1. מנהל הבחירות מודיע בזה לתושבי המועצה האזורית עמק יזרעאל כי הצבעה בקלפי בבחירות שייערכו ביום כ"א בטבת תשע"ד, 24.12.2013 תותר רק למי שיזדהה בפני ועדת הקלפי באחד מהמסמכים המזהים הבאים:

(א) תעודת זהות הכוללת פרטים מלאים ותמונה.
(ב) דרכון ישראלי תקף הכולל תמונה.
(ג) רישיון נהיגה ישראלי תקף הכולל תמונה.

2. לא יתקבל כאמצע זיהוי כל מסמך אחר כגון: פנקס קופ"ח, תעודות צבאיות ומסמכים דומים. וכן לא יתקבל אישור/ קבלה של משרד הפנים שהוזמנה תעודת זהות

3. מסמך מזהה אשר יוצג ללא תמונה, לא יתקבל !!

4. תושב - בוחר נכבד, ללא תעודה מזהה כאמור לא תוכל להצביע!

שמסי אחמד
מנהל הבחירות
המועצה האזורית עמק יזרעאל

 

תאריך: ח' טבת תשע"ד (11 דצמבר 2013)

מודעה בדבר מסמכים