רקע:

נוכח ההנחיות המגבילות, אליהן אנחנו נחשפים בכל יום שעובר, נערכת המועצה לטובת תמיכה במיזם העסקת בני נוער בישובים, מגיל 14 ועד 17.

מטרות:

 1. יצירת מסגרות עבודה רבות ומגוונות, בהן יועסקו בני נוער רבים, לשם צמצום התנהגויות סיכוניות ולשם רכישת מיומנויות לחיים.
 2. עידוד הזדמנויות לקידום משימות קהילתיות ביישוב.
 3. חיזוק הקשר בין בני הנוער והקהילה.

סוגי עבודות שייתמכו:

 • חיבור בין דורי – לדוגמא; שיפוץ מועדון ותיקים, עבודה בגינות ותיקים, סיוע אחר שמאפשר שמירה על הנחיות משרד הבריאות.
 • שיפור חזות הישוב – לדוגמא; ניקיון, צביעת תחנות הסעה, שיפוץ מבני ציבור, נקיון וגינון יישובי ועוד.
 • קיימות ואיכות הסביבה – לדוגמא; הקמת גינה קהילתית, בניית פינת ישיבה מחומרים ממוחזרים, הטמעת תהליך מיחזור ביישוב ועוד.

התהליך הנדרש:

 • מילוי הקול הקורא - בקישור
 • הקמת צוות 'תעסוקת קיץ' אשר יכלול חבר ועד, מנהל חינוך/אחראי תחום נוער – הצוות והמיזם בהובלת רכז/ת הנוער היישובי.
 • הצוות יהיה אחראי על מיפוי בני ובנות נוער, המעוניינים לעבוד ביישוב, יחליט על סוגי העבודות ביישוב ויאשרן עם מחלקת הנוער.
 • הצוות אחראי על תכלול עבודת הנוער - קביעת שעות העבודה, המשימות, ניהול העובדים בפועל, דיווח השעות, שכרם והביטוח הנדרש לטובת העסקתם.

התמיכה:

 • מענק כספי ליישובים אשר יבחרו להעסיק בני נוער כחוק - לפירוט החוק לחצו כאן
 • התמיכה תינתן עבור חצי מעלות המעביד הכוללת. לפחות שבוע עבודה - חמש שעות ביום במשך חמישה ימים.

שיטת התשלום:

 • קבלת אישור על מספר התקנים להם זכאי היישוב.
 • השתתפות המועצה תהיה זיכוי בחו"ז היישובי, כנגד תלושי שכר שיוגשו.
 • הסכום שיועבר בגין כל נער/ה יהיה בגובה חצי מהשכר המשולם ועד 300 ₪ למשתתף/ת.

דגשים חשובים:

 • המיזם מוגבל להשתתפות 350 בני ובנות נוער מיישובי המועצה.
 • כל ישוב יכול להעסיק עד 50% מסך בני ובנות הנוער ביישוב בגילים 14-17 על פי מרשם משרד הפנים המופיע ברישומי המועצה.
 • מומלץ להעסיק את בני הנוער דרך הוועד המקומי של היישוב. ועד מקומי אשר לא מעסיק עובדים בשוטף, יכול להגיש בקשה למחלקת ישובים, להעסקה זמנית.
קישור לקול הקורא

 

מחלקת הנוער 04-6520078 Noar1@eyz.org.il