The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 29 מיום 22 מאי 2022 כ"א באייר התשפ"ב

נוכחים:
אייל בצר, דליה אייל, אבי סמוביץ', שי יזרעאלי, זיו ורהפטיג, אורי קירי, שיר פרסאי ברניב, יריב בן עזר, יוחאי פורת, ישראל ויזל, אלי בן סימון, גל בריל, נועם הולנדר, רז קרני

משתתפים: צחי אייזנר, עו"ד עודד דונג, שגיא וייץ, מירי שריג, אלי יהודה, אפיק ונה, צחי ורמוס, שחר אורן, דנה טרטצקי- גתוע.

על סדר היום:

עדכוני ראש המועצה

 • תיקון פרוטוקול מליאה מס' 28
 • אישור תמיכות לשנת 2022
 • דיון בדוחות הכספיים של התאגידים העירוניים - יובלי העמק, חכ"ל, יזרעאל עפולה, שגיא 2000, כחול לבן
 • הגדלת היקף חוזה ההתקשרות של הקבלן בהרחבת תמרת ב 50% 
 • אישור שכר מנהל אגף תפעול, אלון טל - 60% משכר מנכ"ל
 • בחירה של מועמד לוועדת הביקורת של הוועד המקומי באלונים
 • חילופי שטחים אחוזת ברק, לצורך הקמת בית כנסת
 • תב"רים 
 • שונות

עדכוני ראש המועצה:

מנהל אגף החינוך
במכרז שהתקיים לניהול אגף החינוך במועצה, נבחר דודו גורן. דודו מנהל, כבר שנים רבות, את בית הספר העל יסודי 'עמקים תבור' ועושה זאת בהצלחה רבה. אנו עומדים כעת בפני מכרז לבחירת מנהל בית ספר 'עמקים תבור' במקומו של דודו. דודו מחתן היום את בנו, נאחל להם מזל טוב.

אגף הנדסה
אנו עומדים בפני איוש של מספר תפקידים משמעותיים באגף: מנהל/ת מח' בינוי, מנהל/ת הרחבות ויישובים ופקח. היקף הפעילות והפרויקטים ובהתאם, גם התקציבים באגף, גובר וצובר תאוצה בשנים האחרונות.  תפקידנו להתאים את כוח האדם לכמות המשימות ומורכבותן.
דובי וינגרטן, סיים את תפקידו במועצה, לאחר שנים רבות, אנו מודים לו על הדרך, העבודה וההשקעה ומאחלים לו הצלחה בהמשך.

ועדת הגבולות
ועדת הגבולות וחלוקת ההכנסות החליטה לגבי שינוי חלוקת ההכנסה באזור תעסוקה אלון תבור, שגיא 2000 ורמת דוד. בנוגע לאזור תעסוקה אלון תבור ורמת דוד, קבעה הוועדה תקרה, שמעליה החלוקה אמורה להיות עם רשויות נוספות. לגבי שגיא 2000, שינתה את היחס מ- 50/50 לנו ולמגדל העמק, ל- 60/40 לטובת מגדל העמק. החלטותיה טעונות אישור מאת שרת הפנים. ראש עיריית מגדל העמק ואנוכי שלחנו מכתב, המבקש להשאיר את המצב כפי שהוא, בהתאם למסוכם ביננו. במקביל, מתנהל דיאלוג עם משרד הפנים בנוגע לצירוף בוסתן אל מארג' לרשות שלנו. אחד מתנאי הצטרפותם הוא ביטול החלטות הוועדה.

בוסתן אל מארג'
משרד הפנים מעוניין לקדם איחוד של רשויות מקומיות, מרצון. אחד הנושאים שנמצאים על שולחן הדיונים הוא איחוד בין עמק יזרעאל לבין מ.מ בוסתן אל מארג'. ב- 12/6 תתקיים בנושא פגישה עם אידית בר, מנהלת מינהל הפיתוח במשרד הפנים.
משרד הפנים מסתכל עלינו בהערכה ורואה במועצה רשות מובילה, בעלת השפעה אזורית משמעותית.

מרוץ לזכר טליה שואן ז"ל
מדובר במירוץ לזכרה של הנערה טליה שואן ז"ל מאחוזת ברק, שנפטרה ממחלת הסרטן. היה מירוץ מרשים מאוד, שכלל יותר מ- 1,000 משתתפים, שהגיעו מכל הארץ. השתתפה במירוץ נציגות נכבדה מקרב אנשי המועצה.

פסטיבל 'חלב ודבש'
פסטיבל 'חלב ודבש' ה- 21 יוצא לדרך. תתעדכנו באירועים השונים ותבואו. אנחנו מחכים לכם! ביום שבת הקרוב, יתקיים אירוע הפתיחה של תערוכת אמני העמק. כל וחברי המליאה מוזמנים!

