התמיכות יינתנו רק לתושבים רשומים במועצה אזורית עמק יזרעאל בלבד, נשים וגברים כאחד, מגילאי 14 ומעלה.
מועד פתיחת הרשמה: 13 בינואר 2019, ז' בשבט תשע"ט
מועד אחרון להרשמה: 31 בינואר 2019, כה בשבט תשע"ט
 
המלגה מיועדת לעודד ולסייע לספורטאים מצטיינים, תושבי המוא"ז עמק יזרעאל, וזאת על ידי קידום הכשרתם ו/או הישגיהם של מקבלי התמיכה בענפי הספורט בהם הם מצטיינים

המלגה מיועדת לסייע במימון עלויות הפעילות השוטפת, השתתפות בתחרויות בארץ או בחו"ל ואימונים מיוחדים.

גובה המלגה ייקבע כחלק מההוצאות בפועל או על פי הישג. 

סכום מרבי הינו 3000 ₪ לספורטאי בשנה.

יינתנו עד 10 מלגות בשנה.

המעוניינים מתבקשים למלא פרטים בטופס בקשה מקוון - לחצו כאן

ולשלוח את המסמכים (המלצת מאמן אישי, רישום כספורטאי/ת באיגוד או אגודה, צילום ת.ז/ ספח ת.ז/ דרכון)  לדואר אלקטרוני: chenz@eyz.org.il  לידי חן זרצקי, מחלקת הספורט במועצה

יש לוודא שהטפסים נקלטו במערכת, בטלפון 04-6520079/80 מחלקת הספורט - ללא טפסים אלו, בקשות המלגה לא ייבחנו. 

עקרונות כלליים:

 • תקציב המלגות לספורטאים מצטיינים יתעדכן מידי שנתיים עם אישור תקציב המועצה ויחולק בהתאם לנושאים והתנאים המפורטים להלן.
 • המלגות מיועדות לספורטאים תושבי מועצה אזורית עמק יזרעאל.
 • סכומי המלגות יתעדכנו כל שנה בהתאם לתקציב המועצה, התייקרויות ו/או המדד.
 • תוקם ועדה אשר תדון בבקשות למלגות. הוועדה תורכב מ סגנית ראש המועצה, מנכ"ל /גזבר  ,מנהל מחלקת ספורט, מנהלת מחלקת צעירים/מלגות.
 • סכומי המלגות לפי הקריטריונים עלולים לקטון כאשר מספר הפניות למלגות גדול ביחס לתקציב המוגבל, בכפוף להחלטת הוועדה.
 • תידונה בקשות למלגות בנסיעות לתחרויות עתידיות (לפחות שבועיים מראש).
 • פניות למלגות בדיעבד על תחרויות והישגים שהיו בעבר לא תתקבלנה.
 • תוכנית המלגות תפורסם באתר האינטרנט של המועצה ותעודכן מידי 1 בספטמבר כל שנה, במידת הצורך.
 • ב- 1 בינואר מידי שנה תונח על שולחן המועצה רשימת מקבלי המלגות במסגרת תוכנית זאת בשנה החולפת.
 • במהלך השנה ייקבע דיון בנושא המלגות במועד שיפורסם מראש.
 • ניתן להגיש בקשה למלגה לא יותר מ 3 פעמים.

קריטריונים למתן תמיכה:

 • התמיכות יינתנו רק לתושבים רשומים במועצה אזורית עמק יזרעאל בלבד, נשים וגברים כאחד, מגילאי 14 ומעלה.
 • התמיכה תינתן לספורטאים בלבד ולא לבעלי תפקידים מלווים אחרים.
 • התמיכה תינתן לספורטאים אשר יוגדרו ע"י וועדת המלגות של המועצה כספורטאים מצטיינים, כאלה המשתתפים באליפויות ישראל, אליפות אירופה, אליפות עולם, אולימפיאדה, או כל סבב תחרויות המזכות בניקוד לאומי ובין לאומי.
 • התמיכה תינתן במגוון ענפים.

בהחלטה על מתן ההגדרה יילקחו בחשבון הישגיו של המבקש בשנתיים האחרונות 2017-2018, שהם בין היתר: השתתפות באירועי ספורט יוקרתיים, השתתפות בתחרויות, זכיות וכו'.