The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 26 מיום 16 בינואר 2022 י"ד שבט התשפ"ב - התקיימה באמצעות ZOOM

נוכחים: אייל בצר, דליה אייל, זיו ורהפטיג, שיר פרסאי ברניב, יריב בן עזר,  יוחאי פורת, ישראל ויזל, אבי סמוביץ', שי יזרעאלי, אלי בן סימון, גל בריל, נועם הולנדר, אורי קירי

חסר: רז קרני

משתתפים: רינת זונשיין, עו"ד עודד דונג, שגיא וייץ, אלי יהודה, צחי ורמוס, דובי וינגרטן, עו"ד דפנה חצור, כליל כנעני, יועץ החברה - מר לוי.

 

על סדר היום:

דיווחי ראש המועצה

 1. העברת רשיון אספקת מים מהמועצה ליובלי העמק –הצגה ואישור ההסכם-מציג: צחי ורמוס, מנכ"ל יובלי העמק (מצ"ב).
 2. דוח הביקורת בנושאים: מבנה ארגוני, נהלי עבודה ואמנת שרות-מציג: אלי יהודה, מבקר המועצה (מצ"ב).
 3. ממצאי ביקורת מישובים ודוחות ביקורת על התנהלות הועד המקומי בישובים: אחוזת ברק, ציפורי וקיבוץ מרחביה-מציג: אלי יהודה, מבקר המועצה (מצ"ב).
 4. אישור ומינוי מועמדות לוועדת ביקורת בחנתון-מציג: אלי יהודה, מבקר המועצה (מצ"ב).
 5. אישור שכר לממונה חירום ובטחון, ניר שנער, במנעד 40%-50%  משכר מנכ"ל- מציגה: רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה.
 6. עמקים תבור הורים- שינוי מורשה חתימה– מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה.
 7. מתן ערבות מועצה להלוואה לוועד מקומי ציפורי- מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה (מצ"ב).
 8. תיקון ועידכון של מס' תקציבי ועדים- מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה (מצ"ב).
 9. תב"רים – מציג: שגיא וייץ, גזבר המועצה (מצ"ב).
 10. שונות.

 

עדכוני ראש המועצה:

 • שדה תעופה – ב-12.1 הייתה לנו שיחה מצוינת עם שרת התחבורה. בשיחה הבהירה השרה שהיא עומדת מאחורי התחייבויותיה ומעוניינת לקדם שני שדות משלימים בחיפה ובנגב.   
   
 • הצגת נתוני גיוס - אחוז הגיוס של בני העמק ממשיך להיות גבוה. אנחנו ממשיכים להוביל בנתוני הגיוס לשירות משמעותי של בנים ובנות, נתוני היציאה לקצונה ממשיכים אף הם להיות גבוהים ומרשימים. אנחנו גאים מאוד בנוער שלנו.
   
 • מבצע בשיתוף ממ"ר צפון – אתמול התקיים מבצע טיפול בנושא כלים מוטוריים, נהיגה פרועה ופגיעה בשטחים חקלאיים. היה מבצע רחב היקף, המבצע היה מוצלח ביותר. לבקשת הממ"ר בשבת הקרובה נערוך מבצע נוסף.
   
 • ביקור מנכ"ל משרד הפנים, יאיר הירש
  מנכ"ל משרד הפנים ביקש לראות בעיניים את האתגרים של המועצה סביב נושא הגבולות והתעסוקה של העמק, לצורך כך עשינו לו סיור מוטס בעמק יזרעאל. המנכ"ל עלה איתנו למטוס והצגנו בפניו, במבט מלמעלה, את גודלו של העמק ואת כל הנושאים שהיה לנו חשוב להציף. בתקווה שבאמת הצלחנו לגרום לו להבין את האתגרים של המועצה ושעליו לפעול לביטול ההמלצות של הוועדה הג"ג.
   
 • קורונה
  נכון לעכשיו יש 1260 חולים בעמק. כמחצית מיישובנו אדומים. הקריטריון לישוב אדום הוא אחוז המחוסנים ואחוז החולים ביחס לגודל הישוב. פוטנציאל ההדבקה בארץ בכלל ובעמק בפרט הוא גדול מאוד. המצב כרגע, כמו בכל המדינה, לא טוב. בביה"ס ישנן כיתות שהלימודים בהן מתקיימים מרחוק. זה המצב וכולנו תקווה שבעוד שבוע שבועיים נראה מגמת ירידה.
   
