The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 31 מיום 10 יולי 2022 י"א בתמוז התשפ"ב

נוכחים: אייל בצר, דליה אייל, אבי סמוביץ', שי יזרעאלי, אורי קירי, יוחאי פורת, גל בריל, נועם הולנדר

חסרים: זיו ורהפטיג, שיר פרסאי ברניב, יריב בן עזר, ישראל ויזל, אלי בן סימון, רז קרני

משתתפיםצחי אייזנר, עו"ד עודד דונג, דודו גורן, אפיק ונה.

על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה

 1. אישור שכר מנהלת מחלקת בינוי - ירדן לביא מורג, טווח של 30%-40% משכר מנכ"ל.
 2. אישור שכר מנהל מחלקת תכנון אזורי ויישובים - דור כרמי, טווח של 30%- 40% משכר מנכ"ל.
 3. אישור שיר לבו, כנציגת ציבור בדירקטוריון כחול לבן וירדן לביא מורג, כנציגת ציבור בדירקטוריון יובלי העמק.
 4. שונות.
 • סקירת בתי ספר
 • אישור 2 חברי מליאה לוועדה לאישור עבודה נוספת
 • 254-1044213 שינוי יעוד קרקע – כעביה

עדכוני ראש המועצה:

שדה התעופה
הנושא כל הזמן על הפרק. בשלב זה, לא ברור האם הבחירות ישפיעו על המלצת הוועדה. עמדתנו היא שיש להקים שדה תעופה בחיפה ובנגב. חיפה מהווה קונצנזוס בקרב כל הרשויות המקומיות בצפון וכן, בקרב הערים הדרומיות והמרכזיות.

ביקור רם נהרי (משרד החינוך - מינהל פיתוח)
הצגנו בפניו את הבעיות והאתגרים העומדים בפנינו. הוא הבין את הצרכים שלנו ואנו מצפים לפעולות בשטח.

שיפוצי קיץ במוסדות החינוך
ההיקף הכספי של השיפוצים הנו 5  מיליון ₪.
שיפוצים עיקריים: השיפוצים כוללים, בין היתר, החלפת גגות אסבסט בנהלל ובשריד, החלפת מזגנים בויצו, רכש של טכנולוגיה ומחשבים בהיקף של 750 אלף ₪ ועוד.

ביקור יו"ר הקק"ל
יו"ר קק"ל - אברהם דובדבני, יגיע לביקור בתאריך 12.07.22. קק"ל חוגגת 120 שנה.

כביש 73
הכביש פקוק. אנו פועלים מול נתיבי ישראל. דעתנו היא שיש הכרח בכביש נוסף, לאורך תוואי הרכבת - כביש 71, שיפחית את העומס. לכן, הלחץ הוא בשני מסלולים: האחד - קידום כביש 71, לאורך תוואי הרכבת; השני – ביצוע שיפורים בכביש 73. בשבוע הבא, תתקיים פגישה עם חברת 'נתיבי ישראל'.

מחלפים בצפון המועצה
בעקבות תכנון רק"ל לאורך כביש 79, מהנדס המועצה שלח מכתב למשרד התחבורה, כדי לקדם תכנון להפרדה מפלסית בצומת המוביל ובצומת שפרעם. שלחתי למשרד התחבורה מכתב משותף עם ראשי הרשויות הסמוכות לכביש 79, בו מבוקש לתכנן ולתקצב את ההפרדה המפלסית, כך שתאפשר את כל הפניות הדרושות בצמתים הנ"ל.

בית חולים העמק
לאחר מספר פגישות עם ראשי רשויות ונציגי קופת חולים 'כללית', הוחלט "לעלות מדרגה" באמצעות אשכול גליל עמקים ולצאת למאבק לשדרוג המרכז הרפואי 'העמק' כדי להפוך אותו לבית חולים על, בדגש על הקמת מחלקות לב וצינתורי מוח.

בוסתן אל מארג'
קיימנו פגישה עם נציגי משרד הפנים ובוסתן אל מארג'. בוסתן את מארג' כוללת בתוכה 4 כפרים ומבחינה גאוגרפית יהיה נכון לצרפם למועצה.

המועצה הציגה מס' תנאים לאיחוד עם בוסתן אל מארג'. ביניהם, ביטול כל ההמלצות של ועדת הגבולות, השוואת תשתיות הישובים לרמת התשתיות של המועצה שלנו וכן, המשך הדרגתי של מענק איזון שמקבלת בוסתן אל מארג'.

כרגע אנחנו לא יודעים איך הדברים יתקדמו, בגלל הבחירות. מה שברור, שעד שלא תהיה חתימה על ההחלטה, גם הגזרות לא יצאו לפועל.

בית הספר בעין דור
קבוצה של תלמידות ותלמידים מקיבוץ עין דור וקיבוץ גזית, לומדת מזה שלוש שנים במועצה המקומית יבניאל. בקשת היישובים והמועצה להקמת בית ספר יסודי בעין דור, נדונה במשרד החינוך. נכון לרגע זה ,טרם התקבלה החלטה, אנו מצפים ממשרד החינוך לאשר סמל בית הספר בשנה הנוכחית, או לכל המאוחר בשנה הבאה. זאת, על מנת לתת מענה לילדי קיבוץ עין דור וגזית. המעבר, בהנחה שנקבל את האישור, יהיה בבית ספר צומח, בהדרגה.

