המועצה האזורית עמק יזרעאל ומנהל התכנון שבמשרד האוצר מקדמים תכנית מתאר חדשה למועצה האזורית. התכנית נערכת על ידי צוות מתכננים ויועצים רב תחומי בראשות אדריכלית דורית שפינט (שותפה במשרד גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ) ובניהול חברת סיטילינק. מטרת התכנית לקבוע מדיניות תכנון לשטח המועצה ולכוון בה את הפיתוח בשנים הבאות. לאחר שהתכנית תאושר היא תהווה מסמך חוקי מחייב. תהליך התכנון מלווה בוועדת היגוי רחבה, לה שותפים נציגי משרדי ממשלה שונים, גופים ציבוריים, רשויות מקומיות גובלות ועוד.

הציבור וקהילות המועצה מוזמנים להשתתף בתהליך התכנון

מפגשים פתוחים עם הציבור ייערכו לאורך תהליך התכנון ויאפשרו לתושבים להתעדכן ולהשמיע את דעתם בסוגיות השונות. בנוסף למפגשים הפתוחים, אשר מיועדים לציבור הרחב, יתקיימו מפגשים של צוות התכנון עם נציגי הנהגות היישובים בכל ישוב וישוב.

מידע תכנוני ואפשרות לקשר מוצגים בדף זה.

רוצים לקבל מידע ולהשפיע? – הירשמו כאן לקבלת הזמנה למפגשים 

למידע נוסף על התכנית:
טלפון: 04-8122080    דוא"ל:[email protected]  צוות התכנון

מהי תכנית מתאר כוללנית?

תכנית המתאר קובעת מדיניות תכנון כוללת, ובה בעת מנחה את התכנון המפורט הנגזר ממנה. לאחר אישורה של תכנית מתאר כוללנית, תקבל  הוועדה המרחבית יזרעאלים, סמכויות לאשר תכניות מפורטות התואמות את תכנית המתאר. תכנית המתאר הכוללנית למועצה האזורית תעסוק, בין השאר, בזהותה ובאופייה של המועצה מול שינויים דמוגרפים, בצרכי הפיתוח של הישובים, בהיקפי הבניה ביישובים, במערך התנועה והכבישים במועצה, במערך השטחים הפתוחים ושטחי החקלאות, בפרישת מבני הציבור לשירות הקהילות השונות, במערך התשתיות ביישובים, במערך אזורי התעשיה ופיתוח הכלכלה, בנושאים סביבתיים, במגמות פיתוח והתחדשות של היישובים הסובבים את המועצה ועוד.

 

שיתוף הציבור בהכנת התכנית

תהליך התכנון של תכנית המתאר ילווה בתהליך שיתוף ציבור בהובלת חברת 'מודוס'  במטרה לתת מענה, ככל הניתן, לצרכי התושבים. לצורך שיקוף והבנת קולות הציבור, יערכו מפגשים עם נציגי הנהלות היישובים, מפגשים פומביים וקבוצות עבודה. במסגרת אתר זה, יוצגו  חומרי התכנון. בעמודי האתר תוכלו למצוא מידע נוסף והסבר של מונחים שונים, שיסיעו לכם להיות שותפים בתהליך התכנון.

שלבים בהכנת התכנית

תהליך התכנון יכסה שלושה רבדים במקביל:

  1. כלל המועצה: נושאים רוחביים כגון: חקלאות, כלכלה, תיירות, שטחים פתוחים, תחבורה ועוד.
  2. המוקדים: מוקדים כלל מועצתיים כגון: מוקדי תיירות, מוקדי תעשייה ותעסוקה, מוקדי ציבור ועוד.
  3. היישובים: ישובי המועצה.

שלבי העבודה בתהליך התכנון:

  1. סקירה ולימוד מצב קיים בכל הרבדים
  2. חלופות תכנון לרבדים ולנושאים השונים.
  3. גיבוש חלופה נבחרת
  4. הכנת מסמכי תכנית והגשתם למוסדות התכנון והפקדתה להתנגדויות
  5. דיון בהתנגדויות ואישור התכנית

אנו בעיצומו של שלב א' – סקירה וניתוח מצב קיים. צוות התכנון אוסף, לומד ומנתח את חומרי הרקע הרלוונטיים. במסגרת זו, נאסף מידע מגורמים שונים בהם: הנהגת המועצה, הנהגות היישובים, תושבים, אנשי מקצוע, בעלי עניין במרחב ועוד. זאת, במטרה לזהות את סוגיות התכנון המרכזיות המונחות לפתחה של התכנית.