 • עדכון בנושא מחירי המים לחקלאות
  בשבוע הבא יתקיים ביקור של יו"ר מקורות החדש יצחק אהרונוביץ. אני מקווה שביחד איתו נצליח להוזיל את המים לחקלאות. בלי הוזלת מים לחקלאות לא יהיה לנו ולכל עם ישראל עמק ירוק גם בקיץ.
   
 1. העברת רישיון אספקת מים מהמועצה ליובלי העמק –הצגה ואישור של הסכם בין המועצה לבין יובלי העמק 

רשות המים אישרה (לאחר שנים של בחינת מודלים כולל המודל של יובלי העמק) להגדיר את חברות המים של המועצות כ"ספק כפרי ביתי", תוך הקצאת משאבים כספיים והחלת אמות מידה בדומה לתאגידי מים וביוב. מחירי המים לצרכן שווים בכל יישוב בישראל אך לכל תאגיד תעריף רכישת מים שונה, וכך נוצר מרווח כספי המיועד עבור עלויות בפועל והשקעות הנדרשות לכל תאגיד בהתאם למצבו. החל מהשנה הקרובה 2022 כל חברה כלכלית של מועצה אזורית תוכל לקבל תעריף רכישת מים משלה בהתאם לעלויות תחזוקה והפעלה כולל השקעות נדרשות בדומה לתאגידי מים וביוב. בתחילה כללים אלו יחולו על 4 חברות כאשר יובלי העמק היא אחת מהן. בהתאם לסימולציה של רשות המים שנערכה לחב' יובלי העמק בהתאם לנתונים שהתבקשנו להעביר מסתמן שהמרווח השנתי של יובלי העמק יהיה כ- 6 מיליון  ₪ להשקעה בתשתיות מים וביוב ביישובינו וברחבי המועצה. מעבר לכך במקרים בהם ישובים ירצו להעביר את המים /ביוב לחברה, יבוצע סקר תשתיות בתוך אותו יישוב, והאוצר יממן את ההשקעה לטובת הדבקת פערי השקעות בתשתיות באותו יישוב. קבלת המענקים הללו מרשות המים תחייב את יובלי העמק לעמוד באמות מידה מחמירות בעיקר בנושא השרות לצרכן כפי שמתבצע בתאגידי המים. התוכנית הינה וולונטרית, אך אנו צופים כמות גדולה של יישובים אשר יבקשו להעביר את רישיון אספקת המים ליובלי העמק.

ב-1.1.22 המועצה העבירה ליובלי העמק את הרישיון לאספקת המים לאחוזת ברק, מנשיה זבדה, סוועאד חמירה, קיבוץ מרחביה, קיבוץ הסוללים, מושב בלפוריה, קיבוץ כפר החורש והרחבות היישובים.

אייל: יובלי העמק הינה חברת בת של המועצה, היו"ר הוא ראש המועצה והמנכ"ל הוא צחי ורמוס. על אף היותה חברת בת, המדינה מתייחסת אליהם כגוף נפרד.

צחי: בשורה טובה לנו, בזכות המעבר נוכל להתחיל לקבל את אותן הטבות שאחרים מקבלים. סדר גודל של המרווח יסתכם בכ- 9 מלש"ח שנה, שהחברה תוכל להשקיע בטיפול ובשדרוג תשתיות.

יוני- יועץ: רשות המים משלימה הסדרה רבת שנים שבהן היא הולכת לבצע הכרת בעלויות, בדומה לתאגידי המים והביוב של הערים. המעבר מעודד את שיפור השרות, חשוב לומר שבנוסף למודל הכלכלי, רשות המים פרסמה אמות מידה לשירות. ההסדרה מתוכננת להיכנס לפועל במהלך הרבעון השני.

דפנה יועמ"ש יובלי העמק: מדובר בהערכות של המועצה לקראת המהלך הגדול שעתיד להתרחש, אך עדיין לא יוצא לפועל. רשות המים מעוניינת ליצור אחידות בשרות בכל הארץ בתחום המים. לצורך זה הרשות צריכה לתת את הדעת גם לפן הכספי. מבחינת רשות המים המודל הוא שלמועצה אזורית תהיה חברה עירונית שבאופן הדרגתי תיקח על עצמה את כל נושא המים במועצה.

אייל: המהלך הוא וולונטרי, אגודה שלא תרצה להעביר את האחריות לתאגיד לא חייבת, אך התמונה שנפרסת לפנינו היום מראה שזה צעד נכון שייתן מענה לצורך בהשקעה כספית במערכות המים והביוב של הישובים. לראיה יותר ויותר אגודות מים פונות לעזרת המועצה והחברה.

