The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

לוגו המועצה האזורית עמק יזרעאל

 

 

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 32 מיום 31 ביולי 2022 ג' תמוז התשפ"ב

נוכחים:
אייל בצר, דליה אייל, אבי סמוביץ', שי יזרעאלי, זיו ורהפטיג, יעקב איציק, בן זייד, אייל ברש, אברהם כץ, יריב בן עזר, רחל בן חורין, יוסי גת, אלי בראל, טטיאנה בונצ'וק, רפאל פלט, אייל יבוביץ, ישראל ויזל, יוחאי פורת, רמי יחיא, תמי נתיב, עופר עמר, ארז בלסקי, מירה גלס, יורם רז, נועם הולנדר, שמוליק דודאי, עודד טל, שמר ויניק, דורית סלע, אורי קירי, גל בריל, שיר פרסאי ברניב

חסרים:
תומר רגב, אפי קדרון, איתי אדמון, יואל טסלר, איתמר זליגמן, יובל גולדשטיין, ארז יפלח, עומר סעאידה, טאהא סואעד, צליל אבני, רז קרני, אלי בן סימון, אילן סופר.

משתתפים:
צחי אייזנר, עו"ד עודד דונג, דודו גורן, אפיק ונה.

על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה

 1. אישור פרוטוקול מליאה מס' 31.
 2. אישור שכר מנהלת מחלקת בינוי - ירדן לביא מורג, טווח של 30%-40% משכר מנכ"ל.
 3. אישור שכר מנהל מחלקת תכנון אזורי ויישובים - דור כרמי, טווח של 30%- 40% משכר מנכ"ל.
 4. אישור שיר לבו כנציגת ציבור בדירקטוריון כחול לבן. 
 5. אישור שלושה חברי מליאה לוועדה לאישור עבודה נוספת - דליה אייל, יוחאי פורת וגל בריל.
 6. 254-1044213 - שינוי יעוד קרקע – כעביה.
 7. תב"רים.

עדכוני ראש המועצה:

שדה התעופה
הנושא כל הזמן על הפרק. בשלב זה, לא ברור האם הבחירות ישפיעו על המלצת הוועדה. עמדתנו היא שיש להקים שדה תעופה בחיפה ובנגב. חיפה יוצר קונצנזוס בקרב כל הרשויות המקומיות בצפון וכן, בקרב הערים בדרום ובמרכז.

שיפוצי קיץ
ההיקף הכספי של השיפוצים הנו 5 מיליון ₪. השיפוצים כוללים, בין היתר, החלפת גגות אסבסט בנהלל ובשריד, החלפת מזגנים בויצו, רכש של טכנולוגיה ומחשבים בהיקף של כ- 750,000 ₪ ועוד.

ותיקים
בימים אלה תפורסם חוברת שיפורטו בה כל הפעילויות והשירותים בנושא הוותיקים.

כביש 71 ו- 73 
הכביש פקוק. אנו פועלים מול חברת 'נתיבי ישראל'. לדעתנו, יש הכרח בכביש נוסף, לאורך תוואי הרכבת (כביש 71), שיפחית את העומס. לכן, אנחנו פועלים בשני מסלולים: האחד - קידום כביש 71, לאורך תוואי הרכבת; השני – ביצוע שיפורים בכביש 73. בשבוע הבא, תתקיים פגישה עם 'נתיבי ישראל'.מחלפים בצפון המועצה
בעקבות תכנון רכבת קלה לאורך כביש 79, מהנדס המועצה שלח מכתב למשרד התחבורה, על מנת לקדם תכנון להפרדה מפלסית, בצומת המוביל ובצומת שפרעם. שלחתי למשרד התחבורה מכתב משותף עם ראשי הרשויות הסמוכות לכביש 79, בו מבוקש לתכנן ולתקצב הפרדה מפלסית שתאפשר את כל הפניות הדרושות בצמתים הנ"ל. בפגישה שנערכה עם ניסים פרץ, ניסים תמך בבקשתנו.

