנת לבצע שיפורים. מנהל מחלקת האכיפה יכול להגיע ולספק את הנתונים, על מנת שתוכלו לראות את העשייה והשינויים שבוצעו. צריך לזכור שמדובר בשטחים נרחבים ביותר.

בנושא התשתיות הציבוריות: רוב היישובים ותיקים מאוד. הוותיקים שבהם בני 110. אנחנו מחפשים דרכים לטפל בנושא התשתיות הוותיקות. בחלק מהיישובים, משפרים תשתיות במסגרת ההרחבות, על פי נוהל חדש מול ישן של רמ"י. החומש הרביעי, שמורכב מ- 70% מימון מועצה, הנו נדבך חשוב לנושא הטיפול בתשתיות ביישובים. הסקר, בסך הכל, טוב. אנו מודעים לנקודות הפחות טובות ונפעל לשיפורן.

החלטה:

 • הוחלט להביא את נושא סקר שביעות רצון להצגה בפני חברי המליאה.
   
 1. דו"ח ביקורת לשנת 2021 ודו"ח הממונה תלונות הציבור

הדו"ח מחולק לשלושה חלקים: דו"חות על התנהלות המועצה, דו"חות על התנהלות ועדים מקומיים, דיווח הממונה תלונות הציבור.
הדו"ח כולל דו"חות ביקורת שנערכו בשנת 2021.
כל הדו"חות נדונו בוועדה לענייני ביקורת של המועצה ובמליאת המועצה.
צוות לתיקון ליקויים עורך מעקב אחר תיקון הליקויים ויישום המלצות שהתקבלו.

דיווח ממונה תלונות הציבור:

שנה 2021 השינוי 2020 השינוי 2019 השינוי 2018
תלונות מוצדקות 8 (20%) 10 400% 2 (83%) 12
תלונות מוצדקות בחלקן 2 (33%) 3 -- 3 50% 2
תלונות לא מוצדקות 10 43% 7 (36%) 11 (31%) 16
תלונות שלא נבדקו 1 (87%) 8 700% 1 (50%) 2
סך מס' התלונות 21 (25%) 28 65% 17 (48%) 32
מס' תושבים לכל שנה 43,138 1.5% 42,513 1.5% 41,874 1.3% 41,334
יחס תושבים : תלונות 1:2,504 65% 1:1,518 (38%) 1:2,463  97% 1:1,252


החלטה:

 • הוחלט להביא את נושא דוח ביקורת לשנת 2021 ודוח ממונה תלונות הציבור להצגה מול  חברי המליאה.

 

 1. דוח ביקורת על התנהלות הוועד המקומי בבית לחם הגלילית לשנת 2020

נמצאו ליקויים רבים בהתנהלות הוועד המקומי:

 • פרוטוקולים מישיבות הוועד אינם מפורטים
 • אין תכנית אסטרטגית ואין תכניות עבודה
 • לא נערך מעקב אחר ביצוע החלטות
 • הרשאות חתימה מנוגדות להוראות החוק, יו"ר אינו חותם על הוראות תשלום כמתחייב
 • לא נמצא נוהל רכש ואין תיעוד להליכי רכש שבוצעו
 • פרויקטים מאושרים ללא מסמך מקדים באשר לעלויות ותקציב, ובדיקה מול התקציב
 • לא נערך דיון לגבי המעקב התקציבי
 • לא נמצא תיעוד להליך קבלת עובדים

דוח הביקורת נדון בישיבת הוועדה לענייני ביקורת בתאריך 27/6/2022.

הוועדה ממליצה:

 • להנחות את מזכיר הוועד להקפיד על נהלי העבודה המחייבים
 • לזמן את מזכיר הוועד לדיון בממצאי הדו"ח
 • לקבוע לוח זמנים לתיקון הליקויים

החלטה:

 • הוחלט להביא את נושא דו"ח הביקורת על התנהלות ועד מקומי בית לחם הגלילית לשנת 2020 להצגה בפני המליאה.

 

 1. דו"ח ביקורת התנהלות בוועד המקומי בבלפוריה לשנת 2020

ממצאים:

 • מועדי ישיבות אינם מפורסמים לציבור ואין מעקב מתועד אחר ביצוע החלטות
 • לא נמצא הסכם עם הקבלן לשירותי גזם והובלות
 • הדו"ח הכספי לא הופץ לתושבים
 • היערכות לחירום: אין רשימת ציוד לחירום ואין תיעוד לתרגולי חירום.