שאלה: האם יש מיפוי של ישובים פוטנציאלים, ומה הערכות שנדרשת על ידי יובלי העמק?

צחי: יש לנו כבר פניות של 2 – 3 ישובים. מעבר לזה מבחינת הערכות החברה, הרכב הכ"א יישאר דומה למה שקיים היום. אנחנו מחפשים מקום במתחם המועצה שבו נוכל לקבל קהל. מבחינת כ"א אנו עושים את אותן פעולות גם היום.

אייל: אנו מספיק גדולים בשביל להיות חברה חד רשותית. יש תאגידים שהם של כמה ערים יחד. אנו נפעל לכך שהתאגיד יהיה חד רשותי ושייך רק לעמק יזרעאל. נכון להיום מאפשרים זאת. לא בטוח שאם בעתיד נרצה לבצע את המהלך יאפשרו לנו להיות תאגיד חד רשותי.

דפנה: בטיוטת הכללים שפורסמה, תאגיד מים וביוב יכול להיות ספק כפרי רב יישובי בתחום של מועצה אזורית ורשות המים שומרת לעצמה את האופציה הזאת. אם רשות המים תיווכח שהחברה פועלת ומתפקדת, היא לא תתערב.  

אייל: המועצה אזורית מגידו, בזמנו, רצתה להצטרף ליובלי העמק. הניסיון שלא צלח. ככל שיותר ישובים  יצטרפו, לא ניאלץ להתמודד עם החשש שרשות המים תצרף אלינו או אותנו לרשות אחרת.

חשוב לי להבהיר שאנחנו מדברים רק על מי השתייה, ספק המים לחקלאות נשאר בכל מקרה אגודת המים. אנו מקבלים את סמכות ספק המים באגודות המים החקלאיות רק למי שתיה ורק מאגודה שתבקש זאת.

שיר: הקיום של תאגיד המים של המועצה האזורית תלוי בהצטרפות של האגודות החקלאיות? שינוי במרווח, זה כסף שיגיע ממקורות? מאיפה המרווח? אין חסרונות לתכנית?

אייל: אנו מאפשרים למי שרוצה. לצערנו יותר ויותר אגודות מים בישובים קורסות. התאגיד לא תלוי בשום דבר. אם האגודות לא מעוניינות אין צורך ואין חובה. גם היום האגודות החקלאיות מחויבות לעבוד לפי חוק המים. מי שהיום גובה מים במחיר הגבוה הוא חייב להשאיר לעצמו קרן לחידוש ושיקום תשתיות. לא כולם מבצעים זאת ובסוף המערכת קורסת. דפנה אומרת שעכשיו רשות המים תקפיד יותר על חוק המים.

יוני: הכוונה של רשות המים היא להסדיר לטווח ארוך. אני קולט את יובלי העמק כפי שהם היום, אך המודל הכלכלי ישתנה. מי שיספוג את הפער הוא מקורות. התושב ימשיך לשלם אותו דבר והחברה תשלם למקורות תעריף נמוך יותר, זה המרווח הכספי עליו מדובר.

אורי: התמריץ, מאיפה הוא מגיע? אני כרגע מתנגד, יש אי וודאויות. התכנית לא תפורה עד הסוף. יש פה מהלך שהמועצה משילה מהשירותים שהיא נותנת לישובים לגוף עסקי שצריך לעשות כמה שיותר רווח. תפקיד המנכ"ל של החברה, בסופו של דבר, הוא להשיא רווחים לבעלי המניות. האם יש איזה לוח זמנים מטעם רשויות המדינה שאומר שצריך להחליט עכשיו ולא בעוד חצי שנה /שנה?

אייל: יובלי העמק היא חברה עירונית והרווח שלה הוא מתן שירותים טובים יותר לתושבי המועצה. בדיוק כמו החברה הכלכלית.

אלי: האם הקריטריונים פורסמו או שונו לאחרונה או שזה משהו שבמסגרת ההנחיות החדשות של רשות המים? מטרת העל של רשות המים היא לצמצם את אגודות המים?

יוני: אין כוונה לגעת באגודות המים בכל הקשור לחלוקת מים לחקלאות, מדובר רק בנושא מי שתייה. האגודה עדיין תחזיק ברישיון לאספקת מים לחקלאות. בשלב ראשון המועצה נכנסת עם הנתונים הקיימים כרגע ביובלי העמק. רשות המים יכולה לבוא ולומר לאגודה בהמשך שהיא לא עומדת באמות המידה שהרשות הציבה ועל כן הם מחליטים להעבירה לניהול המועצה האזורית. אם ספק לא יעמוד בכללים ובתקנון אזי תילקח ממנו הזכות להמשיך להיות ספק מים והוא יועבר לתאגיד על ידי רשות המים. לרשות המים יש היכולת והזכות החוקית לבצע זאת.

