ביום שלישי, יד' טבת תשע"ד (17 דצמבר 2013) תפורסם מודעת מנהל הבחירות בנדון,

  • יישובים בהם הוגשה רשימה אחת, בסיום יום הבחירות ועדת הבחירות תכריז על הרשימה ותאשר את הרשומים בה.
  • ביישובים בהם לא הוגשה רשימה (סימון X) לא יתקיימו בחירות לאותו הגוף (מליאה/ועד מקומי).

שעות פתיחת קלפיות ופירוט הגופים העומדים לבחירה לפי יישובים