בעקבות תלונות על התנהלות לא תקינה, ממליצה הביקורת, בין היתר, לאפשר לכל חברי הוועד להשתתף בפגישות עם גורמי חוץ, לשתף את כל חברי הוועד בתהליכים שבנושאים אסטרטגיים, בכל מקרה של ניגוד עניינים, לקבל חוות דעת משפטית. 

הדו"ח נדון בישיבת הוועדה לענייני ביקורת ביום 27/6/2022.

הוועדה ממליצה:

 • להנחות את מזכיר הוועד להקפיד על נהלי העבודה המחייבים
 • להציע לוועד להיעזר במרכז הגישור במועצה לפתרון המחלוקות
 • לקבוע לוח זמנים לתיקון הליקויים 

החלטה:

 • הוחלט להביא את נושא דו"ח הביקורת על התנהלות הוועד המקומי בלפוריה לשנת 2020 להצגה בפני חברי המליאה.

 

 1. בחירת מועמדים לוועדת ביקורת של הוועד המקומי בהושעיה
  בהתאם להוראות צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 1958:
 • ועדת הביקורת של הוועד המקומי תמנה בין 3-5 חברים
 • מליאת המועצה נדרשת לבחור את חברי ועדת הביקורת מתוך רשימת תושבים שהציעו את מועמדותם

חברי ועדת הביקורת בהושעיה הודיעו על סיום כהונתם. בהתאם, פורסם קול קורא והוגשו שלוש מועמדויות לבחירה: אריה חתן, איתן נוזיק, זמירה רוז.

החלטה:

 • הוחלט להביא את נושא בחירת המועמדים לוועדת הביקורת של הוועד המקומי בהושעיה לאישור חברי המליאה.

 

 1. ביטול מינויים של חברי ועדת הביקורת של הוועד המקומי בבלפוריה

בישיבת מליאה מס' 28 מיום 30.1.2022, אושרו המלצות דו"ח ביקורת בנושא: "ממצאי דוחות ביקורת בישובים לשנת 2020".
בין היתר, הוחלט במליאה לבטל את מינויים של חברי ועד הביקורת של הוועד המקומי ביישוב, שבו לא יגישו דו"ח ביקורת שנתי ולקיים הליך לבחירת חברי ועדת ביקורת חדשים.

ועדת הביקורת של הוועד מקומי ביישוב בלפוריה, לא הגישה דוחות ביקורת לשנים 2020 ו-2021.

בהתאם להחלטת המליאה, מובא לאישורה ביטול מינויים של חברי ועדת הביקורת של הוועד המקומי בלפוריה ולהתחיל הליך לבחירת מועמדים אחרים לוועדה.

שמות חברי הוועדה הקיימת: אבירם כהן, לירון לב, אילן אלאל.

החלטה:

 • הוחלט להביא את נושא ביטול מינויים של חברי ועדת הביקורת של הוועד המקומי בבלפוריה לאישור חברי המליאה.

 

 1. רגולציה של רשות המים - הסדרה של נושא הביוב - אישור 'יובלי העמק' כספק כפרי ביתי 

רשות המים אישרה (לאחר שנים של בחינת מודלים, כולל 'יובלי העמק') להגדיר את חברות המים של המועצות כ'ספק כפרי ביתי' תוך הקצאת משאבים כספיים והחלת אמות מידה, בדומה לתאגידי מים וביוב. מחירי המים לצרכן שווים בכל ישוב בישראל אך לכל תאגיד תעריף רכישת מים שונה וכך, נוצר מרווח כספי המיועד עבור עלויות בפועל והשקעות הנדרשות לכל תאגיד, בהתאם למצבו.

