המועצה האזורית עמק יזרעאל מבקשת לעודד ולחשוף יצירות של אמני העמק ולהנכיח אמנות בשטחי המועצה.

אנו מבקשים להציב פסלים גדולים של אמני העמק במטרה להציבם בשטחים שיוכשרו לשם כך בפארקי התעשייה שלנו.

הכוונה לפסלים גדולים מאבן או ברזל, עמידים ומתאימים כפיסול חוץ.

הפסלים יוצבו בכיכרות או מתחמים ייעודיים בפארקי התעשייה ויתוחזקו על ידי המועצה.

המועצה הקצתה תקציב (באמצעות החכ"ל) בסך של 50 אלף ₪ לשלב הנוכחי בפרוייקט.

נבקש לקבל הצעות מאומני העמק, בהצעה יש להבהיר מה העלות הנדרשת לפסל.

נודה על קבלת מייל בצירוף תמונה של הפסל האמור וכל מידע רלוונטי נוסף, לכתובת racheliav@eyz.org.il, עד לתאריך 30.4.2019

ועדה מועצתית תבחן את ההצעות ותשיב לפונים.

לשאלות ובירורים: מחלקת התרבות 04-6520081