שיפור פני מועדוני הנוער ביישובי המועצה מתוך ראייה קהילתית-חינוכית, ערכית ומניעתית

רציונל:

כחלק מתפיסתנו החינוכית אנו רואים את מועדון הנוער כבית נוסף לחניכים. מקום בו הם יכולים לבוא לידי ביטוי בתחומי עניין שונים, ליצור מפגשים במעגלים שונים ולהיחשף למסרים חינוכיים-ערכיים.

שיתוף בני הנוער בתכנון ובעשייה הקשורים בחזות המועדון, יחזק את תחושת השייכות אליו ויעודד אותם לשמור עליו.

מטרות הפרויקט

 1. העלאת המודעות לחשיבותו של המועדון כמרחב חינוכי.

 2. יצירת מועדון הנוער כסביבה חינוכית המונעת התנהגויות סיכוניות.

 3. מועדון הנוער יהיה מקום מזמין ומותאם לשימוש בני הנוער.

 4. מיצוב מועדון הנוער כמבטא את ערכי הקהילה.

 5. יצירת שותפויות בין בני הנוער לבין הקהילה הרחבה.

קווים מנחים לפרויקט

 1. קיום פגישה עם הישוב במועדון הנוער, לקביעת הערכים המנחים והדרכים לשיתוף פעולה עם הקהילה למען מועדון הנוער.

 2. גיוס מתנדבים מהקהילה/ איתור בעלי מקצוע חיצוניים (מורשים במידת הצורך).

 3. בניית תכנית עבודה הכוללת בקשות מוגדרות לתקצוב וסיוע והעברתה למועצה - ביצוע עד סוף ספטמבר 2018.

 4. סדרת מפגשים עם בני הנוער והמתנדבים לטובת המועדון; תכנון עד עשייה בפועל.

מחויבות הישוב בפרויקט

 1. הקמת צוות מוביל לפרויקט.

 2. הקצאת איש קשר לתיאום מול המועצה.

 3. הקצאת משאבים אנושיים וכספיים מהישוב. לפחות 25% מכלל העלויות.

 4. העברת תכנית עבודה ובקשות לתקציב לאישור המועצה.

 5. סיום עד תאריך היעד שנקבע.

 6. קביעת אמנת שימוש במועדון אותה יש להגיש יחד עם החשבוניות.

מחויבות המועצה

 1. ליווי מקצועי לתהליך.

 2. הקצאת משאבים בשיתוף מחלקות החינוך החברתי והנוער והרשות למאבק בסמים, אלכוהול ואלימות- 75% מכלל ההוצאות ועד 4,000 ₪ למועדון.

הבהרות:

 • תכנית מועדונים בתנופה מתמקדת בשיפור פני המועדון, בדגש על חלקו הפנימי. חשוב להבהיר כי לא מדובר בסיוע בבנייה או בשיפוץ מאסיבי של המועדון וכי לא יינתן סיוע הקשור בחלקו החיצוני של המבנה דוגמת פרגולה.

 • אישורי סיוע מטעם המועצה יינתנו לאחר הגשת תכנית עבודה ואישורה, ובתנאי שהתכנית תעמוד (במידת הצורך) בנהלים המקובלים בבנייה/ באחזקת מועדוני נוער.

 • במפגש ההנעה הראשון בישוב חייבת להיות נוכחות של מתנדבים מהקהילה לטובת שיפור פני המועדון.

 • תינתן עדיפות לישובים אשר לא ניצלו את תקציבי הקול הקורא לשיפור פני המועדונים בשנים 2016- 2017.

 קולות קוראים יתקבלו  עד ה-30.4.2019

בתחילת מאי יתקבלו תשובות לגבי השתתפות בתכנית.

לפרטים נוספים ושאלות, ניתן לפנות לחתומים מטה.

בברכה,

נטלי פאר - הרשות לבטחון קהילתי במועצה

שני מזרחי - תכנית להב"ה במחלקת הנוער

טופס הצטרפות