'גלגלים של תקווה'
'גלגלים של תקווה' הוא אירוע הספורט הגדול והמרגש. האירוע מאחד בעמק יזרעאל, אחת לשנה, רוכבים חובבים ומקצועיים, קבוצות רכיבה ומשפחות עם ילדים, קבוצות מאורגנות וחברות עסקיות וילדים ובוגרים עם ובלי מוגבלויות. מסע גלגלים של תקווה מסייע לעמותת אתגרים להמשיך לקיים לאורך השנה פעילויות ספורט אתגרי למעל 5,000 ילדים ו-1,000 בוגרים עם מוגבלויות, במסגרות החינוך המיוחד ובשעות אחר-הצהריים בכל רחבי הארץ. אחרי שנתיים של קורונה, מסע גלגלים של תקווה חוזר אלינו. האירוע בניצוחה והובלתה של דנה טרטצקי.

בית הספר בהרדוף
מנהל בית הספר הושעה זמנית על די משרד החינוך, והנושא בטיפולם.

בית ספר בעין דור
בעקבות קבוצה של הורים מגזית ועין דור שהחליטו לבקש הכרה לביה"ס ביישוב. משרד החינוך אינו שש לאשר הקמה של בית ספר נוסף בעין דור. בשלב זה, מחוז הצפון מוכן לתמוך בשלוחה של בית הספר הדמוקרטי בעין דור.

בית חולים 'העמק'
מזה זמן, נחשפנו על ידי רופאים בכירים מביה"ח העמק, שהנו בית חולים מצויין, הן בשרות והן במקצועיות - כי באופן קבוע קיים מחסור במשאבים קריטיים, לעומת בתי חולים אחרים. 
לאחר מספר פגישות עם רופאים ופגישה עם מנכ"לית קופ"ח 'כללית', הוחלט לגייס ראשי רשויות נוספים וזאת, על מנת שנוכל לדרוש ממשרד הבריאות לחזור ולהשקיע בבית החולים, השרת מיליון נפשות בקירוב. 
בחודש יולי, תתקיים פגישה נוספת עם המנכ"לית, לצורך מעקב אחר הטיפול בנושא.
אנו נחושים לא להרפות ממאבק צודק וחשוב זה, למענם של תושבי העמק והאזור.

 1. תיקון פרוטוקול מליאה מס' 28
  בישיבת המועצה האחרונה, ביקש חבר המליאה, שמר ויניק, לתקן את הפרוטוקול ולשלב בו דברים שנאמרו על ידי חבר המליאה ארז בלסקי, בנוגע לעדכון של ראש המועצה בנושא איוש משרת ממונה ביטחון וחירום, ניר שנער. בדיון הוחלט כי פרוטוקול המליאה יאושר, וכי תישמר לארז האפשרות לבקש, לקראת הישיבה הבאה, להוסיף את דבריו לפרוטוקול.

להלן השינויים בפרוטוקול, אותם נבקש לאשר במליאה:

ארז בלסקי: ראש האגף שנבחר, נכנס לחפיפה/תפקיד עוד בטרם נבחר לתפקיד במכרז. המכרז היה פנימי, עם קריטריונים כאלה, שרק מועמד אחד היה יכול לזכות בתפקיד.

אייל: מדובר בתפקיד שחייב להיות מאויש. לא ידענו כמה זמן היעכרות יידרש ליציאה למכרז ולכן, מצאנו לנכון למנות את ניר שנער, כממלא מקום. בשל כך, החלה חפיפה. בסופו של דבר, המכרז פורסם בסמוך ולא היה צורך בממלא מקום.

בנוגע לטענתך השנייה: המכרז לא היה מכרז פנימי. הקריטריונים של המכרז הינם הנחיה של משרד הפנים ולא החלטה פנימית של המועצה. למכרז ניגשו, מלבד המנהל הנבחר, עוד שלושה מועמדים שעמדו בתנאי הסף, וכל המועמדים עברו את תהליך המיון, מתחילתו עד סופו. בוועדת הבחינה, לאחר ראיונות ובחינת כל הנתונים, המועמד שנמצא מתאים ביותר לתפקיד, היה ניר שנער.

החלטה:

 • אושר להעביר את תיקון הפרוטוקול של ישיבת מליאה מס' 28 לאישור המליאה.
 1. אישור תמיכות לשנת 2022

התמיכות ניתנות על פי נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי רשויות מקומיות – חוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006; נוהל זה נועד להסדיר מתן תמיכות במישרין או בעקיפין למוסדות ציבור בתחומה המוניציפאלי של הרשות. נוהל זה מכוון לקדם, בתחום התמיכות, מינהל תקין, שוויון, שקיפות, חיסכון, יעילות וכן למנוע פגיעה בטוהר המידות.