רינת: לבקשתכם, צחי יעביר את אמות המידה אלינו ונשלח אותם אליכם.

צחי: רשות המים מפרסמת אמות מידה מחמירות יותר מבעבר, באמות מידה אלה יאלצו לעמוד כלל נותני השרות, תאגידי המים והאגודות.

יריב: אני נמצא בישוב שהגיע לנק' שהאגודה ראתה שהיא לא מסוגלת לתת שירות טוב לתושב והמערכת עברה ליובלי העמק. אני יכול להעיד כי ישנו שיפור ניכר. כל ישוב יבחר מה שטוב ונכון לו. אנחנו בחרנו ומצבו הרבה יותר טוב ממה שהיינו לפני שנה. האם יש עניין עם נושא המע"מ כי המועצה לא גובה מע"מ ומדובר בחברה בע"מ?

צחי: בשורה טובה בעניין המע"מ, המחיר נשאר אותו דבר ולא משתנה.

אלי: אני מברך על היוזמה, רק צריך לקיים את זה בצורה מסודרת ושקופה לכל הישובים. להפיץ את הקריטריונים על מנת שהישוב ידע ויכיר.

ישראל: לדעתי יש מהלך ויצירת הזדמנות, וצריך  ללמוד אותה ולפעול בשיתוף עם ההזדמנות. מי שלא יגיע מבחירה, בסופו של יום יגיע לשם לאחר קריסה. אנו בסוף נגיע לאותה הנקודה, ולכן כדאי להירתם ולהצטרף למהלך.

אורי: מה ההבדל בין לקבל החלטה עכשיו או עוד כמה חודשים? למה כרגע כשלא הכל סגור?

אייל: התהליך הוא שצריך אישור מליאה.

דפנה: הנושא דורש הערכות לנושא ולכן יש עניין בלקיים את ההחלטה היום כדי שההערכות תוכל לצאת לפועל.

שיר: אני בטוחה שלא הכל ורוד, מה החסרונות?

דפנה: הנושא הוא מורכב, בסופו של דבר אין רפורמה בהיקף כזה מורחב שיוצאת לדרך בצורה שלמה ומושלמת. יהיה בתוך התהליך הרבה ניסוי ותהייה. אם מחכים למושלם לא עושים.

צחי: אני מבין את החששות, אבל כן כמעט הכל ורוד, זה לא תאגיד ,לא נכפה על אף ישוב לעבור. יש לנו אפשרות להיכנס "למועדון", לקבל כספים שנוכל להשקיע בשיפור ותיקון התשתיות.

אבי: רוב השאלות נשאלו בדיונים מקדימים לפני הישיבה. לא כל הישובים נכנסים ביום הראשון. טכנית אי אפשר לתת שירות אחד ביום אחד לכל מי שירצה להצטרף. זה תהליך גדול ומורכב ויש בו אתגרים. האתגר הראשון הינו נושא הגבייה, מבנה ארגוני שיש לעמוד בו לפי אמות המידה, אמות המידה המחמירות בשירותיות לתושב. אני לא קורא לכל אלה חסרונות אני קורא לזה אתגרים.

צחי: התנגדות של מועצה בשלב מסוים תוביל לכך שיצרפו אותנו לתאגיד אחר עם רשויות אחרות.

אייל: אנו רוצים לקבל החלטה. אני מבין את החשש, בגלל זה אני מדגיש שזה וולנטרי. ייחתם הסכם בין המועצה לחברה. יריב העלאה את הסוגיה, שבהסכם יהיה כתוב שהחברה תמיד תהיה בבעלות המועצה.

אנו צריכים לאשר במליאה העברה של רישיון אספקת המים ליובלי העמק. יש לנו כבר ישובים בפנים. אני רוצה כבר להתחיל לקבל את המרווח וליהנות ממנו לטובת שיקום תשתיות המים. יש כבר היום פעילות ענפה של יובלי העמק שהיא ספק של המועצה. ברגע שיחתם הסכם שהחברה הוא ספק המים  הישיר ולא המועצה, נוכל ליהנות מהמרווח. אנו צריכים להביא את ההסכם לאישור של מליאת המועצה. נשלח לכם את ההסכם שתוכלו לראותו. אין סיבה שכמועצה נפסיד כספים שהמדינה מוכנה לתת.

