מנהלי יישובים, רכזי קהילה,

משרד התרבות פרסם קול קורא לקיום פעילוות תרבות בקהילה.

מחלקת התרבות מעוניינת להנגיש את הפעילות לכל התושבים ולכן, אנו מציעים לכל ישוב אפשרות לקיים אירוע תרבות על פי הנוהל הבא, שחייב להתאים לנהלים של משרד התרבות והספורט:

 1. כל ישוב יכול לקיים אירוע תרבות אחד שיתקיים בטווח התאריכים 1/8-23/12/2023.
 2. המועצה תסבסד עד 4,000 ₪ ליישוב את עלות המופע - תשלום לספק על-ידי המועצה.
 3. ישוב שיקיים אירוע, בו האמן הראשי הינו ותיק, מקומי ו/או אישה יקבל תקצוב נוסף של 1000 ₪ (במסגרת הקול קורא שילוב מגזרים אלה חייב להתקיים).
 4. ההשתתפות באירוע הינה ללא תשלום – זהו תנאי של משרד התרבות והספורט!

מחלקת התרבות תפעל מול משרד התרבות בכל הקשור לקול קורא ולקבלת התקציב.
בשלב ראשון, נבקש את הבקשה המשותפת של כל היישובים ואחר קבלת האישור – נוכל לאשר לכם לבצע, כל ישוב את הפעילות שלו.

 1. בשלב ראשון, אנו מבקשים להעביר למחלקת התרבות את תקציר הפעילות המבוקש, כולל הערכה תקציבית.
 2. לאחר שנקבל אישור לפעילות – תתבקשו להעביר אלינו:
  • פירוט האירוע: שם האמן.ית, הצעת תקציב, קהל יעד, תאריך. שימו לב - משך המופע: 60 דקות לפחות!
  • שם האמן/גוף אליו יועבר התשלום, כדי שנוכל לפתוח אותו כספק במועצה.
  • דוגמה לפרסום האירוע – חובה להוסיף את לוגו המועצה ולוגו משרד התרבות ובאנר נוסף שיישלח אליכם וכן, להדגיש שהמופע ללא תשלום!
 • לאחר קיום האירוע יש להעביר אלינו דוח מסכם, הכולל מספר תמונות המתעדות את האירוע, כמות המשתתפים וכו'.
 • חשבוניות ע"ש המועצה האזורית עמק יזרעאל – הגשת חשבונית רק לאחר הוצאת הזמנת רכש.

לו"ז הפרויקט:

 1. עד 31/7/2023 – לעדכן את מחלקת התרבות באמצעות הטופס המצ"ב כי היישוב מעוניין לקחת חלק בקול קורא וכל הפרטים הנדרשים.
 2. עד תאריך האירוע המתוכנן שלכם, עליכם לוודא שקיבלנו הצעת מחיר ושהפרסום מאושר.  
 3. המועצה תגיש את הבקשה למשרד התרבות והספורט.
 4. אישור לביצוע יתקבל מיד לאחר קבלת הרשאה תקציבית ממשרד התרבות והספורט.
 5. מועד הפעילות 1.8.23-23.12.23 בלבד!
 6. החומרים מועברים למשרד התרבות והספורט ולכן יש לדווח להם על כל שינוי - לפני הביצוע!


סוג פעילות אפשרי:

מפגש עם סופר/ת  |  מפגש עם אמן.ית  |  מופע – מחול, הצגה  |  הצגת ילדים  |  שעת סיפור

קרקס מכל סוג |  סדנת אמנות עם אמן/ית מקצועי/ת  |  הגברה ותאורה לאירוע  | מופע של אמן/ית מקומי/ת


נשמח להמליץ על מפעילים ופעילויות מתאימות!

* לא יאושרו חשבוניות על כיבוד או שכר אולם או עבודה של צוות ביישוב!
* חומרים שלא יוגשו בזמן, בפורמט הנכון או ברישול, לא יאושרו.
* אין מועד ב'. אירוע שיתקיים במועד שונה ממה שמסרתם ואישרתם מולנו - ייפסל. צר לנו, אך הכללים של משרד התרבות נוקשים ועלינו לעמוד בהם.
 


להלן הפרטים הראשוניים שיש להעביר עד 31/7/2023:
שם היישוב  | שם המופע  | שם ופרטי בעל התפקיד ביישוב מולו אנו עובדים (עבודה רק מול בעלי תפקידים, לא נעבוד מול מתנדבים) | שם אמן/פעילות/אמנים | האם מדובר באמן מקומי, ותיק, אשה? כן / לא  | מיקום המופע/ פעילות

למילוי הפרטים בטופס דיגיטלי - לחצו כאן

נשמח לראות את שפע הפעילות המבורכת שלכם!