בניגוד לעיריות, מועצות אזוריות לא מחויבות בהקמת תאגידי מים וביוב. החל ממשנת 2023 כל חברה כלכלית של מועצה אזורית, תוכל לקבל תעריף רכישת מים משלה, בהתאם לעלויות תחזוקה והפעלה, כולל השקעות נדרשות בדומה לתאגידים, הן למים והן לביוב. בתחילה כללים אלו יחולו על 4 חברות, כאשר יובלי העמק היא אחת מהן. בהתאם לסימולציה של רשות המים, שנערכה לחברת 'יובלי העמק' ובהתאם לנתונים שהתבקשנו להעביר, מסתמן שהמרווח השנתי של 'יובלי העמק' יהיה כ- 6 מיליון ₪. סכום זה נובע ממחיר קניית מים מוזל לספק כפרי ביתי, שישמשו להשקעה בתשתיות מים וביוב ביישובים ובאזורי התעשייה שברחבי המועצה. קבלת המענקים הללו מרשות המים מחייבים את 'יובלי העמק' לעמוד באמות מידה מחמירות, בעיקר בנושא השירות לצרכן, כפי שמתבצע בתאגידי המים. בסיום כל שנה, החברה תימדד בהתאם ליעילותה. בייעול - המרווח יגדל,  שכן כל המודל בנוי מתמריצים. ב- 1.1.22 המועצה העבירה ל'יובלי העמק' את הרישיון לאספקת המים לאחוזת ברק, מנשית זבדה, סואעד חמירה, קיבוץ מרחביה, קיבוץ הסוללים, מושב בלפוריה, קיבוץ כפר החורש והרחבות היישובים.

כוונתה של רשות המים, שכבר בחודש אוקטובר יהיה נושא ההסדרה של הביוב מוכן על השולחן, עבור מי שירצה להצטרף ועל כן, יש להיערך בתחום הביוב. לתושבים לא יהיה שינוי בתעריפי מים. השינוי הגדול הוא שהיישובים שיצטרפו, לא ישאו בעלויות תחזוקת תשתיות המים והביוב, אלא 'יובלי העמק' תעשה זאת, בהתאם להיותה ספק כפרי ביתי. זוהי בשורה גדולה ליישובים שיצטרפו.

 

  אורי: מה המנגנון? מי קובע מה העדיפות של ישוב אחד על השני? הנושא מאוד מורכב.

צחי: יש מנגנון לגודל, כלומר ככל שהנכסים יעלו כך יעלה התגמול. התושב לא רואה שום עליית מחירים, ישנו מנגנון שאם כל התשתיות יוחלפו והכל יעבוד כמו שצריך אולי עם הזמן יראו גם ירידת מחירים.

  אורי: באפריל 2024 נבקש לבחון את הכדאיות שוב, הצגת הפער לעומת הקיים והשוואה בין אז לעכשיו מבחינת היעד שהוצג של 6 מלש"ח.

  אייל: זו הזדמנות פז לקבל כספים מהמדינה. אנו לא כופים את הנושא, מי שמעוניין - ברוך הבא, ומי שלא - יכול להמשיך כמו היום. מאז ומתמיד, אנו נוהגים בשקיפות ואכן, ניתן יהיה להראות השוואה בהמשך, על מנת להוכיח את הכדאיות שבמעבר.

החלטה:

 • הוחלט להביא את נושא הרגולציה של רשות המים – הגדרת יובלי העמק כספק כפרי ביתי לאישור חברי המליאה.

 

 1. אישור שמות רחובות ביישוב עדי

בישיבת ועד מיום 30.4.2018 לאחר עיון בהצעות שהוגשו ע"י התושבים, נבחרו השמות הבאים: תמר, אלה וגפן.

החלטה:

 • הוחלט להביא את אישור שמות הרחובות ביישוב עדי לאישור חברי המליאה.

 

 1. אישור תבחינים לתמיכות לשנת 2023

ועדת תמיכות התכנסה לקביעת תבחינים, למתן תמיכות לשנת 2023.  מצ"ב התבחינים המוצעים. יש שינוי אחד שבוצע בתבחינים - סעיף 8.3 תנועות נוער, נכנס בקטגוריה 'תנועות וארגוני נוער'.

שיר: אני מתנגדת. למה להכניס לתוך הקטגוריה גם את ארגוני הנוער? אני לא רוצה להכשיר את הקרקע ל'שומר החדש' בדרך הזאת. אני מבקשת שהסעיף יחזור להיות כפי שהיה קודם.

דליה: היום אנו עובדים עם ארבע תנועות נוער. מכיוון שאנחנו נכנסים לעבוד עם ארגון נוער חדש של החברה הערבית, יש צורך שהסעיף יכלול את כלל תנועות וארגוני הנוער הקיימים.

שיר: יש תנועות נוער ערביות רבות, שהן תנועות נוער מצוינות. לאפשר תמיכה לארגון הנוער 'השומר החדש' זה לתת פרס לדבר מאוד גרוע שקרה פה אצלנו, לא מזמן. בואו לא נעמיד פנים - הם יצרו משבר רציני.