 • אושר להעביר לאישור עקרוני של המליאה את העברת רישיון אספקת מים מהמועצה ליובלי העמק – הצגה ואישור ההסכם.

אישור עקרוני למהלך- נמנע-1 , מתנגד-1 , בעד- 11

 

 1. דוח הביקורת בנושאים: מבנה ארגוני, נהלי עבודה ואמנת שרות

מבנה ארגוני:

המבנה הארגוני צריך להתאים למאפייני המועצה, קיומו של מבנה ארגוני תקף מאפשר מתן שירות איכותי לתושב.

המבנה הארגוני של המועצה בנוי על עיקרון של מבנה פונקציונלי המאגד תחת ניהול אגפי פעילויות בעלות מכנה משותף.

הביקורת בחנה, בין היתר, את מאפייני המבנה הארגוני, מיקום מחלקות ומרכיבים נוספים קשורים.

עיקרי הממצאים מצביעים, כי טרם הושלם המבנה הארגוני של המועצה ולעיתים מגויסים עובדים עוד בטרם נקבע המבנה הארגוני והוגדרו התפקידים. חלק מהמחלקות ממוקמות באגף שמהותו אינו תואם את תפקידי המחלקות וישנן מחלקות שאינן ממוקמות באגף.

טיפול שבוצע: במליאת המועצה האחרונה עודכן המבנה הארגוני ובין היתר, רוכזו מחלקות השרות במבנה אגפי והוקם אגף חדש המרכז את מחלקות ביטחון אכיפה וחרום.

נהלי עבודה:

נוהל עבודה הוא רשימה של כללים המגדירים את דרך ביצוע משימה מסוימת על בסיס ניסיון וידע נצברים. בכוחו של נוהל כתוב כהלכה למנוע נזקים וטעויות בביצוע המשימות.

הביקורת בחנה את קיומם של נהלי עבודה חוצי ארגון ונהלי עבודה מחלקתיים. בין היתר נמצאו נהלים ישנים שלא עודכנו שחלקם אינו ערוך בפורמט של נוהל, בחלק מהמחלקות לא נמצאו נהלי עבודה כלל ובחלק מהמחלקות נמצאו הנחיות שלא הוגדרו כנוהל עבודה.

המלצות הביקורת: על כל מחלקה לערוך נהלי עבודה מחלקתיים ייעודיים, לערוך נהלי עבודה חוצי ארגון ולעדכן נהלים ישנים, לרכז את כל נהלי העבודה בספר נהלים מועצתי שיובא לידיעת העובדים. על כל הנהלים להיות ערוכים בפורמט אחיד.  

טיפול שבוצע: במסגרת הטיפול בממצאי ביקורת בהובלת מנכ"ל המועצה, נערכו נהלים חוצי ארגון, נכתב נוהל הנהלים ועודכנו נהלים ישנים.  הנהלים רוכזו בדף לעובד באתר המועצה באינטרנט. 

אמנת השירות:

"אמנת שרות" היא מסמך כתוב המחייב את המועצה וקובע את מאפייני השרות לתושבים.

נמצא, כי למועצה אמנת שרות שנערכה בשנת 2016.

בבדיקת הביקורת נמצא, כי אמנת השרות אינה עדכנית וכוללת בעיקר את הפעילות המבוצעת במחלקות ולמעשה, אינה עונה להגדרת "אמנת שרות".

הביקורת ממליצה לערוך מחדש את אמנת השרות בהתאם לחזונו של ראש המועצה לתת שרות מיטבי ואיכותי. אמנת השרות תכלול, בין היתר, היבטי שרות ולוחות זמנים.

מומלץ לקבוע אף היבטי שרות, שיתוף פעולה ותקשורת בין מחלקות המועצה.

 

המלצות הוועדה:

מבנה ארגוני:
מדובר בנושא חשוב ומהותי להשגת יעדי הרשות ומתן שירות איכותי לתושבים.

הוועדה מקבלת את המלצות המבקר בדוח וסבורה שנדרש עובד בכיר ומקצועי במשרה מלאה בתחום משאבי אנוש, שירכז את הנושא וינחה את מנהלי האגפים והמחלקות לגבי יישום מטלות הנובעות מהתאמת המבנה הארגוני כגון: הגדרות תפקידי עובדים, מניעת כפילויות, שיחות משוב והערכת עובדים.

נהלי עבודה:
הועדה מקבלת את המלצות הדוח וסבורה, כי קיום נהלים הוא צורך הכרחי.

