The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 30 מיום 19 יוני 2022 כ' בסיון התשפ"ב

נוכחים: אייל בצר, דליה אייל, אבי סמוביץ', שי יזרעאלי, זיו ורהפטיג, אלי בן סימון, שיר פרסאי ברניב, ישראל ויזל, יוחאי פורת.

חסרים: אורי קירי, יריב בן עזר, רז קרני, גל בריל, נועם הולנדר.

משתתפיםצחי אייזנר, עו"ד עודד דונג, שגיא וייץ, מירי שריג, אלי יהודה, אפיק ונה.

על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה

 1. אישור צווי מיסים במועצה וצווי מיסים של הוועדים- מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה (מצ"ב).
 2. בחירה של מועמד לוועדת הביקורת של הועד המקומי בגניגר- מציג: אלי יהודה, מבקר המועצה (מצ"ב).
 3. חומש רביעי- מציג: צחי אייזנר, מנכ"ל המועצה.
 4. תב"רים.
 5. שונות.
  • אישור שרי קמפ כנציגת ציבור בדירקטוריון יובלי העמק
  • ועדת ביקורת - צירוף יואל טסלר כחבר בוועדת הביקורת במועצה
  • אישור נטילת הלוואת פיתוח בסך 10 מלש"ח לטובת החומש הרביעי
  • הארכת התקשרות של המפעם עם היועצת הארגונית להטעמת שירותים לרשויות

עדכוני ראש המועצה:

שדה התעופה
אנו בקשר ישיר עם ועדת עילם שאמורה בחודש יולי לפרסם את המלצותיה.
אנו מצפים ומקווים שתתקבל החלטה על חיפה והדרום.
בעקבות פרסום ברדיו שראשי רשויות תומכים בשדה"ת בעמק, קיימתי שיחה עם ראש עיריית מגדל העמק, אלי ברדה וראש עיריית יוקנעם, סימון אלפסי. שניהם חידודו כי הם מעוניינים בשדה"ת בצפון ולאו דווקא ברמת דויד, וכי חיפה הינה אופציה שבהחלט מקובלת עליהם.

מחלפים בצפון המועצה
בעקבות תכנון רק"ל לאורך כביש 79, מהנדס המועצה שלח מכתב למשרד התחבורה על מנת לקדם תכנון להפרדה מפלסית. זאת, כדי לאפשר לכלי רכב לפנות שמאלה וימינה בצומת המוביל וצומת שפרעם. שלחתי מכתב משותף עם ראשי הרשויות הסמוכות לכביש 79, למשרד התחבורה המבקש לתכנן ולתקצב את ההפרדה המפלסית שתאפשר את כל הפניות הדרושות בצמתים הנ"ל.

בית חולים העמק
איחדנו את חברי עמותת ידידי ביה"ח העמק. 

בוסתן אל מארג'
קיימנו פגישה עם נציגי משרד הפנים ונציגי בוסתן אל מארג'. בוסתן את מארג' כוללת בתוכה 4 כפרים ומבחינה גיאוגרפית יהיה נכון לצרפם למועצה.
המועצה הציגה מספר תנאים לאיחוד עם בוסתן אל מארג'. ביניהם, ביטול כל ההמלצות של ועדת הגבולות, השוואת תשתיות היישובים לרמת התשתיות של המועצה שלנו וכן המשך הדרגתי של מענק איזון שמקבלת בוסתן אל מארג'.
נקבעה פגישת המשך בתאריך 21.6.22

אמפי כפר ברוך
המועצה בוחנת הקמת אמפי באזה"ת שגיא 2000, על אדמת המועצה. קיימנו מפגש עם מפעל הפיס על מנת לראות אם הם מעוניינים לתת תמיכה כלכלית בהקמת האמפי והם אכן מעוניינים לקחת חלק.

סיכום 'גלגלים של תקווה'
אירוע 'גלגלים' של תקווה התקיים והשתתפו בו כ- 2,000 איש. המסלול קוצר בהתאם להנחיית המשטרה, בשל מזג האוויר (חום קיצוני).
המועצה קיבלה שבחים רבים מעמותת 'אתגרים' על ליווי האירוע, התמיכה בו ועל אירוח למופת. כן ירבו.

קייטנות ומפעלי קיץ
מפעלי הקיץ והקייטנות זוכים לביקוש גבוה ואנו מצפים להשתתפות גבוהה. מאחלים הנאה ושמירה על בטיחות המשתתפים ומודים לכל העושים במלאכה.

בית-ספר בעין-דור
ועדת הפנים קבעה שללא שינוי במיפוי, לא  ניתן יהיה לפתוח בשנת תשפ"ג בית-ספר בעין-דור.
קיימתי מספר פגישות הן עם אורנה שמחון והן עם ראש הוועדה. החשש העיקרי הוא שללא שינוי במיפוי, תהיה בעיה לשני בתי הספר - בעין דור ובמרחביה, להפתח בשנה הקרובה.
שינויי המיפוי ייבחנו על ידי אגף החינוך.