תקציב התמיכות בנושאים השונים, נקבע במועד אישור תקציב המועצה במליאה. תקציב התמיכות, בכל נושא, מחולק בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי מליאת המועצה ופורסמו לציבור. ועדת התמיכות לשנת 2022 התכנסה לדיון בבקשות שהוגשו על ידי גופים שונים, הפועלים בתחומי המועצה ולמען תושבי המועצה.

 • כל תמיכה הותאמה לקריטריון שלה ובהתאם נעשתה החלוקה.
 • פרסום: מותר לפרסם את האפשרות להגיש בקשה לתמיכה, רק לאחר הצגת תקציב המועצה בפני מליאת המועצה. פרסום באתר האינטרנט ובעיתונות לפי הוראות היועץ המשפטי.
  • סה"כ הוגשו 28 בקשות לתמיכה בסכום כולל של 5,197,909 ₪
  • תקציב התמיכות שאושר לשנת 2022 : 4,207,000 ₪
  • עמותת הספורט 'כחול לבן' הפכה לעמותה עירונית ואינה נתמכת עוד (בשנת 2021 נתמכה בסכום של 2,850,000 ש"ח).
 •  התשלומים יועברו בכפוף להגשת דו"ח חצי שנתי, אשר יכלול את הנתונים הכספיים של העמותה (פירוט הוצאות וההכנסות בפועל בתקופת הדו"ח לעומת התקציב המאושר, תוך פירוט ההכנסות על מקורותיהן), יתרת פיקדונות העמותה במוסדות כספיים, דיווח בדבר השימוש שנעשה בכספי התמיכה, דו"ח מילולי על פירוט הפעילות של העמותה.
 • המוסד נדרש לדווח אם חל שינוי מהותי בנוגע לעמותה, בכל הקשור לפעילות העמותה, מספר תושבי עמק יזרעאל המשתתפים בפעילות העמותה, מיקום פעילות העמותה וכיו"ב.
 • אי הגשת הדו"חות המפורטים להלן, יעכב את מתן התמיכה ויביא להפסקת תשלום.

במהלך הדיון הוסבר:

* מוזיאון מרחביה שנתמך בשנה שעברה, לא השלים הגשת מסמכים ואינו זכאי לתמיכה.

* בעקבות הערה של מבקר המועצה, נבדקה התאמת הבקשות להוראות סעיף 14.5 לנוהל התמיכות של משרד הפנים, על פיו שיעור התמיכה ייקבע כך שסך התמיכה, בצירוף יתר הכנסותיו של מוסד הציבור לא יעלה על כלל הוצאותיו בגינה. נמצא כי מבין הבקשות שהוגשו, בקשה אחת, של העמותה נגד הקמת שדה התעופה, לא עומדת בתנאי זה.

* בסוף חודש אוגוסט, תערך בדיקה שמטרתה לבחון את הביצוע בפועל של כל העמותות, כפי שמתחייב בנוהל.

 • אושר להעביר את  המלצתה של ועדת התמיכות לאישור תמיכות 2022, המצורפת להחלטה זו, לאישור המליאה.
 1. הגדלת היקף חוזה ההתקשרות של הקבלן בהרחבה בתמרת ב- 50% 
  במאי 2020, המועצה התקשרה בהסכם מול משכ"ל, לביצוע עבודות התשתית בהרחבה בתמרת.
  היקף ההסכם שנחתםהינו ע"ס23,834,883 ₪.
  במהלך הביצוע, נוספו עבודות נוספות, שלא היו בתכולה המקורית של הפרויקט.

  להלן הסעיפים העיקריים שנוספו: 
 • החלפת קו ביוב המחבר בין ההרחבה ליישוב
 • עבודות גידור וחפירות הצלה לאור דרישות רשות העתיקות ורשות הטבע והגנים
 • שיקום בריכת המים של תמרת
 • תוספת של חומר נברר לעבודות הפיתוח (החומר החפור נמצא כלא מתאים)
 • תוספת של קירות תמך

במאי 2021 הסתיים התכנון המפורט של רחוב הזית, המהווה תנאי בתב"ע למתן היתרי בניה למשתכנים.
בנוסף, נדרשות עבודות נוספות וצפוי תשלום התייקרויות. לצורך ביצוע רח' הזית - סיום שלב א', נדרש לעדכן את היקף החוזה ל- 35,752,144 ₪.

מדובר בעבודות שבעבר לא אושרו על ידי משהב"ש. לאחר דין ודברים עם משהב"ש, הוחלט לאשר את העבודות. בנסיבות אלה, בהן פועל בשטח קבלן פיתוח שזכה במכרז, עריכת מכרז חדש לא תביא תועלת - נהפוך הוא.