יש להשלים את כתיבת נהלים ייעודיים באגפים ובמחלקות.

אמנת שרות:
הוועדה מקבלת את המלצת הביקורת וסבורה, שיש לערוך אמנת שרות בין המועצה ותושביה וכן, לקבוע סטנדרטים של כללי התנהלות מכבדים ושיתופי פעולה בין מחלקות.

אייל: אנו מתייחסים לדוח הביקורת בכובד ראש, הנושא חשוב ביותר.

 • אושר להעביר לאישור המליאה את דוח הביקורת בנושאים: מבנה ארגוני, נהלי עבודה ואמנת שרות.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

 

 1. ממצאי ביקורת מישובים ודוחות ביקורת על התנהלות הועד המקומי בישובים: אחוזת ברק, ציפורי וקיבוץ מרחביה

אמצעי הבקרה על ההתנהלות:

 • אישור תקציב שנתי וצו  מיסים במועצה.
 • הגשת דוח ביקורת שנתי על התנהלות הועד המקומי למועצה עד סוף חודש מאי.
 • הגשת דוח כספי שנתי מבוקר למועצה עד סוף חודש אפריל.
 • הגשת דין וחשבון על פעילות (דוח לתושב) במהלך השנה ותכניות לשנה הבאה למועצה, עד תחילת חודש יוני.
 • לפרסם תמצית של: דוח הביקורת השנתי, הדוח הכספי השנתי ודין וחשבון על פעילות, תוך 14 ימים ממועד הגשת הדוח למועצה.

ממצאי הביקורת:
חמישה ישובים לא הוגש דו"ח ביקורת שנתי, לישובים אלו מונה מבקר חיצוני. נכון לחודש נובמבר 2020, ישוב אחד לא הגיש דוח כספי מבוקר לשנת 2020.

הביקורת בחנה את דו"חות הביקורת שהוגשו, להלן עיקרי הליקויים:

 • במקרים רבים דוח הביקורת השנתי הוגש באיחור רב.
 • נמצאו דוחות ביקורת שנתיים שלא כללו בדיקה של נאותות ביצוע החלטות הוועד.
 • חלק מהוועדים אינם רושמים פרוטוקול מפורט.
 • הרשאות החתימה של חלק מהוועדים, אינן בהתאם להוראות.
 • נמצאו מקרים בהם הועד חרג בחלק מסעיפי התקציב ללא קבלת אישור המועצה.
 • נמצאו ועדים שלא פרסמו תמצית של דוח הביקורת ודוח כספי לתושבים.
 • מרבית הוועדים לא הגישו דין וחשבון על פעילותם במהלך השנה, למועצה.

ממצאי הביקורת:

נכון לסוף שנת 2020, לוועד המקומי ב-  6 ישובים קיים גרעון נצבר מעל 20 אלפי ₪. להלן פירוט:

ישוב

גרעון / (עודף) מצטבר בתקציב הרגיל

לסוף שנה באלפי ש"ח

2020

2019

2018

2017

נהלל

272

469

599

462

שדה יעקוב

163

83

(15)

80

בית לחם הגלילית

138

141

(88)

(178)

מזרע

133

27

27

27

הושעיה

50

62

62

62

גניגר

25

3

(3)

0

 

המלצת הביקורת:

 • על המועצה לקבוע גורם אחראי ולנהל מעקב אחר תיקון ליקויים העולים מדוחות הביקורת בישובים בהתאם לדירוג חומרתם ולוודא את תיקונם.
 • חריגה מתקציב מאושר מהווה ליקוי, על המועצה לקבוע הסדרים לצמצום גרעון נצבר.

המלצות הועדה לענייני ביקורת מועצתית:

 • הוועדה מקבלת את המלצות הביקורת.
 • על גזבר המועצה לבדוק קיום הסדרים לצמצום הגרעון הנצבר בישובים הרלוונטיים.
 • על מחלקת ישובים לרענן את ההנחיות המחייבות לוועדים. 

שאלה: באיזה ישוב אחוז הגרעון הגבוה מהתקציב? צריך להתריע בפני היישובים ולקיים תכנית "הבראה".

שגיא: התקציב אושר על ידיכם, ונע בין מיליון למיליון וחצי ₪ . אנו בהחלט מקיימים תוכנית הבראה בנושא, היכן שצריך.

הערה: בחלק מהיישובים, הוועד המקומי הוא בזהות אחת עם האגודה החקלאית ולעיתים זה גורם לחוסר איזון בתקציבים בין האגודה לוועד. צריך ללמד אותם, וזאת עבודת הדרכה של מחלקת ישובים.

