The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

 

 

 

 

סדר יום

 

1. העמותה להנצחת רפול - ערעור על החלטת ועדת התמיכות.
2. מועצה דתית - דו"ח פעילות 2008.
3. תבר"ים.
4. שונות.
5. הרמת כוסית לכבוד פסח תשס"ח.