 • אושר להעביר את נושא הגדלת היקף חוזה ההתקשרות של הקבלן בהרחבת תמרת ב- 50% לאישור המליאה.
 1. דיון בדוחות הכספיים של התאגידים העירוניים - יובלי העמק, חכ"ל, יזרעאל עפולה, שגיא 2000, כחול לבן
  מירי הציגה את הדוחות הכספיים של התאגידים העירוניים - יובלי העמק, חכ"ל, יזרעאל עפולה, שגיא 2000, עמותת הספורט כחול לבן. בוצעה סקירה של הדוחות.
 • אושר להעביר את דיון בדוחות הכספיים של התאגידים העירוניים להצגה במליאה.
 1. אישור שכר מנהל אגף תפעול, אלון טל - 60% משכר מנכ"ל

בישיבת המליאה מיום 3.4.2022 אישרתם את מנעד שכרו של מנהל אגף התפעול.
עם שליחת החומרים למשרד הפנים, הובהר לנו כי משרת מנהל אגף אינה זכאית לתשלום עבור שעות נוספות.
המשרד הציע לנו לשקלל את השעות הנוספות באחוזי השכר ועל כן, אנו מביאים את הבקשה בשנית ומבקשים לקבוע מנעד שכר למנהל אגף התפעול בגובה 60% משכר מנכ"ל.

 • אושר להעביר את אישור השכר למנהל אגף התפעול, אלון טל - 60% משכר מנכ"ל, למליאה.
 1. בחירת מועמד לוועדת הביקורת של הוועד המקומי באלונים
  ועדת הביקורת של הוועד המקומי באלונים מונה שלושה חברים. הוועדה מבקשת לצרף חבר נוסף.
  הוגשה מועמדות יחידה לבחירה - רז סימון, מהנדס בתחום ביוטכנולוגיה, בעל ניסיון של יותר מ- 13 שנים במכשור רפואי. כיום, משמש כמהנדס ייצור בחברת מדטרוניק.
 • אושר להעביר את נושא הבחירה של מועמד לוועדת הביקורת של הוועד המקומי באלונים, לאישור המליאה.
 1. חילופי שטחים באחוזת ברק, לצורך הקמת בית כנסת
  אחוזת ברק נבנתה על קרקע פרטית. היזם, פרידמן חכשורי, ביצע את עבודות הבנייה והפיתוח ונמצא כעת בשלבי יציאה מהיישוב.
  ביישוב, שטח בהיקף של כ- 10 דונם, המיועד למסחר ולמבני ציבור, בגוש 17784 חלקה 141 (בחלקיות). בשטח קיים בינוי חלקי והיזם מבקש להעביר את זכויותיו בשטח זה למועצה, בתמורה לשטח המיועד לשצ"פ בגוש 17785 חלקה 132 (בחלקיות) על מנת לשנות את ייעודו למגורים. המועצה רואה תועלת רבה בהחלפת השטחים, שתאפשר בניית מבני ציבור. כבר בשלב זה, מקודמת בנייה של בית כנסת יישובי, בשטח זה. בוצעה בדיקה שמאית, ממנה עולה כי ערך השטח שהמועצה תקבל לא נופל מערכו של השטח שמבוקש להעביר ליזם.
  החלפת השטחים מותנית באישור של מליאת המועצה ושל שר הפנים.

אנו מבקשים אישור עקרוני לחילופי שטחים אישור סופי יינתן לאחר ניסוח הסכם ע"י היועצים המשפטיים. ההסכם יובא לאישור ההנהלה והמליאה.

 • אושר להעביר חילופי שטחים אחוזת ברק, לאישור המליאה.
 1. תב"רים – מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה.

שגיא הציג את התב"רים לאישור.

 • מכיוון שהמסמך אינו ניתן להנגשה, הוא נמצא במועצה במידה ומישהו רוצה לראותו

      החלטה:

 • אושר להעלות את נושא התב"רים לסדר היום במליאה.
 1. שונות.

אישור הארכת תקופת כהונה לדירקטורים- כהונה שנייה

אלי סידלניק - חכ"ל - אישור הארכה עד לתאריך 8.10.2024.
גלעד דקל- שגיא 2000 - אישור הארכה עד לתאריך 15.5.2025.
שמואל טלאור - אופק לתעסוקה - אישור הארכה עד לתאריך 15.5.2025.
ניר זרבל - אופק לתעסוקה - אישור הארכה עד לתאריך 15.5.2025.
ישי חובב - יובלי העמק - אישור הארכה עד לתאריך 15.5.2025.
מאירה - יובלי העמק - אישור הארכה עד לתאריך 15.5.2025.

 • אושר להעביר את נושא הארכת תקופת הכהונה לדירקטורים, לאישור המליאה

רשמה: חן כהן