תושבים יקרים,

מצורפת לעיונכם תכנית העבודה של המועצה לשנת 2022, הכוללת סקירת פעילות כללית של כל אגף ומחלקה, בחירת היעדים העיקריים, ציון משימות מרכזיות והצבת לוחות זמנים בהתאמה.

חוברת זו תשמש כלי עבודה מרכזי ואבן בוחן, לאורה תתנהל עבודת המועצה בשנת העבודה שבפתח. הלקחים והתובנות, שנפיק בתום שנת העבודה הנוכחית, ישמשו אותנו בהכנת תכנית העבודה לשנה הבאה.

תודה לכל העושים במלאכה על העבודה שהושקעה בבניית התכנית, על מנת להעניק לכם - התושבים, את השירות הטוב ביותר.

בברכה,

אייל בצר
ראש המועצה

חוברת תכניות העבודה לשנת 2022