המרכז הרפואי 'העמק'
לאחר מספר פגישות עם ראשי רשויות ואנשי קופ"ח כללית, הוחלט לעלות מדרגה, באמצעות אשכול גליל עמקים ולצאת למאבק לשדרוג בית חולים 'העמק', במטרה להפוך אותו לבית חולים על. זאת, בדגש על הקמת מחלקת לב ומחלקה לצינתורי מוח. תתקיים פגישה עם מ"מ מנכ"ל הכללית - רו"ח אלי כהן ב- 04.08.2022 לבחינת שת"פ עם האשכול. נכנסנו לעמותת הידידים (דליה אייל חברה בעמותה)

אמפי כפר ברוך/כספי פיס
בשנים האחרונות, מופעל עלינו לחץ להפסיק את הפעילות בויצו נהלל.
יש לנו שטח ציבורי באזור התעשייה שגיא 2000. לאחר דיון, החלטנו שזה המקום הנכון להקים בו אמפי. נפעל לקבלת השתתפות במימון ממפעל הפיס.

בית ספר בעין דור
קבוצת תלמידים מעין-דור וגזית, לומדים מזה שלוש שנים במועצה המקומית יבניאל. המועצה והיישובים הגישו למשרד החינוך בקשה להקמת בית ספר יסודי בעין דור. נכון לרגע זה, טרם התקבלה החלטה. אנחנו מצפים שמשרד החינוך יאשר סמל בית ספר בשנה הנוכחית, או לכל המאוחר בשנה הבאה. זאת, על מנת לתת מענה לילדי עין דור וגזית. אם וכאשר נקבל את האישור, הכוונה היא להקים בית ספר צומח, שיגדל בהדרגה.

קייטנות ופעילויות נוער
כ- 2,000 ילדות וילדים השתתפו במגוון קייטנות.
במהלך החופש, יתקיימו פעילויות לנוער. בימים אלה יוצאים למחנות הקיץ. יישר כוח לכל העושים במלאכה!

אירועי 'לילה לבן'
אירועי מחלקת התיירות לילות לבנים יתקיימו בין התאריכים 9-11/8/2022 באתרי תיירות שונים בעמק.

מסע 'דרך ארץ'
מסע של שלושה ימים, המיועד לנוער, המלמד על מורשת הקרב של בני העמק. עתיד להתקיים בתאריכים 24-26/8/2022.

מפעל ע.כ שיבולת דגן
המפעל יפסיק עבודתו, החל מהיום. ניתנו לא מעט הזדמנויות. אנחנו לא שמחים על כך שהמפעל נסגר, אך אין לנו ברירה, משום שלא עמד בתנאי המשרד להגנת הסביבה לקבלת רישיון עסק. הצענו למפעל לעבור לאחד מאזורי התעשייה ואם יחליט שחפץ בכך, ננסה לסייע.

 1. בקשה להעלאת נושא שלא מן המניין
  אישור המלצת ועדת מכרזים – מכרז פומבי 10/2022 – למתן שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ולהסעות אקראיות ומיוחדות שנת הלימודים תשפ"ג.
 • אושר לעלות את הנושא לדיון מליאת המועצה

ההחלטה התקבלה פה אחד.

 

 1. אישור פרוטוקול מליאה מס 31
 • פרוטוקול מליאה מס' 31 – אושר פה אחד.
   
 1. אישור שכר מנהלת מחלקת בינוי - ירדן לביא מורג, טווח של 30%-40% משכר מנכ"ל
  ירדן מחליפה את מתן - מנהל מחלקת הבינוי. טווח השכר ינוע בין 30%-40% משכר המנכ"ל.

    ירדן החלה לעבוד ב- 7/7. שכרה יהיה קרוב ל- 40%, שכן, מגיעה עם ותק קודם.

 • החלטה: המועצה מאשרת את שכרה מנהלת מחלקת בינוי - ירדן לביא מורג, הטווח של 30% - 40% משכר מנכ"ל

אושר פה אחד.

 

 1. אישור שכר מנהל מחלקת תכנון אזורי ויישובים - דור כרמי, טווח של 30%-40% משכר מנכ"ל
  אישור שכר מנהל מחלקת תכנון אזורי ויישובים לדור כרמי, שמחליף את ענבל קורן רייסנר.

