מושב עובדים, נוסד בשנת 1949
  • כתובת: היוגב, 1923200
  • דוא"ל מזכירות: [email protected] 
  • מזכירת ועד מקומי: מיה כהן
  • דוא"ל מזכיר[email protected]
  • מזכיר אגודה חקלאית: משה רוגל
  • יו"ר ועד מקומי: דן רבין רבינוביץ 
  • טלפון: 04-9893772
  • פקס: 04-9894185
  • אתר היוגב

היוגב

 

 

מקור השם

קבוצה מעליית הנוער, שהגיעה לבאר טוביה בשנת 1941 ושאפה להקים מושב החליטה לאמץ את השם "ארגון היוגב" לאחר שארגון בשם זה ששהה במקום לפניהם התפרק. שם זה ליווה אותם במשך התיישבותם בבית אשל, אחד משלושת המצפים בנגב בשנים 1943-1948. לאחר שהמצפה חרב במהלך מלחמת השחרור, לא חזרו אליו. הם בחרו במקום התיישבות חדש בעמק יזרעאל והחליטו להמשיך עם השם היוגב, שהביא לביטוי את שאיפת המייסדים לחקלאות של פלחה, ו"התלם הארוך" – כלומר, ראו בחקלאות את דרך חייהם.

רקע והתיישבות

 עם כבוש באר שבע באוקטובר  1948על ידי צה"ל ושחרור אזור בית אשל, חבריו התפנו בשלב ראשון למחנה זמני בכפר ויתקין ושם החליטו לחפש מקום התיישבות חדש. באוגוסט 1949 הגיעו לגבעה בלב עמק יזרעאל על אדמות הכפר ערבי לשעבר חירבת-ליד אל עוודין. בשלב זה הצטרפו אליהם חברים רבים, בחלקם עולים חדשים, ואחרים בני קיבוצים ומושבים ששאפו להקמת מושב חדש. עד לבניית הבתים למגורי הקבע שכנו חברי המושב במבנים העזובים של הצבא הבריטי בשדה התעופה מגידו.

בסוף שנת 1950 עלו ראשוני המתיישבים לבתיהם, על אף שלא היו גמורים, ללא טיח וריצוף, וללא תריסים ודלתות פנימיות. בשנות ה-50 של המאה הקודמת, סבל היישוב מחוסר מים, עובדה שפגעה בהתפתחות וגרמה לקשיי פרנסה, משפחות רבות עזבו. לקראת סוף שנות ה-60 החלו לחזור למושב בני הדור השני והחלה קליטת בנים במשקי ההורים ואכלוס משקים שנעזבו. המושב קיבל תקציבים לפיתוח ענפי המשק ובנוסף נכנס ענף חדש – ענף הפרחים, שהיוגב הצטיין בו כמוביל. במהלך השנים חלו שינויים מפליגים במבנה המשקי, לא עוד משק חקלאי מעורב, אלא התמחות בענף אחד בעל ציוד טכני מעודכן שדרש השקעה כספית ניכרת. הענפים שבהם התרכזו המשקים: רפתות לחלב ובשר, גידול עופות לבשר וביצים, חממות לפרחים, תבלינים לייצוא ומטעים. בתהליך זה נפלטו חלק מהחקלאים ועברו לתעסוקה אחרת, שבה פיתחו ענפי מלאכה ומסחר עצמאיים. רבים יצאו לעבוד מחוץ למושב.

עם המשבר בחקלאות בארץ בסוף שנות ה-80, גם היוגב נקלע לחובות כבדים ומונה למושב כונס נכסים שפעל בו עד 2008. המושב נכנס להסדר חובות ומאז כל משק מתנהל באופן עצמאי. למרות הקשיים שעבר היישוב לאורך השנים, לא נפגעה הפעילות התרבותית וחיי הקהילה שהיו לשם דבר בין ישובי המועצה והאזור. התהליך שהיישוב עבר בשנים האחרונות הביא לשינוי בהיוגב. כרבע מהמשקים מתפרנסים מהחקלאות. רבים מבני המושב החוזרים עובדים בעבודות חוץ. תנופת הבניה בעיצומה, הן במשקים הותיקים והן בבניית 52 בתים בהרחבה בשלב הראשון שלה, מה שהביא לצורך בפיתוח והתאמת התשתיות הוותיקות בישוב והוספת גני ילדים, כבישים וכו'. במקביל לביצוע ההרחבה, מבצע המושב הליך לאיוש של 19 נחלות חקלאיות ובכך יושלם התקן ל-120, על פי התכנון המקורי של היוגב.

חינוך

מספר הילדים ביישוב הולך וגדל, קיימים 4 גני ילדים. ילדי בית הספר היסודי לומדים ב"פלגים" בקיבוץ הזורע ובתיכון לומדים בבית הספר האזורי מגידו ליד קיבוץ עין השופט.

נכון לשנת 2020 היוגב מונה כ- 850 תושבים.