The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול מס' 4
2. הענקת תו חברתי ליקב טוליפ, כפר תקווה.
3. הצגת מחלקת תברואה - פליקס דה פז
4. שיתוף המליאה בקביעת היעדים האסטרטגיים תוכנית חומש המועצה - דודו הלפר ואלי בן סימון
5. הפקעת שטחים ציבוריים אזור תעשייה אלון תבור
6. ועדות ביקורת ישובים
7. פורום חינוך וועדת היגוי לתוכנית האסטרטגית - נדחה למועד אחר.
8. פתיחת חשבון בנק הדואר
9. פתיחת חשבון בבנק דקסיה
10. בחירת ועדת כ"א (שימוע)
11. תב"רים
12. אישור שכר עובד
13. שונות