בעקבות בקשות של היישובים, פיתוח התשתיות הציבוריות בהרחבות מבוצע על ידי המועצה. לכן, התפקיד חשוב. נוצר עומס ואנו זקוקים לאדם איכותי ומוכשר שירכז את התחום הזה על הצד הטוב ביותר.
מבוקש לאשר טווח שכר של 30%-40% משכר מנכ"ל.

 • החלטה: המועצה מאשרת את שכרו של מנהל מחלקת תכנון אזורי ויישובים דור כרמי, בטווח של 30% - 40% משכר מנכ"ל

אושר פה אחד.

 

 1. אישור שיר לבו כנציגת ציבור בדירקטוריון כחול לבן
  אנו מבקשים למנות את שיר לבו כנציגת ציבור בדירקטוריון כחול לבן, הגיעה לראיון ומאוד הרשימה. אנו חושבים שהיא תתרום רבות, בעלת ניסיון.
 • החלטה: המועצה ממנה את שיר לבו כנציגת ציבור בדירקטוריון כחול לבן

אושר פה אחד.

 

 1. אישור 3 חברי מליאה לוועדת לאישור עבודה נוספת - דליה אייל, יוחאי פורת וגל בריל
  חברי המליאה ביקשו בעבר, שתוקם ועדה שתבחן מתן אישורים לעובדי המועצה לעבוד בעבודה נוספת ותגבש המלצות. הבקשה נבעה מהצורך שהנושא יגיע למליאה באופן מגובש, אחרי שנידון בצורה מסודרת בוועדה מצומצמת.

חברי הוועדה: מנכ"ל המועצה, מנהלת מש"א, יועמ"ש ושלושה נציגים מהמליאה.
מכיוון שחלק מנציגי המליאה שנבחרו בעבר אינם מכהנים עוד כחברי מליאה, אנו מעוניינים למנות נציגים חדשים לוועדה; דליה אייל, יוחאי פורת וגל בריל.

עודד: הנושא מגיע למליאה לאישור בכל מקרה, אך מכיוון שביקשתם שהנושא יובא עם המלצות, הוקמה הוועדה.

החלטה:

 • המועצה בוחרת בדליה אייל, יוחאי פורת וגל בריל כנציגי המליאה בוועדה לאישור עבודה נוספת, לצד מנכ"ל המועצה, מנהלת מש"א והיועמ"ש.

אושר פה אחד.

254-1044213 הגשת תכנית לשינוי יעוד קרקע – כעביה

       התכנית משנה ייעוד קרקע חקלאית למגורים ומסדירה מבנים קיימים בכעביה. המבנים נמצאים, בחלקם, בשטח השיפוט של המועצה האזורית עמק יזרעאל.
       התכנית נידונה בישיבה של הוועדה המקומית בתאריך 16.2.2022, והומלצה להפקדה בוועדה במחוזית לאחר מילוי התנאים.

הוועדה המחוזית לא הפקידה את התכנית, היות ויזם התכנית לא עומד בדרישות הקבועות בחוק להגשת התכנית. המועצה רשאית להגיש תכניות בתחום שיפוטה ולכן, התבקשנו להצטרף כמגישי התכנית.

המועצה המקומית כעביה-טבאש-חג'אג'רה העבירה התחייבות לשאת בכל חיבורי התשתיות והשירותים המוניציפאליים ובנוסף, מתחייבת לשפות את המועצה האזורית עמק יזרעאל בגין כל תביעה שתוגש כתוצאה מאישור התכנית.

חברי המליאה מתבקשים לאשר למועצה לחתום על התכנית כמגישת התכנית.

אייל: ועדת הגבולות החליטה להוציא את השטחים מהמועצה. השרה לא חתמה עדיין על התכנית. בינתיים, יש בנייה וצריך להתקדם איתה. לכן הסכמנו להצטרף כמגישי התכנית, בתנאי שנקבל כתבי שיפוי מתאימים.

      שי: מדובר בהסדרה של מבנים קיימים.