1. אישור צווי מיסים במועצה וצווי מיסים של הוועדים
מבקשים להביא לאישור המליאה את צו המיסים לשנת 2023, על-פי החלטת משרד הפנים הצו כולל עלייה של 1.37% (טייס אוטומטי).
מעבר לשינוי הנ"ל בצו המסים לשנת 2023 כמפורט, נדרשנו לבצע את הפעולות הבאות:
א.   התאמת תעריפים למינימום הקבוע בתקנות באזורים ב' ו ג'
ב.   הטלה ראשונה באזורים חדשים – אזור ט' ואזור י'
ג.   העברת מקרקעין באלון הגליל מאזור ב' לאוזר ח' 
הנחות בארנונה לשנת 2023 – הרשות המקומית רשאית לתת הנחה במיסי ארנונה בהתאם להוראות הדין, ביניהן: מבחן הכנסה, נכות, מעמד של אזרח ותיק ועוד.
המליאה תתבקש לאשר לשנת 2023 הנחות בשיעור המקסגדימאלי הקבוע בתקנות, למעט פטור מארנונה לנכס ריק על פי הטבלה, כפי שאושר גם בשנים קודמות.

 • החלטה:
  אישור צו המיסים של המועצה וצווי מיסים של הוועדים -
  אושר להעלות לסדר יום בישיבת המליאה.

2. בחירה של מועמד לוועדת הביקורת של הועד המקומי בגניגר
ועדת הביקורת של הועד המקומי בגניגר מונה נכון להיום חבר אחד. הוגשו שתי מועמדויות לבחירה: רז כהן, ינון אריאל.

 • החלטה
  בחירה של מועמד לוועדת הביקורת של הוועד המקומי בגניגר - אושר להעלות לסדר יום בישיבת המליאה

3. חומש רביעי
חומש רביעי עוסק במשימות העיקריות של חידוש כבישים ביישוב, מתן סיוע לביצוע חוק הנגישות והסרת מפגעי בטיחות. המועצה מגייסת כ- 38 מיליון ₪ מתקציבה על פני חמש השנים הקרובות.
מצ'ינג יבוסס על 70% מועצה ו- 30% היישוב. סך החומש יעמוד על כ- 50 מיליון ש"ח (חלק המועצה + חלק היישובים).
החלוקה מתבססת על 3 קריטריונים – חלוקה אחידה בין כל היישובים, ותק היישוב, מספר תושבים בפועל ביישוב.
המועצה תאפשר ליישובים להעמיד את חלקם מתוך הכספים העומדים לזכותם במועצה. היישובים ידרשו להציג למועצה תכנית עבודה לניצול מיטבי של כספי החומש.

 • החלטה
  חומש רביעי - אושר להעלות לסדר יום בישיבת המליאה.

4. תב"רים
הגזבר הציג את טבלת התב"רים.
חברי ההנהלה ביקשו לקבל טבלה מפורטת יותר שתוצג בישיבת המליאה.

 • החלטה:
  תב"רים
  - אושר להעלות לסדר יום בישיבת המליאה.

5. שונות

אישור שרי קמפ כנציגת ציבור בדירקטוריון יובלי העמק
הוחלט למנות את הגב' שרי קמפ כנציגת ציבור בדירקטוריון יובלי העמק.
חברי ההנהלה ביקשו לראות קו"ח לפני ישיבת המליאה.

 • החלטה: אושר להעלות לסדר יום בישיבת המליאה.
   

ועדת ביקורת - צירוף יואל טסלר כחבר בוועדת הביקורת במועצה - הוחלט לצרף את חבר המליאה, יואל טסלר לוועדת הביקורת במועצה.

 • ועדת ביקורת - צירוף יואל טסלר כחבר בוועדת הביקורת במועצה - אושר להעלות לסדר יום בישיבת המליאה.
  • אישור נטילת הלוואת פיתוח בסך 10 מלש"ח לטובת החומש הרביעי- מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה.

בהתאם לדרישת משרד הפנים מליאת המועצה נדרשת לאשר את נטילת ההלוואה לטובת החומש הרביעי, מטרת החומש הרביעי הינה לטובת תשתיות, נגישות ובטיחות ביישוביי המועצה, בסעיף נפרד ולא במסגרת התב"רים.
תב"ר הלוואת פיתוח אושר באפריל.

 • אישור נטילת הלוואת פיתוח בסך 10 מלש"ח לטובת החומש הרביעי - אושר להעלות לסדר יום בישיבת המליאה.
   
 • הארכת התקשרות של המפעם עם היועצת הארגונית להטמעת שירותים לרשויות
  מפעם מעסיקה יועצת אירגונית במסגרת הסכם מסודר שאושר על-ידי ועדת המכרזים בעבר. ועדת המכרזים נפגשה לפני מספר חודשים והגדילה את ההתקשרות ב25%, לבקשת מנהלת המפעם אנו מתבקשים לאשר הגדלה נוספת של 25% על מנת לסיים את הפרויקט ולמנוע יציאה למכרז נוסף (סה"כ 50%), בנימוק שעריכת מכרז לא תביא תועלת.
   
 • הארכת התקשרות של המפעם עם היועצת הארגונית להטמעת שירותים לרשויות - אושר להעלות לסדר יום בישיבת המליאה.
   

רשמה: חן כהן