הרחבה וגיוון של מערך פעילות החינוך החברתי בישוב לשכבות ד'- י"ב

בתחומי יצירה, פעילות גופנית וחברה

הרשות לביטחון קהילתי בשיתוף מחלקות הנוער, החינוך החברתי ותכנית "מועצה מקדמת בריאות" מקצים שעות הדרכה של מדריכים מקצועיים בתחומי תוכן ספציפיים.

תפקיד המדריך לקיים פעילות קבוצתית לנוער ביישוב (שכבות ד'-י"ב) בשעות אחר הצהריים/ערב ולקדם את תחום העניין עליו הוא ממונה. הפעילות הנה חלק ממערך החינוך החברתי בישוב; עבור שכבות ד'-ו' באחריות בוגר מלווה מטעם הישוב ועבור שכבות ז'-יב' באחריות רכז הנוער בישוב.

מטרות התכנית:

 1. הרחבה ומגוון פעילות הנוער ביישוב.

 2. העלאת מספר המשתתפים בפעילות היישובית.

 3. איתור בני נוער וילדים בסיכון.

 4. העלאת מודעות לאורח חיים פעיל ובריא .

הפרויקט מתקיים בשני שלבים:

שלב א'- ינואר- יוני

שלב ב'- חופש גדול

*בהתאם לניצול הפרויקט ייתכן שלב ג' אוקטובר- דצמבר

בשלב א', אליו מתייחס קול קורא זה- הפרויקט כולל;

 • חמישה עד עשרה מפגשי הדרכה מקצועיים בני שעה עד שעתיים בישוב (מספר המפגשים תלוי נושא ומדריך).

 • עלות הפעילות: 200 ₪ לשעת פעילות ועד 4,000 ₪ לסדרת מפגשים (לא כולל מע"מ).

 • מפגש היערכות והדרכה משותף למדריך המקצועי, נציג מהישוב ונציגות מהמועצה (מפגש הנעה).

 • ליווי הפרויקט מטעם המועצה.

התחייבות הישוב בתכנית:

 1. הקצאת איש קשר- אחראי לסדרת המפגש מטעם הישוב, כולל קישור בין השותפים ומענה לאירועים חריגים.

 2. בוגר מלווה (נוכח) במפגשים בסדרות הדרכה לד'-ו' ובוגר מלווה למפגשים בסדרות ז'-יב' (בחלק מהסדנאות תידרש גם נוכחות של מדריך).

 3. הקצאת משאבים לטובת קיום הסדנה (דוגמת מקום, ציוד במידת הצורך וכו').

התחייבות המועצה:

 1. סיוע באיתור מדריך מקצועי מתאים מתוך רשימת המדריכים הקיימת ברשות המועצה וקישור בין הישוב למדריך או לחילופין, בחינת התאמתו של מדריך המוצע מטעם הישוב לטובת התכנית.

 2. ליווי התכנית

 3. תשלום למדריך המקצועי וחיוב הישוב ב50% מעלות הסדנה.

במידה ועלות מדריך מקצועי גבוהה מתעריפי התכנית, המועצה תשתתף בעלות בהתאם לתעריף התכנית ותחייב את הישוב בייתרה.

כל ישוב יכול לקחת עד שתי סדרות עבור כל קבוצת גיל (שתי סדרות לד'-ו' ושתי סדרות לנוער).

על מנת להצטרף לפרויקט יש להעביר את הנספח המצורף למחלקת נוער: naama@eyz.org.il

לאחר קבלת הטופס נציגה מהמועצה תיצור קשר עם הישוב, במידה ולא נוצר קשר יש לוודא הגעת הטופס מול מחלקת הנוער.

בשלב א' תתאפשר הפעלת הפרויקט עד לתאריך 1.5.2019 (מסלולי הדרכה נוספים יתחילו ב-20.6).

שני מזרחי- רכזת תכנית להב"ה במחלקת הנוער

נטלי פאר- מנהלת הרשות לביטחון קהילתי במועצה

טופס בקשה - מדריך תוכן מקצועי