The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

 

על סדר היום:

1.      קיבוץ אלונים – סקירה על היישוב

2.      אישור הקמת וועדת בחירות – בחירות 2009

3.      תקנון ותוכנית אסטרטגית חברת "איכסאל – יזרעאל" - אברהם ברקן

4.      העמותה לקידום החינוך, התרבות, הנוער והספורט בעמק יזרעאל – דיווח (מינהלי כספי)

5.      אישור מנהלת אגף חינוך – רחל שחורי

6.      תב"רים

7.      שונות

 

• חוק עזר אגרת ביוב – הנושא נדחה לישיבת המליאה הבאה.

 *נספח ה' פרוטוקול מס' 49 - הפיכת הקובץ לPDF גרמה לשיבוש קל, המעוניינים לצפות בנספח מוזמנים למשרד מנכ"ל המועצה.