אייל: המטרה היא הילדים שלנו, והם בחרו להשתייך לתנועה או ארגון כזה או אחר. התנועה היא אמצעי לתת לילדים שלנו את האפשרות ליהנות מפעילויות כאלה ואחרות.

זיו: בסעיף איכות הסביבה, רשום 'מוסד'. מבקש שזה יהיה כמו בתנועות הנוער, שלא יופיע רק מוסד. המילה 'מוסד' מגבילה את העמותות באפשרות לקבל תמיכה.

עודד: מותר לתמוך רק מוסד ציבור ולכן נצמדנו להגדרה הזו, כפי שהיא בנוהל התמיכות של משרד הפנים.

זיו: יש לוודא שהעמותה הפועלת כנגד הקמת שדה התעופה מוגדרת כמוסד ואם לא, אז להרחיב את הסעיף כך שתהיה התאמה. מבקש להוסיף הערה כללית שכל התבחינים האלה הם תחת הגדרות משרד הפנים ועל כן, על המגישים לבדוק שהם עונים להגדרות.

שגיא: חשוב שתבינו שכל סעיף וסעיף מתוקצב כחלק מסך כל התקציב הכולל, שמוקצה לטובת מתן תמיכות.

צחי: אנו נבצע בדיקה לשאלות - מהי 'פעילות סבירה' ומה ההגדרה ל'מוסד'.

אורי: אני מבקש לבדוק כיצד ניתן לאפשר למוזיאונים הקטנים שנמצאים באזורינו ליהנות גם הם מהתמיכה המוצעת. דווקא למוזיאונים הקטנים צריך לעזור, ועכשיו זה הזמן. התבחין לא מאפשר לעזור למוזיאונים הקטנים ולכן התמיכה לא תתאפשר.

שגיא: אנחנו מתקצבים כל סעיף וסעיף בתבחינים. ישנו תקציב למוזאונים שמוכרים ומוזיאונים שלא מוכרים.

שי: כל נושא התבחינים ומתן התמיכות הינו תלוי בתקציב המועצה באם הוא יפגע לא נוכל לתת תמיכות כלל.

אורי: מבקש שתבצעו סימולציה טרם המליאה ותראו איך נותנים למוזיאונים הקטנים גם כסף מספק לתמיכה סבירה.


החלטה:

 • הוחלט להביא את נושא אישור תבחינים לתמיכות לשנת 2023 לאישור חברי המליאה.

 

 1. אישור חכירה ורישום בטאבו - הסדרת רישום נכסי מועצה

על המועצה לאשר את רישום זכויות המועצה בלשכת רישום המקרקעין, במבנים המפורטים להלן, על פי החוזים המפורטים להלן:

א.  גוש: 12713 חלקה: 63 - בשלמות, ישוב: כפר יהושע (חוזה חכירה 21535546א), מועדון פיס.

    ב.  גוש: 17889 חלקה: 19 - בשלמות, ישוב: כפר ברוך (חוזה חכירה 21519490א'), גן ילדים.

    ג.  גוש: 17889 חלקות: 20, 21 - בשלמות, ישוב: כפר ברוך (חוזה חכירה 21186811א'), גן תות וחרוב.

    ד.  גוש: 17889 חלקה: 22 – בשלמות, ישוב: כפר ברוך (חוזה חכירה 21518872א'), בית העם.

החלטה:

 • הוחלט להביא את נושא אישור החכירה והרישום בטאבו - הסדרת רישום נכסי מועצה, לאישור חברי המליאה.

 

 1. מתן ערבות המועצה להלוואת ועד מקומי אלון הגליל

הוועד המקומי באלון הגליל מעוניין ליטול הלוואה על סך 1,200,000 בערבות המועצה, לצורך הקמת מבנה רב-תכליתי ביישוב. קיבלנו שלוש הצעות, משלושה בנקים שונים ושתי הצעות מאותו בנק ששיפר את ההצעה.

יריב: אני דואג לגבי יכולת ההחזר - האם קיימת ליישוב יכולת החזר? אנו נמצאים בשנה אחרונה של ועד מקומי, כלומר - הוועד יכול לקחת עכשיו הלוואה ולהגיד 'אני עוזב' והוועד החדש "ישבור את הראש".

שגיא: תתבצע בדיקה בנוגע ליכולת החזר ההלוואה.

החלטה:

 • הוחלט להביא את נושא מתן ערבות המועצה להלוואת ועד מקומי אלון הגליל, לאישור חברי המליאה.

