דלג לתוכן העמוד

רכישת המכרז מכרז מס' 11/2020 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הקמה והפעלה של מרכז חינוכי טכנולוגי

form missing products field