שאלה: מדוע אנחנו צריכים לאשר דבר מה שנעשה בדיעבד ועכשיו אנחנו צריכים להגיד בסדר?

אייל: הוועדה המקומית החליטה להמליץ על הפקדת התכנית, כך שמבחינה תכנונית, העמדה שלנו היא שנכון לקדם את התוכנית. החתימה מתבקשת בגלל שהיזם לא עומד בתנאים הנדרשים להגשת תכנית.

שי: הוועדה המקומית דנה בבקשה, לאחר שקיבלה כתב שיפוי כמו בכל תכנית אחרת וכמו שאייל אמר, המועצה המקומית נתנה למועצה האזורית כתב שיפוי. לא ניתן לקחת מהמועצה ולו אגורה אחת.

אייל: אנו נקיים כעת הצבעה לאישור הנושא.

 • מליאת המועצה מחליטה להגיש את תכנית 254-1044213 - שינוי יעוד קרקע – כעביה: 25 בעד, 4 נמנעים, 1 נגד.

 

 1. תב"רים

להלן טבלת התב"רים;

מספר תב"ר שם תב"ר מקורות תקציב קיים עדכון תקציב לאחר עדכון הערות
2299 שיפוץ חדרי ההלבשה בבית האמנויות קרנות מועצה - 100 100  החלטה של ישיבת צוות פיתוח מיום 27/6/22 
       
      - 100 100  
2302 שיפוץ מרפאת שיניים אלונים קרן חלף היטל השבחה (ישוב) - 570 570  החלטה של ישיבת צוות פיתוח 28/4/22
       
      - 570 570  
2303 פרויקט 'קומפוסטר לכל תושב' משרד לפיתוח הפריפרייה הנגב והגליל - 425 850  הרשאה מהמשרד לפיתוח הפריפרייה הנגב והגליל 
מתב"ר קודם (איכס"ה) - 425  
      - 850 850  
2045 כבישים תל עדשים 2018 השתתפות היישוב 3,629 - 3,629  השלמה ל- 100% לפי החלטה של המליאה
הכנסות מהתב"ר הקודם 378 - 378
קרנות מועצה - פיתוח כבישים (מקור - חוקי עזר) 1,000 1,000 2,000
      5,007 1,000 6,007  
2300  אלון הגליל - 30 יח"ד ציבורי הכנסות השתתפות בעלים - 5,653 5,653  אישור עלויות פיתוח משרד השיכון - אלון הגליל 
משרד הבינוי והשיכון - 1,049 1,049  תב"ע מס' 15286/ג
         
      - 6,702 6,702  
2301 אלון הגליל - 30 יח"ד פרטי הכנסות השתתפות בעלים - 2,001 2,001 אישור עלויות פיתוח משרד השיכון - אלון הגליל
        תב"ע מס' 15286/ג
         
      - 2,001 2,001  
2304 מיזוג אולם הספורט - גבת משרד התרבות והספורט - 550 550 הרשאה של משרד התרבות והספורט,
מפעל הפיס - 500 500 הרשאה של מפעל הפיס
         
      - 1,050 1,050  
2305 מיזוג אולם הספוט - שריד מפעל הפיס - 450 450 הרשאה של מפעל הפיס
       
      - 450 450  
2306 מיזוג אולם הספורט - נהלל מפעל הפיס - 350 350 הרשאה של מפעל הפיס
       
      - 350 350  
2307 שיפוץ בית הספר העל יסודי ויצו נהלל מפעל הפיס - 500 500 הרשאה של מפעל הפיס
       
      - 500 500  
2308 שיפוץ מועדון הנוער גניגר קרנות מועצה - חומש חלק המועצה - 50 50 החלטה של צוות הפיתוח 13/6/22
השתתפות היישוב - 50 50
תב"ר נגישות (1970) - 25 25
      - 150 125  
2309 שיפוץ בית התינוקות דברת השתתפות היישוב מהיטלי השבחה - 110 110 החלטה של צוות פיתוח 2/5/22
       
      - 110 110  
2193 הרחבה תמרת השתתפות בעלים 4,050 8,650 12,700 התאמת התב"ר לתקבולים ממשתכנים
       
      4,050 8,650 12,700  
 • תב"רים - אושר פה אחד
 1. אישור המלצת ועדת מכרזים לאשר התקשרות למתן שירותי הסעות בקווים בהם לא הוגשו הצעות במסגרת מכרז 10/2022, או שההצעות שהוגשו עלו על המחיר המירבי ובשל כך, נפסלו על הסף.