אייל: יש לדרוש מהוועד לפרסם את דוח הביקורת כולל הגירעונות בתוך הישוב, במידה והם לא יפרסמו אנו כמועצה נפרסם את זה בתוך הישוב.

 • אושר להעביר לאישור המליאה את דוח הביקורת ממצאי ביקורת מישובים ודוחות ביקורת על התנהלות הועד המקומי בישובים: אחוזת ברק, ציפורי וקיבוץ מרחביה.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

 

 1. אישור ומינוי מועמדות לוועדת ביקורת בחנתון

בחנתון יש שני חברים אנו מבקשים לאשר את החבר השלישי, יעקב נר דוד כחבר ועדת ביקורת של היישוב.

 • אושר להעביר לאישור המליאה את אישור ומינוי מועמדות לוועדת ביקורת בחנתון - יעקב נר דוד.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

 

 1. אישור שכר לממונה חירום ובטחון - ניר שנער, במנעד 40%-50%  משכר מנכ"ל- מציגה: רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה.

נבחר ממונה חירום ובטחון. ניר שנער זכה במכרז לתפקיד במקום משה אלקנה שפרש לגמלאות. מבקשים לאשר לו מנעד שכר של 40% - 50% משכר מנכ"ל (שכר של 13,120 ₪).

אייל: הקב"ט הנוכחי מסיים את תפקידו אחרי שנים ארוכות. ניר שנער נבחר על ידי ועדת בחינה. מבקשים לאשר את שכרו לפי נהלי משרד הפנים.

 • אושר להעביר לאישור המליאה את אישור שכר לממונה חירום ובטחון - ניר שנער, במנעד 40% - 50%  משכר מנכ"ל.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

 

 1. בית הספר 'עמקים תבור' חשבון הורים - שינוי מורשה חתימה.

מבקשים לבצע שינוי מורשה חתימה בביה"ס עמקים תבור, חשבון הורים. ברצוננו למנות את עדי נס כנציג ועד ההורים במקום קרן חשיבה תמיר.

 • אושר להעביר לאישור המליאה את נושא עמקים תבור חשבון הורים - שינוי מורשה חתימה.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

 

 1. מתן ערבות מועצה להלוואה לוועד מקומי ציפורי
  הוועד המקומי ציפורי ביקש לקבל את ערבות המועצה להלוואה שהוא מעוניין ליטול עבור בניית מועדון נוער, בסך 700 אלש"ח.

תנאי ההלוואה: ריבית פריים + 2.4% למשך 10 שנים.

שגיא: הריבית גבוהה, פניתי למזכיר היישוב ותגובתו הייתה שזו ההצעה הלא פורמאלית של הבנק והיא תהיה נמוכה יותר. ההלוואה האחרונה שהמועצה היתה ערבה לה, הייתה בריבית פרים + 0.8 למושב היוגב. לשם אני מכוון את בנק לאומי במתן ההלוואה לציפורי. הורתי לגזבר לעזור לישוב מול הבנק להפחית את הריבית. את הריבית הנוכחית אנו לא מאשרים. הבנק, על סמך הערבות שלנו, יתבקש להוריד את הריבית. במליאה נציג בפניכם את הריבית המעודכנת.

 • אושר להעביר לאישור המליאה את נושא מתן ערבות מועצה להלוואה לוועד מקומי ציפורי.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

 

 1. תיקון ועדכון של מס' תקציבי ועדים
  בוצעו מס' שינויים ועדכונים בתקציבי הוועדים, מבקשים להביא לאישור המליאה את הקובץ המתוקן. הטבלה נמצאת במשרדי המועצה. ניתן לקבלה על פי פנייה בדוא"ל: 