 

 1. שינוי מורשי חתימה בבית הספר היסודי בהרדוף, בית הספר המקיף בהרדוף, בית הספר 'עמקים תבור' במזרע

שינוי מורשי חתימה – בית הספר היסודי, הורים - 'ולדורף' הרדוף

להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י בנק הפועלים סניף מגדל העמק (להלן: "הבנק"), בקשר עם חשבון מספר 665700 (להלן : "החשבון"), לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק בקשר עם החשבון ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון.  

אייל לנג - מנהל בית הספר (במקום אורי עברי)
גלית ארז - מנהלנית בית הספר (במקום אורי סלע)
שרון גולני  – מזכירת בית הספר 

 

שינוי מורשי חתימה - בית הספר היסודי, רשות - 'ולדורף' הרדוף

להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו על ידי בנק הפועלים סניף מגדל העמק (להלן: "הבנק"), בקשר עם חשבון מספר 665719 (להלן: "החשבון"), לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק בקשר עם החשבון ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון.  

אייל לנג - מנהל בית הספר (במקום אורי עברי)
גלית ארז - מנהלנית בית הספר (במקום אורי סלע)
שרון גולני – מזכירת ביה"ס 

שינוי מורשי חתימה- בית הספר 'עמקים תבור' - הורים

להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י בנק הפועלים סניף מגדל העמק (להלן: "הבנק"), בקשר עם חשבון מספר 685949 (להלן : "החשבון"), לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק בקשר עם החשבון ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון.  

נגה בן יעקב - מנהלת בית הספר (במקום דוד גורן)
נורית פלינסקי - מינהלנית בית הספר (במקום צחי אייזנר) 
עדי נס – נציג ועד ההורים 

שינוי מורשי חתימה- ביה"ס עמקים תבור- רשות

להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י בנק הפועלים סניף מגדל העמק (להלן: "הבנק"), בקשר עם חשבון מספר 583364 (להלן : "החשבון"), לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק בקשר עם החשבון ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון.  

נגה בן יעקב - מנהלת בית הספר (במקום דוד גורן)
נורית פלינסקי - מינהלנית בית הספר

החלטה:

 • הוחלט להביא את נושא שינוי מורשי חתימה בית הספר היסודי בהרדוף, בית הספר המקיף בהרדוף ובית הספר 'עמקים תבור' במזרע, לאישור חברי המליאה.

 

 1. תב"רים - הוצגה טבלת התב"רים -  21 אוגוסט 2022 באלפי ש"ח 
מס' תב"ר שם תב"ר מקורות הערות
    תקציב קיים עדכון תקציב לאחר עדכון
2096 בית כנסת שדה יעקב משרד הבינוי והשיכון 75   75 הגדלת התב"ר
השתתפות היישוב (היטלי השבחה) - קידום ממומן   300 300
השתתפות היישוב   69 69
חומש שלישי (מצ'ינג ישוב)   28 28
חומש שלישי (מועצה)
  28 28
      75 425 500  
2124 בית כנסת אחוזת ברק עמותת בית הכנסת 1,300 900-  400 הגדלת התב"ר
ועד מקומי 400 900 1,300
חומש שלישי (מועצה) 400   400
משרד הדתות 500   500
תרומה   900 900
      2,600 900 3,500  
2240 מסגד - סואעד חמירה משרד הפנים 308 189 497 הגדלת התב"ר
משרד הבינוי והשיכון   1,548 1,548
השתתפות המועצה (הלוואת פיתוח)   1,051 1,051
             
2010 תשתיות עבור 30 יחידות דיור - גבת משרד הבינוי והשיכון 723 194 917 הגדלת התב"ר (הרשאה ממשרד הבינוי והשיכון
      723 194 917  

 

החלטה:

 • הוחלט להביא את נושא תב"רים לאישור חברי המליאה.

 

 1. שונות:
 • התקשרות עם מסיעים לגבי מסלולים שההצעות שהוגשו מטעמם, נפסלו במכרז ההסעות, המועצה קיימה

הליכי הטיפול:

 • לאחר בדיקה חוזרת של תכנית ההסעות, הוחלט "לשחרר" שני אוטובוסים צהובים מהמסלולים שיועדו להם, לטובת נסיעות קצרות במרכז העמק.
 • בוצעו שינויים בשני המסלולים הנ"ל וקבלנים שזכו באוטובוס אחד במכרז במסלול זה, יסיעו גם את האוטובוס השני:
 1. חנתון לגבעת אלה – ולאחר מכן גבעת אלה לויצ"ו נהלל
 2. אלון הגליל לגבעת אלה – ולאחר מכן גבעת אלה לויצ"ו נהלל

לאחר קבלת נתונים מדויקים מאגף החינוך דייקנו את הסידורים בהתאם.

