1. הריני להודיע בזה כי על-פי סעיף 4א לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד- 1994, תתקיים בבחירות הקרובות למועצה האזורית הצבעה של חיילים, בקלפיות מיוחדות.

2. הקלפיות המיוחדות כאמור תוצבנה במקומות הבאים:

א. בבניין המועצה האזורית עמק יזרעאל
ב. במזכירות האגודה ביישוב שמשית

3. שעות פעילותן של הקלפיות תהיינה כדלקמן:
א. יום חמישי, טז' בטבת תשע"ד (19 דצמבר 2013) בין השעות 16:00 עד 22:00
ב. יום שישי, יז' בטבת תשע"ד (20 דצמבר 2013), בין השעות 07:00 עד שעתיים לפני כניסת שבת
ג. מוצאי שבת, יח' בטבת תשע"ד (21 דצמבר 2013), משעה לאחר צאת שבת עד 23:00

4. חייל המבקש להצביע בקלפי לחיילים כאמור יזדהה בפני ועדת הקלפי בתעודת חייל הנושאת את תמונתו.
חייל הנמצא בשמ"פ יזדהה באחת התעודות הבאות:
תעודת זהות (אין חובה להציג ספח) ,דרכון ישראלי תקף, רישיון נהיגה ישראלי תקף ויציג צו גיוס או אישור המפקד בדבר שירותו בנוסף לתעודה המזהה כאמור לעיל.

5. ההצבעה תהיה במעטפות כפולות.


שמסי אחמד
מנהל הבחירות
במועצת אזורית עמק יזרעאל

 

תאריך: ח' טבת תשע"ד (11 דצמבר 2013)

מודעה בדבר הצבעת חיילים - עדכון סעיף 4