צחי: המועצה פרסמה מכרז פומבי 10/2022 – למתן שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ולהסעות אקראיות ומיוחדות בשנת הלימודים תשפ"ג.

המכרז לחינוך המיוחד התנהל ונבחרו זוכים לכל הקווים. במכרז לחינוך הרגיל, נותרו מספר מסלולים, אשר הוגשו עבורם הצעות שעולות על המחיר המירבי אשר נקבע בתנאי הסף, ולכן ועדת המכרזים פסלה את ההצעות לקווים אלה על הסף. למספר מצומצם של קווים לא הוגשו הצעות כלל.

המלצת ועדת מכרזים:
לגבי המסלולים, שעבורם לא התקבלה הצעה ולגבי המסלולים אשר לגביהם הוגשו הצעות גבוהות מהמחיר המרבי, מומלץ שמליאת המועצה תחליט להתקשר ללא מכרז, מהטעם שעריכת מכרז לגבי קווים אלה לא תביא תועלת.

הסמכות לאשר את ההתקשרות ללא מכרז היא של מליאת המועצה ברוב חבריה והוועדה היא גורם ממליץ בלבד.

ככל הנראה ינוהל מו"מ וההתקשרות תובא לאישור המליאה ברוב חבריה, אך צריך לקחת בחשבון כי הסכום יחרוג מהסכום המרבי במכרז.

אורי: מי בדק את הכדאיות לגבי הקווים של אוטובוסים של המועצה אל מול הקווים שהוצאו למכרז?

צחי: התבצעה בדיקה נרחבת בנוגע לשיבוץ הקווים לאוטובוסים הצהובים וכן לקווים החיצוניים.

יריב: נכון לנהל מול המציעים מו"מ ולהגיע למחיר המיטבי שניתן יהיה להשיג. האוטובוסים של המועצה עשו השנה מיטוב של המסלולים, דחו את בתי הספר התיכוניים שיחלו ללמוד מאוחר יותר והיסודיים מוקדם יותר, כך שהאוטובוסים הצהובים יוכלו לפעול בצורה מיטבית יותר.

שמר: אני יודע שקשה להאמין. גם אני לא סומך בקלות על אחרים, אך ישבנו עם החומרים ובחנו את כל הנושא. מן הראוי לסמוך על הועדה שעשתה עבודתה נאמנה והמלצותיה אכן ראויות להתקבל.

שיר: אני מבינה שיש אתגר עם ההסעות. בהמשך לנאמר, יש לבצע את כלל הבדיקות לגבי תנאי הסף בהחמרה ודווקא כי לא מתנהל מכרז.

צחי: קיימנו שני מפגשים עם מנהלי בתי הספר היסודי ותיכון, וביצענו שינויים על מנת לייעל את נושא המסלולים.

אורי: אני מבקש שלקראת השנה הבאה תיבחן כדאיות הוספה של אוטובוסים צהובים.

צחי: בגלל היקפו הגדול של המכרז, אגף התפעול מבקש להעסיק פקח הסעות. נבדוק את תקציב 2022 ואם יש כסף, נעשה זאת. לאחר אישור המליאה והמליאה הבאה, נוכל לפנות למשרד החינוך לקבל אישור לקווים אלה.

אייל: אני רוצה להודות לחברי ועדת המכרזים שמשקיעים מזמנם ומקדישים לטובת המכרזים המתקיימים במועצה. נעבור להצבעה.

החלטה:

 • המועצה מחליטה שבנסיבות האמורות, עריכת מכרז לא תביא תועלת, ומאשרת התקשרות למתן שירותי הסעות בקווים בהם לא הוגשו הצעות או שההצעות עלו על המחיר המרבי, ללא מכרז.

אושר פה אחד.