ריכוז נתוני ועדים - תקציב, תעריפי ארנונה למגורים ומודל תפעול - 2022

מס"ד שם היישוב אזור ארנונה תעריף מועצה 2022 תעריף ועד מקומי 2021 תעריף מצרפי מודל תפעול תקציב הערות
1 אחוזת ברק ג' 48.71 7.13 55.84 2 3,286,489 0
2 אלונים ג' 48.71 7.32 56.03 2 1,179,184 0
3 אלוני אבא ג' 48.71 7.33 56.04 2 1,774,367 0
4 אלון הגליל ב' 29.47 12.08 41.55 2 2,320,032 0
5 בית זייד א' 48.71 - 48.71 1 89,500 0
6 בית לחם הגלילית ב' 29.47 12.29 61.86 2 1,446,708 0
7 בית שערים ג' 48.71 10.22 58.92 2 1,251,742 0
8 בלפוריה ג' 48.71 6.77 55.48 2 989,481 0
9 גבעת אלה ב' 29.47 18.56 48.02 2 2,625,984 0
10 גבת ג' 48.71 7.70 56.41 2 2,406,329 0
11 גזית ג' 48.71 6.75 55.46 2 2,593,000 0
12 גניגר ג' 48.71 14.54 63.25 2 2,231,416 0
13 דברת ג' 48.71 14.40 63.11 2 819,464 0
14 הושעיה ב' 29.47 12.31 41.78 2 1,740,864  
15 היוגב ג' 48.71 6.70 55.40 2 1,834,289 0
16 הרדוף ג' 48.71 7.34 56.05 2 1,031601 0
17 הסוללים ב' 29.47 18.81 48.28 2 863,890 0
18 חנתון א' 48.71 8.66 57.35 2 1,141,816 0
19 יפעת ג' 48.71 6.31 57.02 2 1,835786 0
20  כפר ברוך א' 48.71 7.84 56.54 2 908,752 0
21 כפר החורש ג' 48.71 9.56 58.27 2 43,648 0
22 כפר גדעון א' 48.71 4.12 52.83 1 1,238,822 0
23 כפר יהושע ב' 29.47 33.22 62.69 2 2,794,517 0
24 מזרע ב' 29.47 20.53 50.00 2 2,231,425 0
25 מנשית זבדה א' 48.71 - 48.71 1 756,798 עברו למודל תפעול 1
26 מושב מרחביה ג' 48.71 6.77 55.48 2 1,089,005 0
27 קיבוץ מרחביה ג' 48.71 6.27 54.98 2 1,899,239 0
28 נהלל ג' 48.71 7.19 55.90 2 2,113663 0
29 סואעד חמירה א' 48.71 - 48.71 1 137,756 0
30 עין דור ג' 48.71 10.88 59.59 2 2,451,875  
31 עדי ב' 29.47 13.64 43.11 2 2,183,312 0
32 ציפורי ג' 48.71 7.67  56.38 2 1,343,784 טרם הוגש עפ"י המסגרת התקציבית שהועברה להם
33 רמת דוד ב' 29.47 25.86 55.33 2 1,383,498 0
34 שמשית ג' 48.71 9.85 58.56 2 1,547,833  
35 שריד ג' 48.71 14.31 63.02 2 3,303774 0
36 שדה יעקב ב' 29.47 32.87 62.34 2 2,099,294  
37 תל עדשים ג' 48.71 6.67 55.47 2 1,844,092 0
38 תמרת ב' 29.47 12.12 41.59 2 1,434,760 0

 

 • אושר להעביר לאישור המליאה את נושא תיקון ועדכון של מס' תקציבי ועדים. ההחלטה התקבלה פה אחד.
   
 1. תב"רים

תב"רים לאישור - ינואר 2021 באלפי ש"ח

מספר התב"ר שם התב"ר מקורות שימוש כולל מע"מ תקציב קודם תקציב לאחר עדכון הערות
2263 מרחב טכנולוגי ורסטילי - ויצו נהלל - M21 משרד החינוך 80 ביצוע 80   80  
       
      80   80 0 80  
2264 סטודיו - דמוקרטי נהלל - M21 משרד החינוך 80 ביצוע 80 - 80  
       
      80   80 0 80  
2265 פטיו אל-רואאה - M21 משרד החינוך 80 ביצוע 80 - 80  
     
      80   80 0 80  
2210 מנשית זבדה - מוסדות ציבור בשכונות חדשות משרד הבינוי והשיכון 1,059 ביצוע 1,059 207 1,266  
       
      1,059   1,059 207 1,266  
2225 שחב"ק יפעת מועצה - ע"ח החומש 96 ביצוע 500 1,200 1,700  
ישוב - היטלי השבחה 404    
      500   500 1,200 1,700  
2266 סואעד חמירה - צביעה ותמרור     ביצוע 45   45 צוות פיתוח 13/12/21
ישוב - היטלי השבחה 45    
      45   45 0 45  
2124 בית כנסת אחוזת ברק משרד הדתות 500 ביצוע 500 1,200 1,700  
       
      500   500 1,200 1,700  
2272 מרחבים כפר יהושע - הנגשת ראייה     ביצוע 48   48  
משרד החינוך 48    
      48   48 0 48  

 

 • אושר להעביר לאישור המליאה את טבלת התב"רים.

ההחלטה התקבלה פה אחד.

 

רשמה: חן כהן