תאור המסלול

אומדן

הפעולה שנעשתה (אמדן + אחוז הנחה)

הזכיין

עלות הנסיעה

אשכול עדי לויצ"ו נהלל

309 ₪ לנסיעה (4)

הצעות מחיר ל-4 קבלנים עם אומדן 550 ₪ לנסיעה

סעסעאני

539 ₪

אשכול שמשית הסוללים ל"עמק המערבי"

300 ₪ לנסיעה שמשית (7)

255 ₪ לנסיעה הסוללים (2)

הצעות מחיר ל-4 קבלנים עם אומדן 500 ₪ לשמשית, 450 ₪ להסוללים

ג'אד

490 ₪ שמשית

441 ₪ הסוללים

אשכול אחוזת ברק דברת ל'עמקים תבור'

250 ₪ לנסיעה (8)

הצעות מחיר ל-4 קבלנים עם אומדן 450 ₪ לנסיעה

ע. תמר

445 ₪

אשכול מזרע ל'עמק יזרעאל'

177 ₪ (2)

הצעות מחיר

חנניה פרץ

270 ₪

 

אשכול רמת דוד וגניגר ל'דמוקרטי'

208 ₪ (1)

הצעות מחיר

מסיעי העמק

257 ₪

אשכול יפעת לשגיא

175 ₪ (1)

אוטובוס צהוב יבצע

מועצה

 

מסלול בלפוריה  ל"עמק יזרעאל"

 פיזור

223 ₪ (2)

 

אוטובוס צהוב יבצע

מועצה

 

מסלול גבת רמת דוד ל"עמק המערבי" (בוקר)

149 ₪ (1)

אוטובוס צהוב יבצע

מועצה

 

פיזור תמרת 14:00 מויצ"ו נהלל

163 ₪ (1)

עדיין פתוח

 

 

אשכול בית שערים ל"יסודי נהלל"

180 ₪ (2)

אוטובוס צהוב אחד יבצע, השני עדיין פתוח

 

 

אשכול בית שערים לויצ"ו נהלל

163 ₪ לנסיעה (2)

אוטובוס צהוב אחד יבצע, השני עדיין פתוח

 

 

 

סיבות למצב :

 • משבר נהגים בתחבורה הציבורית – מחסור חמור בנהגים
 • עלייה חדה של  מחיר הדלק
 • עומס רב בכבישי העמק – אינו מאפשר שילובי הסעות
 • "אפקט קורונה" ועליית מחירים במשק, באופן כללי
 • מחירי הנסיעות בעמק (עד לקיום המכרז) היו מאוד נמוכים וחברות המשיכו לעבוד במחירים לא ראליים

לידיעה: עדיין נותרו מספר הסעות ללא זכיין, במחיר סביר – בעיקר לפיזור של שעה 14:10 מויצ"ו נהלל ליישובים קרובים כמו בית-שערים, תמרת וגבעת-אלה.

הפתרונות האפשריים:

 • הסעות במחיר מופרז - 450 ₪ למסלול (פתרון שאנו לא מצדדים בו)
 • תלמידים ייאלצו להמתין 10-15 דקות ואוטובוס צהוב שמפזר את תלמידי בית הספר היסודי, יחזור להסיע אותם.

החלטה:

 • הוחלט להביא את נושא הטיפול במסלולים שנפסלו במכרז ההסעות שהמועצה קיימה, לידיעת חברי המליאה.

שאילתה של זיו ורהפטיג: מדוע ב'יזרעאלים' אין קבלת קהל? בעוד ששאר הוועדות כבר הסירו את הגבלות הקורונה? רק אצלנו נותרו ההגבלות.

שי: ניתן לקבוע פגישה ולהגיע עם מתכנן.

אייל: במקום לקיים שעות פעילות, כעת קובעים פגישות מראש. לאחר החגים, ימי רביעי יהיו ימי קבלת קהל.

 

על החתום: אייל בצר - ראש המועצה | צחי אייזנר - מנכ"ל המועצה