The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1.  הרמת כוסית לכבוד פסח תשע"ז

2.  אישור פרוטוקול קודם

3.  אישור העסקת עובדים בכירים בהסכם אישי;

    סגן מהנדס, מנהל/ת מחלקת הרחבות ופרויקטים, מנה/ת מחלקת אחזקה ושיפוצים, מנהל תחום תכנון אסטרטגי, מנהל/ת מחלקת נוער, מנהלת הספרייה האזורית, מנהל אגף איכו"ס

4.  אישור הלוואות

5.  קרן עזבונות - דיווח

6.  בריכה שמשית

7.  חבר ועדת מכרזים

8.  תב"רים

9. שאילתות יואל בן ברוך, חיים יזרעאלי

10. שונות