התגלתה שפעת העופות באחד מלולי ההודים בנהלל, סמוך לרמת דוד.

הנכם מתבקשים להימנע באופן מוחלט מהגעה לאזור ובסמוך לו. אנא הישמעו לשלטי האזהרה המוצבים במקום, עד סיום הטיפול באירוע.

בעלים של משקי עופות באזור זה, שמבחינים בדבר מה אינו כשורה בלוליהם, מתבקשים לפנות לווטרינרית המועצה, ד"ר גלית וונדר, באמצעות מוקד המועצה- 04-6520100.

הנגיף זואונטי (עובר מבעלי חיים לאדם), מדבק ביותר עבור עופות ועלול להתפשט בקלות.

עופות בר חולים עלולים שלא לברוח מבני אדם. על כן, יש להימנע לחלוטין ממגע עם עופות בר. ככל שנתקלתם בעופות בר שנראים חולים, ניתן לדווח למוקד רשות הטבע והגנים בטלפון 3639* או למוקד המועצה.