ייעור הוא אחד משלושת הדרכים העיקריות להתמודדות עם משבר האקלים. לעצים תפקיד מכריע בשמירה על המערכות האקולוגיות ועל היכולת שלנו להציל את הכדור עליו וממנו אנו חיים.

בימים אלה, אנו נוטעים כ- 200 עצים בקיבוץ אלונים, על-פי קול קורא קודם. באגף איכות הסביבה במועצה, פועלים בשיתוף מלא עם יוזמת האנרגיה הטובה ובתיאום איתם נלווה אתכם בתהליך ההגשה.

כבר בשלב זה, נציין שההחלטות מתקבלות על-ידי ועדת בחינה של היוזמה, ללא מעורבות האגף.

אנא קראו בעיון את פרטי הקול קורא כאן (במקום בו כתוב רשות, הכוונה ליישוב).

ישובים אשר ברצונם להגיש בקשה לקול קורא, מתבקשים לבצע את הצעדים הבאים:

הגשת הבקשות מכל היישובים תתבצע במרוכז.
יש להעביר את כל המסמכים הנדרשים במייל מרוכז לדוא"ל arda@eyz.org.il  עד ליום שלישי ה- 19.7.22 ולציין בכותרת המייל: "הגשת קול קורא יער האקלים –  שם היישוב".

בשאלות מקצועיות לגבי תנאי הקול קורא, יש לפנות לדניאל מ'יוזמת האנרגיה הטובה' בדוא"ל: Daniel@goodenergy.org.il 

בכל שאלה נוספת, מוזמנות ומוזמנים לפנות אל ארדה רבוא, אגף איכול הסביבה: arda@eyz.org.il