###ההרשמה הסתיימה####
מועד פתיחת ההרשמה: 30 יוני 2019
מועד אחרון להרשמה: 15 ספטמבר 2019
עדכון מועד אחרון להרשמה: 30 ספטמבר 2019

המעוניינים מתבקשים למלא פרטים במערכת רישום למלגהמסמך שלא יהיה סרוק כראוי - יידחה. 

המועצה האזורית עמק יזרעאל מציעה לסטודנטים, תושבי יישובי המועצה לקחת חלק בפרויקטים של מעורבות חברתית תמורת מלגת לימודים חיזוק הקשר בין הסטודנטים ליישובים – תרומה לקהילה בה הם גרים 

 

קריטריונים לקבלת מלגת מעורבות חברתית: 

  • תושב המועצה על פי מרשם האוכלוסין של משרד הפנים, במשך 5 שנים אחרונות (לפחות).
  • גילאי 20-35 (ילידי 1984-1999)
  • סטודנט במסלול לימודים אקדמי מוכר מל"ג לתואר ראשון וללימודי הנדסאי.
  • לימודים בהיקף של 20 שעות שבועיות לפחות בכל סמסטר.
  • סטודנט אשר לא עושה פעילות חונכות דרך גורם אחר.
  • סטודנט אשר לא קיבל מהמועצה מלגת מעורבות חברתית בעבר – עדיפות.
  • אינו מקבל מימון לשכר הלימוד מגוף אחר בהיקף של 50% ומעלה.
  • שירות צבאי / לאומי / אזרחי.
  • ראיון אישי (במהלך חודש ספטמבר 2019).
  • חתימה על חוזה.

 

 גובה המלגה: 4,000 ש"ח 

מועד התחלה: אוקטובר 2019, סיום: 30 יולי 2020

פירוט מלגות מעורבות חברתית - מועצה (60 שעות)