 1. אישור שכר מנהלת מחלקת בינוי - ירדן לביא מורג, טווח של 30%-40% משכר מנכ"ל
  ירדן מחליפה את מתן רוטשילד - מנהל מחלקת בינוי. טווח השכר ינוע בין 30%-40%.
  טווח שכרה יהיה קרוב ל- 40% שכן, מגיעה עם ותק קודם.

החלטה: אושר להעלות את נושא אישור השכר למנהלת מחלקת הבינוי - ירדן לביא מורג, לטווח של 30%-40% משכר מנכ"ל, לאישור מליאת המועצה.

 1. אישור שכר מנהל מחלקת תכנון אזורי ויישובים - דור כרמי, לטווח של 30%-40% משכר מנכ"ל
   
  אישור שכר מנהל מחלקת תכנון אזורי ויישובים לדור כרמי.

בעקבות בקשות של היישובים, פיתוח התשתיות הציבוריות בהרחבות מבוצע על-ידי המועצה. לכן, התפקיד חשוב. נוצר עומס ואנו זקוקים לאדם איכותי ומוכשר, שירכז את תחום הזה על הצד הטוב ביותר.
מבוקש לאשר טווח שכר של 30%-40% משכר מנכ"ל.

החלטה: אושר להעלות את נושא אישור שכרו של מנהל מחלקת תכנון אזורי ויישובים - דור כרמי, לטווח של 30%-40% משכר מנכ"ל לאישור מליאת המועצה.

 1. אישור שיר לבו כנציגת ציבור בדירקטוריון 'כחול לבן' וירדן לביא מורג, עובדת המועצה, בדירקטוריון 'יובלי העמק'
  אנו מבקשים למנות את שיר לבו כנציגת ציבור בדירקטוריון 'כחול לבן'. הגיעה לראיון ומאוד הרשימה. שיר בעלת ניסיון, ואנו מתרשמים שתתרום רבות.
  כן מבקשים למנות את ירדן לביא מורג, שתצטרף כדירקטורית מטעם המועצה.

החלטה: אושר להעלות את נושא אישור שיר לבו כנציגת ציבור בדירקטוריון 'כחול לבן' ואת ירדן לביא מורג כעובדת מועצה, בדירקטוריון 'יובלי העמק' לאישור מליאת המועצה.

 1. שונות.
 • 254-1044213 – הגשת תכנית לשינוי יעוד קרקע – כעביה
  מדובר בתכנית שנועדה להסדיר בנייה קיימת בשני מגרשים, ששטחם נכנס לתחום השיפוט של המועצה ולמרחב התכנון של ה'יזרעאלים'. הוועדה המקומית המליצה להפקיד את התכנית וזו נמצאת על שולחנה של הוועדה המחוזית.

אייל בצר: ועדת הגבולות החליטה להוציא את השטחים מהמועצה. השרה עדיין לא חתמה על התכנית. בינתיים, יש בנייה וצריך להתקדם איתה. הסכמנו להיות חתומים על-פי החוק, בתנאי שנקבל כתבי שיפוי מתאימים.

שי יזרעאלי: מדובר בהסדרה של מבנים.

החלטה: אושר להעלות את נושא הגשת תכנית 254-1044213 - שינוי יעוד קרקע – כעביה לאישור מליאת המועצה.
 

 • אישור 2 חברי מליאה לוועדה לאישור עבודה נוספת.

חברי המליאה ביקשו בעבר שתוקם ועדה, שתבחן מתן אישורים לעבודה נוספת לעובדי המועצה ותגבש המלצות. הבקשה נבעה מהצורך שהנושא יגיע למליאה באופן מגובש אחרי שנדון באופן מסודר בוועדה מצומצמת.
חברי הועדה: מנכ"ל המועצה, מנהלת מש"א, יועמ"ש ושלושה נציגים מהמליאה.
מכיוון שחלק מנציגי המליאה שנבחרו אינם מכהנים יותר כחברי מליאה, אנו מעוניינים למנות נציגים חדשים לוועדה.

החלטה: אושר להעלות את אישור חברי המליאה הבאים: דליה אייל, יוחאי פורת וגל בריל לוועדת לאישור עבודה נוספת לאישור מליאת המועצה.

 • סקירת בתי ספר

דודו גורן: סיירנו בבתי הספר. מצב הבינוי בבתי הספר התיכוניים סביר וראוי. בין בבתי הספר היסודיים ישנם מבנים במצב פיזי מאוד בעייתי. אני חושב שצריך להקים צוות שיעבור בין בתי הספר הישנים, יבחן את הצרכים שלהם ויגבש תכנית לשיפור ושיקום. ישנם מקומות שנהיה חייבים להכניס את היד לכיס, להוציא כסף ולבצע שיפוצים נרחבים יותר משיפוצי הקיץ.

אפיק ונה: מדובר במבנים מאוד ישנים, לא מדובר בהזנחה אלא בבלאי טבעי, הנובע מגילם של המבנים.

החלטה: בשלב זה הנושא לא יובא למליאת המועצה. יוקם צוות לבחינת הנושא. חברי הצוות: דודו גורן - מנהל אגף החינוך, אפיק ונה - מהנדס המועצה, צחי אייזנר - מנכ"ל המועצה. הצוות יבצע סקירה ובדיקה נרחבת יותר בנושא ולאחר מכן, יעלה את מסקנותיו בפני מליאת המועצה.

 

רשמה: חן כהן