מדי שנה המועצה מעניקה מלגות לסטודנטים, הן מלגות עידוד והן מלגות מעורבות חברתית. כמו כן המועצה מתווכת, מפרסמת ומשווקת מלגות נוספות המיועדות לסטודנטים תושבי המועצה.