לאה מרקו - מנהלת הבחירות I נייד: 050-6204679 I דוא"ל: Leama@moin.gov.il

מורן ניר - מזכירת הבחירות I נייד: 050-9500205 I דוא"ל: Moran@eyz.org.il

דן תנחומא - מנכ"ל המועצה I נייד: 050-5515521 I דוא"ל: Dantan@eyz.org.il

 

אלכס ליטמן - יו"ר

צביקה אפשטיין - סגן יו"ר

נועם מרגלית

זהבה יריב

אילן הרן